ASTROLOGI - De Tolv Husene

«There is no better boat than a horoscope to help a man cross over the sea of life.»   -Varaha Mihira-


DE TOLV ASTROLOGISKE HUSENE

Det første huset innledes av Ascendanten, men det første huset er mer enn bare en presentasjon. Saken er den at vi vurderes ut fra vårt utseende og ut fra hva vi gjør/utfører. Ascendanten tar for seg den presentasjonen vi fremfører. Vi liker Ascendantens tegn og i dette tegnet ser vi kvaliteter vi liker og som vi gjerne vil presentere. Ascendanttegnets kvaliteter er noe vi vibrerer ut og vi har dette rundt oss nærmest som en kappe. Gjennom hele det første huset er vi opptatt av å presentere oss som "gjørere". - Se, dette har JEG gjort!, sier vi med blikk og kroppsspråk. Vår fysiske fremtoning blir farget av det som foregår i dette huset. Om vi har mye energi å vise opp så spretter vi rundt, har vi lite energi – ja, så ser man dette også på personen. Værascendanten kan lett få røde farger fra Mars som styrer denne Ascendanten, Tyrascendanten kan få kraftig nakke og hals. Tvillingascendanten har et livlig kroppsspråk og gestikulerer mye. Man kan lese en del av Ascendantens tegn og det første hus. Tenk presentasjon så har du dette huset.

 

Dette huset er knyttet opp til Værens tegn og til planeten Mars. Man har den entusiasmen i dette huset som Værens tegn har og gjerne det pågangsmotet som kjennetegner Mars. Planeter i dette huset har et stort behov for å presentere seg selv og de roper høyt når de treffer andre.

 

Det andre huset tar for seg hvordan vi tenker rundt dette med å forsørge oss selv. Dette huset er også opptatt av fysisk tilfredsstillelse og nytelse. Mars i dette huset er en tålmodig planet, men den viser også at personen som har Mars i dette huset er flink til å jobbe og trives med fysisk utfoldelse. Mennesker med Merkur i dette huset vil trives med å kose seg med kommunikasjon og vil sette pris på Merkuryrker som formidling av nyheter og yrker der det er kommunikasjon. I dette huset kan man se om folk er sparsommelige eller sløsete. Løvetegnet kan lett bruke opp alle sine penger, mens Jomfruens tegn nok vil tenke før det bruker noe som helst. Vi oppfatter rikdom på ulike måter. I utgangspunktet kan det se ut som evig ungdom, penger på banken og boliger er det vi alle ser på som verdier – men, ser man seg rundt ser man at folk oppfatter rikdom som så mangt. Noen legger ned mye penger på en hytte, noen reiser til Syden. Noen spiser god mat andre setter helsen så høyt at de investerer i den. Dette huset viser ulikhetene i oss.

 

Tyrens tegn og Venus assosieres med dette huset. Planeter i dette huset er tålmodige selv i utålmodige tegn. Planeter her er verdifulle som arbeidere for å hjelpe oss å øke vår formue. Har ikke huset planeter så betyr ikke det at vi ikke er i stand til å tjene penger, det betyr bare at vi får ikke drahjelp fra planeter i huset, mens planeten som styrer huset kan gi oss mye hjelp.

 

Det tredje huset styrer vår kommunikasjon. Her ser man hvordan vi liker vår kommunikasjon og hva vi liker å kommunisere om. Her ser man også hvordan man lærer basiskunnskap. Er man kjapp eller langsom. Er man følsom i kommunikasjonen eller er man uten antenner? Skyttens tegn vil være svært direkte i sin tale, Krepsen vil føle seg frem, Løven bruker gjerne store ord. Planeter i dette huset føler gjerne at de må formidle noe, samt at de farger kommunikasjonen. Saturn kan ofte gi en hes stemme og være litt alvorlig i kommunikasjonen- men Saturn gir også en lun humor. Neptun søker etter ord som forskjønner livet og den vil gjerne føre åndelige samtaler eller samtaler om kreativitet.

 

Dette huset assosieres med Tvillingene og Merkur.

 

Det fjerde huset er som regel innledningen til IC. IC er det punktet som var på sitt mørkeste da du ble født. Dette er «midnattshuset» og dette huset markerer en overgang på mer enn et felt. Tegnet på dette huset viser energien som var rundt deg da du var barn. Her vises barndomshjemmet ditt og miljøet som var rundt deg den gang. Hvordan du oppfattet dette og hvordan andre oppfattet dette kan være veldig forskjellig. Du kan ha en søster eller en bror som ikke kjenner seg igjen i det du beskriver og omvendt. Tegnet viser hva du oppfattet og hva du selv vil videreformidle i det hjemmet du selv bygger opp. Værens tegn på dette huset kan bety at du skiftet boliger ofte da du vokste opp og at du fortsetter med dette i voksen alder. Hvis du ikke flytter ofte føler du at du trenger å fornye hjemmet ditt til stadighet. Du kan være hissig hjemme og det kan skorte på tålmodigheten dersom Månen ikke er i et svært tålmodig tegn. Krepsens tegn kan være svært moderlig og omsorgsfullt eller det kan være en humørsjuk forvokst unge på hjemmebane. Vektens tegn kan være veldig opptatt av å inkludere folk i hjemmets lune ro, mens Skyttens tegn kan være rastløst og vil helst ut på reiser.

 

Dette huset er like lukket som Månen og Krepsen. Man ser huset men det er ikke lett å komme innpå dette huset. Hjemmet vårt ligger jo her og vi vil da ikke, ukritisk, dra inn alt som er av folk. Nei, vi vil da sortere. Det er det vi gjør i dette huset, vi sorterer. Familiehemmeligheter oppbevares her og man verner om det meste i dette huset. Familien og partneren er de som får se det meste i dette huset. Her er man seg selv. Det er her man forstår hvordan ektefeller kan stusse over at de oppfatter sin partner så totalt forskjellig fra hva andre gjør.

 

Tegnet på dette huset kan overraske de fleste, det er ikke det tegnet folk oppfatter ute. Når noen får deg riktig sint, så er det fordi de tråkker på dette husets tegn. Steinbukkens tegn kan bli rasende dersom den blir kritisert for sine tradisjoner eller ambisjoner. Løvens tegn tåler ikke kritikk av ens person. Vær alltid forsiktig når du kritiserer noen uten å kjenne deres indre tegn.

 

Planeter i dette huset kan være skjult i hverdagen, men under press eller humørsvingninger kommer disse planetene frem. Mars kan komme frem som et lyn fra klar himmel. Uventede angrep en denne planetens spesialitet når den er plassert i dette huset. Merkur kan plutselig dukke opp som en verbal mitraljøse for så å gå i dekning igjen.

 

Dette huset assosieres med Månen og Kreps.

 

Det femte huset er huset der man har sine kreative sider. Her kan man se folks kreativitet og behov for å leke. Her stappes det indre barnet inn og her forholder man seg til andres barn og andres indre barn. Saturn i dette huset kan bli skyldbetynget hvis den tillater seg å leke. Mars i dette huset elsker å leke. Månen i dette huset føler at man ikke kan leve uten barn, mens Tvillingenes tegn viser at man liker å være kreativ med ord. Dette huset assosieres med Løven og Sola. Ser man på tegnet på dette huset og tenker samtidig på Sola får man en ny fasett av personen. En Tvillingsol med Skorpionens tegn på denne husspissen vil like å lese detektivbøker eller løse krimgåter for moro skyld. Det vil være et lite snev av dette husets tegn over Sola. Samtidig vil Sola farge dette huset litt. En Vannmannsol med Krepsens tegn på denne husspissen vil være svært så følelsesmessig engasjert i barn og den trives sammen med barn. Noe Vannmannsola vanligvis ikke er kjent for. Solen i dette huset kan bli litt vel sterk og man kan få et litt vel sterkt behov for å markere seg i alle sammenheng.

Planeter i dette huset er som Løver. De vil bli sett og de vil bli lagt merke til.

I det sjette huset møter vi hverdagen. Der ser man hvordan folk organiserer sin hverdag. Enten man går på jobb eller man tørker støv – alle hverdagssysler er lagt til dette huset. Værens tegn fyker over huset, går til frisøren impulsivt og har svært så mye energi. Løvens tegn er «konge på haugen» i hverdagen og vil gjerne bli lagt merke til. Her kan Løvens tegn være svært sjenerøst og selskapelig. Løvetegnet her inviterer gjerne venner på lunsj og stiller opp for deg. Steinbukken organiserer hverdagen og føler frykt for ikke å rekke alt den har planlagt. Mars skaper mye stress, Månen deler ut omsorg, Neptun farger hverdagen med magi, mens Uranus gjør som den vil – hvis den vil når den vil.

 

Alle planeter i dette huset vil preges av Jomfruens tegn. Ofte kan planeter her være litt vel kritiske i hverdagen, men som regel forsøker disse planetene å gjøre noe med det de ser på som ikke – perfekt.

Planeter i dette huset vil gjerne bidra til en organisert verden.

 

Helsen påvirkes av planeter i dette huset. Det kan være verdt å se på hvilken planeter som oppholder seg i huset.

Solen kan gi hjerte og kar sykdommer. Månen kan gi problemer med hormoner, kroppsvæsker og mage. Merkur kan gi mentalt stress. Venus kan bety at man må ta ekstra hensyn til nyrene. Mars gir stress, skader og feber. Jupiter kan gi leverproblemer. Saturn indikerer giktiske plager og stivhet i kroppen, samt trøbbel med hud og tenner. Uranus kaster sykdommer på en og man kan få trøbbel med årer og ankler. Neptun lager allergier og søvnproblemer, mens Plutos sykdommer er mer skjulte og snikende.

 

 

 

I det syvende hus er man opptatt av å skaffe seg en partner, være en partner og man er opptatt av å ha bestevenner her, samt å være en bestevenn. Tegnet på dette husets spiss, samt eventuelle påfølgende tegn sier mye om hvordan man oppfatter kvaliteter i dette med partnere og vennskap. Det er ikke store forskjellen på hvordan man behandler partnere og bestevenner. Huset viser oss som partnere og bestevenner – slik vi er, slik trekker vi til oss. Er vi fredelige i sjelen trekker vi inn fredelige partnere og bestevenner, så former vi hverandre gjensidig. Dette er ikke bare huset for kjærlighet og vennskap, dette er også huset for krig. Her er vi de åpne krigere og her møter vi åpne konflikter. Vekttegnet her er nok et diplomatisk tegn som vil strekke seg langt for å bevare freden, men kommer dette tegnet i ubalanse vil det være hissig og urimelig. Kjærligheten til de vakre ordene blir nå sårende ord. Ønsket om å bygge opp venner og partnere blir i krig et ønske om å bryte de ned. I dette huset er Solsiden varm, men skyggene er kalde. Planeter som befinner seg i dette huset vil søke skjønnhet og balanse. Selv Mars i dette huset vil ønske fred og fordragelighet. I den grad det er mulig vil dette huset være det mest harmonisøkende huset man har. Det finnes, selvsagt, dem som ikke vil ha harmoni – men, det er dette huset som gjelder likevel. Det er i dette huset man skaper konfliktene.

 

Solen i dette huset har rykte på seg for å være uselvstendig og leve sitt liv gjennom partneren. Jeg vil ikke si at dette er min erfaring med folk som har Solen i dette huser. Jeg føler at Solen i dette huset har et sterkt ønske om å utvikle sin identitet via en annen person eller bestevennene. Man velger partnere og bestevenner ut fra eget behov for å skinne. «Si meg hvem du omgåes, skal jeg si deg hvem du er» - prinsippet er sterkt i dette huset, det samme er «like barn leker best». Der det mangler likhet, der forsøker Vektens energi å jevne ut ulikhetene og finne den gyldne middelvei.

 

Like vanskelig som det er å bli virkelig kjent med sin partner eller sin bestevenn er det å bli kjent med planetene i dette huset. Ikke fordi jeg ser noe uselvstendig rundt dette huset, men jeg ser distanse og at man trenger tid for å bli riktig godt kjent. Når man først blir kjent med planetene i dette huset blir man riktig så begeistret for dem. Slik ser jeg også på Solen i dette huse. Vel, det tar tid å bli kjent, men så fort man blir kjent med Solen sin, så blir man god venn med den. Altså, først finner man venner og/eller en partner som får frem planetene i dette huset og så blir man kjent med disse sidene i seg selv.

 

 

I det åttende huset møter vi på Skorpionens mystikk og Skorpionens intensitet og styrke. Planeter i dette hus minner meg litt om sommerfugler. Det er som om planetene i dette huset først er larver, så møter de på en krise, så går de litt i stå – men, plutselig er de sommerfugler. Der det andre huset er ens egne verdier, talenter og nytelse, der går dette huset på andres verdier. Hva ser vi rundt andre og deres verdier? Hvordan takler vi misunnelse, grådighet, begjær? Hvordan takler vi kriser? Hvordan takler vi døden? Gir vi lett slipp på noe/noen? Klamrer vi oss fast? Vi svømmer ofte litt forvirret rundt i Skorpionens Svarte Hav, men vi har all forutsetning for å forvandle oss til noe positivt i dette feltet av horoskopet. Vi har mye frykt i dette feltet, men vi har også mye styrke. Planeter som ligger her, de skjuler seg litt og er litt mystiske – men, når de kommer så kommer de med full tyngde. En hver planet som ligger i dette huset vil ha en stor styrke og overlevelses-vilje.

 

Vårt niende hus er huset hvor vi inkluderer verden, filosofier og horisonter. Et aktivt niende hus vil ut i verden for å bli kjent med andre kulturer. Det niende huset vil stille spørsmål ved filosofier, ideologier, skaffe seg kunnskap og gjøre seg opp en mening selv. Her leter man etter en Mester, en man kan stille mange spørsmål – man er ikke like mye ute etter svar som etter spørsmålene. Her stilles spørsmål om det abstrakte. I det tredje huset er vi konkrete, i det niende huset er vi abstrakte. Vår forbindelse til det fremmede sees her. Planeter i dette huset er aktive på Skyttenes vis. Planeter her har en vandretrang og de lengter etter noe de ikke helt vet hva er. Tegnet på huset viser hva vi legger i dette huset. Vektens tegn vil søke etter vennskap der man kan diskutere abstrakte teorier, Tyrens tegn vil kanskje skaffe seg kunnskap om eksotisk mat og drikke, mens Tvillingenes tegn vil ha mange kontakter i utlandet. Solens tegn vil kanskje gjerne føle seg eksotisk eller kunnskapsrik, mens Månen her vil nok vise omsorg for de fremmede som er i ens miljø eller kanskje ha fjernadopterte barn. Mars kan ha et ønske om å jobbe i utlandet eller starte prosjekter der, men Neptun vil lete etter en guru i fjerne himmelstrøk.

 

I det tiende huset møter vi samfunnet og der skaper vi oss en samfunnsprofil. Det er også her vi skaper oss et rykte, på godt og vondt. Tegnet på dette huset kan gi oss en god indikasjon på hvilket yrke vi har valgt/burde ha valgt. Krepsens tegn vil passe inn i et omsorgsyrke, Steinbukkens tegn er god i rådgivning. Planeter i dette huset bruker vi ute i samfunnet. Venus liker å sjarmere seg frem ute i samfunnet, Mars viser at den er et arbeidsjern, mens Neptun glitrer og viser alle hvor snill den er. Vi vil alltid ha et behov for å holde planetene vi har i dette huset litt i ørene. Vi strukturerer disse planetene og vi gjør vårt beste for å holde orden på dem. Spontanitet ligger ikke for dette huset. Tegnet på dette husets spiss viser også hvilket tegn vi disiplinerer mest av alle tegn. I dette huset ser man også hva man har lyst å gi til samfunnet og hvor effektiv man er til å gi der ute. Sola har behov for å bli sett og den er livredd for at den ikke skal ha et svært godt rykte. Man vil gjerne fremstå som en strukturert borger. Jupiter imponerer med sine kunnskaper og ønsker at den vil bli sett som den joviale eksperten. Det er sjelden vi får noe glede av planetene i dette huset før vi har blitt tørre bak ørene. Dette huset trenger å modnes før vi får fatt i hvor verdifullt dette huset er for vår utvikling.

 

Dette huset er Steinbukkens og Saturns hjemmebane. Alle planeter her vil tro de er Steinbukker. Saturn minner om karma. Gjør vi noe galt vil vi sone i tiende hus, gjør vi noe bra – belønning venter.

 

 

Det ellevte huset er Vannmannens og Uranus' hjemmebane. I det tredje huset skaffer vi oss skolekamerater, vi har kontakt med søsken og nabolag. I syvende hus har vi bestevenner og partnere. I dette huset setter vi mennesker vi liker å omgåes med av type «bekjent». Her oppsøker vi likesinnede med felles interesser. Her kan man også se det som opptar oss og hva vi søker hos likesinnede. Værens tegn kan være sportsinteressert og søke et fellesskap på grunnlag av dette.

 

Jomfruens tegn kan være svært så opptatt av sin fysiske form og melde seg inn i trimgrupper eller søke andre med interesse for helse. Planeter som befinner seg her er svært opptatt av å skaffe seg likesinnede. Neptun ønsker et åndelig fellesskap, mens Uranus leter gjerne etter politisk interesserte forbundsfeller. Den fremste hensikten er at vi i dette huset utvikler fellesskapsfølelsen. I femte huset koser vi oss ofte alene eller sammen med barn, mens vi i dette huset søker kontakt med andre voksne og har voksentid.

 

 

Det tolvte huset er temmelig vanskelig å forstå. Dette huset er Fiskenes hjemmebane og Neptun hører også hjemme her. I dette huset er det ikke lett å få med seg det som foregår. Vi har et sterkt behov for å ofre tegnet som er på husspissen til fellesskapet og man har behov for å ofre planeter i dette huset til universet. Jeg tar et tenkt eksempel: Olav, forfatter – har et skarpt blikk og får med seg detaljer hvor han enn vender blikket. Han tenker seg inn i kriser, han skaper egne kriser, han føler andres kriser og alt dette skriver han om. Han blir nesten uvel av å skrive ned dette. Olav gruer seg til kritikken og han får nerver. Boken blir utgitt og Olav får god kritikk. Han blir kjepphøy og upopulær. Han har ofret mye for å gi oss boken, nå ser det ut til at han også ofrer fornuften og ender opp med å bli mislikt... Alt dette er typisk for dette huset. Dette er forvirringens hus, det er det kreative huset, det åndelige huset, galehuset... Merkur i dette huset kan ha intuisjon, Månen i dette huset har så mye empati at den nesten får nerveproblemer,Mars i dette huset stiller opp for andre, men blir sjelden takket for innsatsen og da blir Mars gretten.

 

Så har man det kreative i dette huset. Merkur kan være en skikkelig poet her, Månen kan ha så mye vakkert i hjertet at den blir en helgen, Mars kan virkelig ha et hav av kreativitet i seg.

 

Vårt psykiske driv ligger også i dette huset. Hva vil vår sjel? Sjekk dette huset. Solen kan ha et ønske om å ofre seg for å bli en del av en sak, som Gandhi med Solen i dette huset. Han ofret seg for India. Solen kan ha behov for å leve ut kreativitet, som Einsteins sol. Man kan være i psykisk ulage og ha et ønske om å få trekke seg vekk fra verden og fellesskapet med Sole her. Mulighetene er mange.

 

Dette huset er det siste av Vannhusene og man kan også forklare dette huset slik:

I det fjerde huset har vi følelser for slekta/familien.

I det åttende huset har vi følelser for partner og nære venner

I dette huset har vi følelser for den fremmede og for "Gud".