ASTROLOGI - Arabiske punkter

"Astrology is like gravity. You don't have to believe in it for it to be working in your life."

Arabiske punkter...

Nå skal vi altså snakke om "Arabiske punkter"!

Denne delen av astrologien gir en utvidet forståelse av Selvet og disse punktene gir en god oversikt over hvor “tyngdepunktene” ligger i fødselshoroskopet.

For å finne disse Arabiske punktene må vi først sette oss ned og regne litt, dersom vi ikke har en kalkulator som kan ta seg av dette.

Det kan se ut som at disse regnestykkene er tidskrevende og vanskelige, men - tro meg - disse punktene regner du lett ut ved hjelp av pluss og minus. Dette er enkelt.

 


Først er det tallverdien på tegnene vi skal finne ut.

Utregningen starter alltid på 0 grader i Væren og hvert tegn har 30 grader.


Altså:


Væren: 0 - 29

Tyren: 30 - 59

Tvillingene: 60 - 89

Krepsen: 90 - 119

Løven: 120 - 149

Jomfruen: 150 - 179

Vekten: 180 - 209

Skorpionen: 210 - 239

Skytten: 240 - 269

Steinbukken: 270 - 299

Vannmannen: 300 - 329

Fiskene: 330 - 359


Når du ser på ovenstående oversikt vil du se at de ulike tegnene starter tretti grader fra hverandre. Væren starter på 0, Tyren på 30, Tvillingene på 60 osv.


Hva er da tallverdien på en planet som står 14 grader i Tyren?

Da regner vi ut - 30 + 14 = 44. Planetens tallverdi i Arabiske punkter er da 44.


Hvis det er en planet som står 19 grader i Vannmannen regner vi:

Startpunktet for Vannmannen er 300, planet er 19 grader inn i tegnet. Dette blir 300 + 19 = 319.


Sånn, da har vi lært å finne punktene.

NB! Hvis du har en planet på 29, 27 grader i et tegn og du er litt usikker på om du skal avrunde oppover til 0 i neste tegn eller bare ta 29 - ta 29. Hvis planeten hadde hatt et behov for å plassere seg i 0 grader i neste tegn, så hadde den gjort dette.


Tabelloversikten gjelder også husplasseringer.

Begynner et hus i 15 grader Vekten regner vi husets tall på samme måte.

Vekten begynner på 180 og vi legger tallet 15 til startstallet på 180.

180 + 15 = 195.


Da kan vi begynne å regne ut Arabiske punkter.

 


Lykkepunktet:


Dette er et punkt i fødselshoroskopet som vi burde fokusere mer på i vestlig astrologi, mener jeg. Punktet viser gamle handlingsmønstre du har opparbeidet i tidligere liv og punktet viser hvor du gjerne handler på instinkter og hvor du føler deg virkelig på hjemmebane. Dersom du er oppmerksom på og du utnytter fordelen i dette huset vil du lykkes svært godt i alt som har med dette punktet å gjøre.

Her snakker man altså om verdslig suksess/materiell suksess.


Slik finner vi Lykkepunktet:


Er du født på dagen: Ascendant + Måne - Sol. (mellom soloppgang og solnedgang)

Er du født på natten: Ascendant + Sol - Måne.

(mellom solnedgang og soloppgang)


Når dette er regnet ut tenker du litt over tegnet og huset dette punktet faller i. Dette burde gi deg en pekepinn hvor din styrke ligger i ditt materielle liv.

 


Sjelens punkt:


Dette regner du ut slik:


Er du født på dagen: Ascendant + Sol - Måne.

Er du født på natten: Ascendant + Måne - Sol.


Den observante leser vil se at Sjelens punkt blir regnet ut på motsatt måte av Lykkepunktet.


Her er det snakk om å oppnå PERSONLIG utvikling. Ved å utvikle energien som ligger i dette punktet vil du oppnå tilfredsstillelse på det personlige plan.

“Hva hjelper det å vinne hele verden hvis man tar skade på sin sjel?”, spurte Jesus en gang.

Dette punktet viser hvor og hvordan vi unngår å skade vår sjel og punktet bør ikke ignoreres.

 

 


Tvangtrøyens punkt:


Slik regner du ut dette:


Ascendant + Månen - Månens hersker.


(Tegnet Månen står i bestemmer herskeren. I tilfelle du har glemt tegnenes herskere ramser jeg fort opp: Væren - Mars er hersker. Tyren - Venus er hersker. Tvillingene - Merkur er hersker. Krepsen - Månen. Løven - Solen. Jomfruen - Merkur. Vekten - Venus. Skorpionen - Pluto. Skytten - Jupiter. Steinbukken - Saturn. Vannmannen - Uranus. Fiskene - Neptun.)


Dette punktet viser hvor du har problemer med å slippe deg fri, hvor du føler deg fanget, forknytt og usikker.)


I dette punktet ligger det gjerne en slik avmaktsfølelse at man blir “satt ut”. Ved å bli oppmerksom på denne svakheten vil man lettere kunne frigjøre seg.Uvennskapspunktet:


Regner du ut på denne måten:

Ascendant + Spissen på 12 hus - Herskeren av 12 hus.


Dette punktet viser deg hva som irriterer folk hos deg. Dette punktet kan være interessant å se nærmere på, det kan gi deg forklaringen på mange sammenstøt.


Dette var bare noen få punkter i denne rike delen av astrologien.

Jeg håper du får glede av disse jeg nå har lagt ut i denne omgangen.


Dersom det er interesse for disse punktene kommer vi tilbake med flere.


Lykke til!