VELKOMMEN TIL SVERDET

"Indre mørke, som vi kaller uvitenhet, er lidelsens opphav.

Jo mer lys som kommer til, jo mer vil mørke vike."

-H.H.Dalai Lama-

Velkommen til Sverdet.com


Hovedintensjonen med å lage disse nettsidene er først og fremst et ønske om å dele informasjon/kunnskap med dere som besøker dette nettstedet. Her vil dere kunne lese om forskjellige temaer innen "det alternative", - og jeg håper at stoffet kan være til nytte og inspirasjon til videre fordypning innen det som den enkelte måtte finne å være av særlig interesse.

 

Navnevalget på denne nettsiden - Sverdet - baserer seg på "åndelig sverd" - skjære igjennom, få frem klarhet og få renset sinnet for negative og låste tankemønstre. Det er som regel feil tankemønstre som får oss inn i forvirringen, og min intensjon og personlige ønske er at jeg i liv og virke kan være et aldri så lite "åndelig sverd" - til glede og nytte for både meg selv og andre levende vesener.

 


Er det noe du lurer på i livet ditt? Jeg har mer enn tjue års erfaring som veileder innen det alternative, med Tarot og min egen intuisjon som mine fremste arbeidsredskaper.

Ta gjerne kontakt via mail - post@sverdet.com -  eller tlf - 46911933 - for spørsmål om pris- og eventuelle avtaler.


   

  Mvh Asbjørn.                               

   


          "Tanken går forut for alle ting,

          tanken styrer dem, tanken skaper dem.

          Som hjulet følger oksens fot

          vil smerten alltid følge den

          som taler og handler med onde tanker.

          Tanken går forut for alle ting,

          tanken styrer dem, tanken skaper dem.

          Så trofast som hans egen skygge

          vil lykken alltid følge den

          som taler og handler med gode tanker."