Asteroider - CHIRON

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”

-D.Richo-

Chiron

Der Chiron er i horoskopet, der har du din ridder i skinnende rustning. Ridderen er alltid villig til å hjelpe andre, men dessverre ser det ikke ut til at denne ridderen finner det like lett å hjelpe seg selv.

 

Chiron kalles den sårede healer og ble lenge betraktet som en faktor hvor vi var hjelpeløse og hadde et dypt sjelesår. Etter hvert har synet på Chiron endret seg og de fleste astrologer er nå enige om at Chiron er horoskopets svake, men samtidig sterke punkt. Chirons bane krysser Saturn (langvarig) og Uranus (innsikt, befrielse) og Chiron modnes. Det som kalles svakt kan endre seg og bli sterkt.

Chiron blir værende i tegnene noen år, så det fødes «Chiron-kull» med bestemte egenskaper. Egenskapene ligger der, mens de manifesterer seg i husene Chiron befinner seg

I Værens tegn gir Chiron en unik evne til å få frem det beste i andres personlighet, mens man er litt mer usikker på sin egen verdi. Man blir gående på leting etter seg selv og «skifter» ofte stil.


                   


I Tyrens tegn gir Chiron en god arbeidsevne og et visst talent for forvalting av egne ressurser. Man gir økonomiske råd til andre, mens man ikke riktig får det til selv. Pengene renner gjennom hendene eller man sparer på alt.


               


I Tvillingenes tegn kan man finne på å plapre kontinuerlig eller knapt nok ytre et ord. Det er noen vanskeligheter med kommunikasjonen i tegnet, men kommunikasjon kan jobbes med. I moden form kan Chiron i dette tegnet bli en fremragende healer via kommunikasjon.


 


I Krepsens tegn har Chiron et unikt talent for å jobbe med mennesker, men er ikke alltid så flink til å ta imot omsorg selv. Enkelte ganger kan Chiron i Krepsens tegn være en hypokonder.


               


I Løvens tegn kan Chiron være en god lærer eller terapeut. Det kan strutte av kreativitet og inspirere andre, mens den ofte lider av en følelse av å være utbrent på innsiden.


               


I Jomfruens tegn kan Chiron vise omsorg for svake mennesker og være en god hjelper for trengende mennesker, mens den for seg selv kan være en voldsom kritiker. Selvkritikk er bra å ha i en passende dose, men Chiron i Jomfruen kan være for selvkritisk.


                           


I Vektens tegn er Chiron veldig sosial og kjærlig, men i sitt stille sinn er den en ensom ulv. Den viser seg ofte i selskap, men føler seg ensom i mengden. I ekstreme tilfeller lider den av sosial angst eller er veldig uselvstendig. 


I Skorpionens tegn kan Chiron være en glimrende analytiker og ofte se tvers igjennom folk, men den kan være forvirret over seg selv og ofte gruble på hva den er og hvorfor den er. Chiron i denne plasseringen kan, i disharmonisk utgave, være veldig giftig.


 


I Skyttens tegn er ofte Chiron veldig inkluderende og kunnskapstørst. Den kan være en bokorm eller den kan være en evig student, men den kan også være innadvendt og fremmedfiendtlig. Noen ganger kan den «konvertere» inn i en annen kultur og forakte sine røtter.


 


I Steinbukkens tegn er Chiron ambisiøs på andres vegne og gjør seg godt i rollen som manager. Den kan være så ambisiøs at det glemmer å spørre hva man egentlig vil. Noen ganger kan Steinbukkens tegn gjøre Chiron følelseskald og fjern.


 


I Vannmannens tegn er Chiron ofte «genial». Den har ideer og visjoner, men den fullfører sjelden. Den samler venner og lager interessegrupper, men har lett for å gi opp i første motbakke.  Inspirer andre, går fort trett selv.


 


I Fiskenes tegn har Chiron lett for å bli den som tar vare på alle andre og blir lei av dette. Chiron har lett for å bli selvdestruktiv i Fiskenes tegn. Det beste for denne plasseringen er å stimulere Chiron med poesi, teater, ballettforestillinger, kunst… o.l.

I tegn blir det bare en generell beskrivelse av Chiron, mens den i husene er mer konkret.


Chiron i første hus:


Første hus har med den fysiske kroppen å gjøre og det har med presentasjon å gjøre. Chiron kan presentere seg som selvsikker, men det er sjeldent at Chiron har selvsikkerhet. Den føler seg klumpete, klønete og hjelpeløs og kan godt finne på å spille klovn. Chiron i dette huset gir en utmerket  stylist, frisør eller trener. Den ser storheten i andre og vil gjerne ha denne storheten frem. Motebransjen er "Chiron i første hus"-bransje.                       


   


Chiron i andre hus:


Her glimter Chiron til med et unikt talent for å gi andre råd i forretninger og den leser aksjemarkedet med iver og glød, mens egne finanser ligger brakk. Chiron i andre hus kan også gjøre at man er lite mottagelig for andres råd og følger bare egne impulser. En tøff fighter, men litt for egenrådig til tider. Må lære seg å lytte til andre. Chiron må også lære seg å tenke på egne finanser når den ligger i dette huset. Den må lære seg at rikdom ikke er farlig.


               


Chiron i tredje hus:


Hvis Chiron har søsken har den ofte konflikter med disse og føler seg utenfor i søskenflokken. Har den ikke søsken føler den ofte et tomrom og har en følelse av alenehet. Denne Chironplasseringen gir horoskopet en slags verbal sårhet. Ofte er den i dette huset fordi man selv har blitt såret og har fått et ønske om å såre andre, eller man har blitt såret selv og gjør alt for å unngå å såre andre. Venner fungerer ofte som søsken.


                 


Chiron i fjerde hus:


Chiron her kan indikere at ens egen far var «emosjonelt utilgjengelig», men den kan også indikere at man tilbringer mye tid utenfor hjemmet. Ofte kan en Chiron her vise en flink familierådgiver hvis eget hjem er intet mindre enn et vrak. Man kan tiltrekke seg mennesker som ikke er i stand til å bygge et hjem nettopp for å minne en på betydningen av et hjem. Hjemmet er et problem og man må kanskje søke hjelp for å få bygget et?


                   


Chiron i femte hus:


Chiron i dette huset kan vise en god elsker som ikke får tilfredsstillelse selv, Chiron kan også vise en håpløs romantiker som jager fra bytte til bytte uten å finne ro hos en eneste sjel. Det kan også være usikkerhet på sin egen kreativitet som preger denne sjelen. Noe hvileløst har man over seg. Man finner først roen i moden alder og vil da blomstre opp kreativt. Kanskje med en partner, kanskje alene.


               


Chiron i sjette hus:


Her har Chiron noe med hverdagen å gjøre. Chiron kan ha vanskeligheter med å organisere sin egen hverdag eller Chiron kan ha vanskeligheter med å utføre jobben. Det er også en mulighet for at Chiron slurver med helsen eller er syklig opptatt av helse og kropp. Chiron er på sitt beste når den kan jobbe med helse eller være en rådgiver for andres helse her. Chiron trenger å engasjere seg i andres og egen helse når den ligger i sjette hus.


                   


Chiron i sjuende hus:


Her varsler Chiron problemer i partnerskap. Man kan ende opp med partnere som trenger omsorg, man kan ende opp med partnere som stikker av når de har fått utnyttet deg og man kan ende opp i alle slags håpløse partnerskap og bli en ekspert på «hva du ikke velger». Chiron kan også varsle at man selv kan være lik et sytete barn, trengende og klengete i et partnerskap. Ta et blikk på ditt forhold og gjør opp status.


                     


Chiron i åttende hus:


Andres ressurser ligger under dette huset og det kan hende din Chiron i dette huset varsler at du forvalter andres ressurser bedre enn du forvalter dine egne. Kanskje det er en viss fare for at du forvalter partnerens forretninger? Eller svigerfamiliens? Kan det være at du jobber penger inn i andres lommer? Det kan være at du tilfredsstiller andres begjær, men glemmer din egen tilfredsstillelse.


                       


Chiron i niende hus:


Det niende huset dekker områder som religion, studier og fremmede land og kulturer. Chiron antyder et problemområde og peker her på en rekke muligheter: Kan du pushe religion på barna dine eller på partneren? Kan du pushe ideologier på dem? Kan det være at du jager etter høyere utdannelse og er det evige student? Kan du ha vandret så langt fra dine egne røtter at du har glemt din egen kultur. Mulighetene er mange. Se over Chiron og la den modnes inn til en rådgiver.


                         


Chiron i tiende hus:


Dette huset står høyst på himmelen og er det huset som er mest synlig for allmuen. Kanskje Chiron har sosial angst eller er sosialt usikker? Eller, er det mulig at Chiron er overveldende ambisiøs på andres vegne? Den fødte manager har Chiron i dette hus (eller i sjette hus), men siden Chiron peker på et problemområde må man vokte seg slik at man ikke er overambisiøs på andres vegne. Kanskje man skal se på ambisjonene man har på egne vegne?


                       


Chiron i ellevte hus:


I det ellevte hus samles bekjente og her etableres det et fellesskap av interesserte. Chiron kan varsle at man har ingen interesser eller at man føler seg ensom i mengden. Man kan bli tappet for energi av sine venner eller man kan være en energivampyr selv. Enkelte raser rundt i jakten på venner, andre blir gående ensomme rundt. Det er alltid et problemområde der Chiron befinner seg, så med Chiron i ellevte hus bør man gjøre opp status med seg selv i venneflokken.


                           


Chiron i tolvte hus:


I det tolvte huset trenger Chiron mye hvile av en eller annen grunn. Chiron føler seg ofte tappet for energi i dette huset og kan bli grinete og urimelig i perioder, tilsynelatende uten grunn. Mye av det som foregår, foregår på det psykiske planet og Chiron varsler psykisk tretthet her. Man tiltrekker seg stakkarslige folk som trenger hjelp, men opplever at en selv ikke får hjelp når man trenger det. En slitsom plassering, men her kan Chiron i moden form bli en glimrende rådgiver.