ASTROLOGI - Aspekter

"Hvis du ønsker at andre skal være lykkelig, praktiser medfølelse.

Hvis du selv ønsker å være lykkelig, praktiser medfølelse."

-HH Dalai Lama-

 

Aspekter mellom planeter og punkter...


 

Når to planeter eller punkter har kontakt dannes det et aspekt.

Aspekter kan være positive eller utfordrende. Jeg tar for meg de vanligste aspektene:


*Konjunksjon:

0 – 10 º Tenk deg her at du sitter og ser på TV. Programmet er spennende og du følger oppmerksomt med på skjermen. Plutselig kommer det en inn i stua og stiller seg fremfor Tv-apparatet. Hvordan reagerer du? Det kommer an på hvem det er som står der, ikke sant?

Venus blir irritert på Saturn, men ikke på Mars.

Saturn blir glad for å se Månen, men ikke Neptun.

Se på planetenes personlighet og se om de blir glade for å stå tett sammen eller ikke.


*Sekstil:

60º (+/- 5grader)

Vennlig kontakt, med litt velvilje flyter kontakten perfekt.


*Trigon:

120º (+/- 7 grader)

Her er det bare fryd og gammen. Planetene får ut det beste i hverandre.


*Kvadratur:

90 º – planetene kjekler og forstår ikke hverandre. Den ene må la den andre få vinne kjeklingen.


*Opposisjon:

180º (+/- 10 grader)

Dette er en tomannsbolig der naboene deler et objekt (eiendom) og de gjør det beste ut av dette. De klipper plenen for hverandre når den ene er på ferie, tar inn posten – forsøker å ha en fredelig sameksistens. Se på planetenes personlighet for å se hvor vellykket dette er.


Et horoskop med for mange lette aspekter kan gi bortskjemthet og lite motstandskraft.

Et horoskop med mange utfordrende aspekter kan fremelske en jernvilje.

 

 


Horoskoper kan ha ulike mønstre, også disse er med på å forme et menneske.

 

Her er et lite utvalg av mønstrene:

Splash – her er planetene spredd utover mange tegn. Ja, det ser ut som at noen har «splæsjet» inn planetene. Personen har et sterkt behov for å ta til seg kunnskap på mange felt, men går sjelden i dybden. Kan bli mentalt rastløs og skifte interessefelt fort.


Bunten  - samler alle planetene innenfor få hus. Personen er ofte mester på et felt, men det er en fare for smalsporet tankegang og snevert syn på livet.

Lokomotivet -  har planeter satt opp som et lokomotiv med vogner på slep. Personen tøffer stødig gjennom livet og lar seg sjelden forstyrre.

Bollen – planetene okkuperer enten den ene hemisfæren eller den andre. Planetene samler seg absolutt i den ene hemisfæren. Disse menneskene er selvlærte og de liker å forsøke seg frem. Har litt trøbbel med å ta imot råd, de vil helst finne ut av det meste selv.

 

Bøtta – alle planeter er i en gruppe og så står det en planet for seg selv og danner en hank. Personen føler seg trygg når det mestrer saker, men har lett for å nøle med å sette i gang – mye prestasjonsangst.

 

Husken – dette mønsteret minner meg om de store huskene som er på tivoli. Fem planeter deler seg på hver sin side av horoskopet. Personen er flink til å se flere sider i en sak og kan være en god rådgiver.

 

Vifta – planetene er spredd i horoskopet, men de samler seg i få hus. Personen er en individualist som ikke liker å bli snakket til rette i noen sammenheng.