ASTROLOGI - Noder & Elementer

"I don't believe in astrology; I'm a Sagittarius and we're skeptical."                          -Arthur C. Clarke-


Noder & Elementer

 


Nordnoden:

Dette punktet legges det mye vekt på i vedisk astrologi. Sydnoden og Nordnoden ligger alltid 180 grader fra hverandre. Sydnoden sies å være et punkt, et felt der vi føler oss veldig hjemme på grunn av tidligere liv – men, nå anbefales vi å slippe dette punktet og konsentrere oss om Nordnoden. Når vi har blitt kjent med vår Månes svingninger og når vi har foredlet Ascendanten og lært den å vise det beste av seg selv, når vi har fått kontakt med Soltegnet – da trenger vi en misjon. Denne misjonen finner vi i tegnet og huset der Nordnoden befinner seg. Ved å studerer tegnet kvaliteter ser vi hva vi bør ta fatt på og legge inn i våre liv. Huset viser feltet vi skal jobbe i. Det blir nesten som å ha oppussingsarbeid.


Stikkord for de ulike tegnene er:


Væren– Sette i gang, lede prosjekter. Våge å ta initiativ.

Tyren – Utføre arbeid, nyte arbeidets frukter.

Tvillingene – Kommunikasjon, bygge nettverk.

Krepsen– Omsorg og familie.

Løven – Selvutvikling, undervisning.

Jomfruen – Struktur og orden.

Vekten – Vennskap og partner.

Skorpionen – Indre orden, hjelpe andre sjeler til å finne seg selv.

Skytten – Kunnskap, løfte blikket.

Steinbukken – Ambisjoner, bygge.

Vannmannen – Se fremover, samle gruppen.

Fiskene – Tro på noe som er høyere enn seg selv. Kreativ tenking.


Arbeidet med å utvikle Nordnoden er frivillig og dette arbeidet bør føles som en lek. Man har mye igjen for å ta fatt på dette. Det slitsomme ligger i å forlate Sydnoden. Når man først har utviklet egenskaper i Nordnodepunktet får man mye igjen for dette og det kan bli ens «favoritthobby» eller et virkelig kall utenom hverdagens plikter.

Kvaliteter og Elementer

 

Det fine med astrologien er alle fasettene den byr på. Det er så mye variasjon innenfor astrologien. Det stemmer så godt inn med menneskeheten, hvert menneske er full av gnistrende fasetter. I astrologien er noen av disse fasettene ens elementer og ens kvaliteter. Dermed tenkte jeg at jeg kunne da ikke ha disse sidene uten å nevne ens kvaliteter og elementer.

 

Ilden element er: Vær – Løve – Skytten

Jordens element er: Tyr – Jomfru – Steinbukken

Luftens element er: Tvilling – Vekt – Vannmannen

Vannets element er: Kreps – Skorpion – Fiskene


 

Dersom man sjekker sitt horoskop og ser at man har flest planeter (inkludert Ascendanten) i ildtegn vil man være preget av ildens element. Man vil altså preges av det elementet ens planeter beveger seg i.

 

Ildens element er energisk, impulsivt og trives best når det får være i aktivitet. Ildens element liker å gjøre noe fysisk.

 

Jordens element har det ikke travelt, det liker å gjøre alt grundig og det liker å vite at det kan skilte med kvalitet. Ting tar tid med Jordelementet, men kvalitet er verdt å vente på.

 

Luftens kvalitet er tanke og tale. Her er kommunikasjon i sentrum og her er det rask tankevirksomhet.

Kan være litt mye stress.

 

Vannets kvalitet er følelser, kjenne etter, føle på seg og omsorg. Vannet kan være litt dramatisk, men med så mye følelser er det ikke lett å unngå dramatikk.


Så kan man spørre seg hvilket av tegnene man svinger i samme harmoni som og det er her man snakker om kvaliteter.

Sett nå at man har flest planeter i vann og i kardinal kvalitet, da vil man ha en fin samklang med Krepser.

 

Kvalitetene er:

Kardinaltegn: Vær – Kreps – Vekt – Steinbukken

Faste tegn: Tyr – Løve – Skorpion – Vannmannen

Bevegelige tegn: Tvillingene – Jomfruen – Skytten – Fiskene.

 


Kardinaltegn er startsmotorer og de liker å sette i gang med ulike prosjekter.

Væren er en impulsiv starter og den liker å dra andre med seg.

Krepsen starter familieforetak og er svært opptatt av å sikre familien.

Vekten starter vennskap, vever folk sammen og kan være en «Kirsten Giftekniv» både for seg selv og andre. Steinbukken liker å starte samfunnsnyttige prosjekter, enten det er en bedrift eller noe idealistisk.


Faste tegn er ikke lett å rikke på, men de holder ut når de først har engasjert seg. Man kan bli veldig irritert på de faste tegnene fordi de er så nølende med å delta, men har man først fått dem i bevegelse så stopper de ikke. Da går de til de når mål.

 

Tyren liker å delta i matnyttige ting, der den kan tjene noe på det – eller der den føler den får noe igjen for innsatsen.

 

Løven har lett for å fremme sin person og liker best å delta der det er applaus å hente. Den liker å stille opp for venner slik at den kan få et rykte på seg som den sjenerøse hjelperen.

 

Skorpionen deltar der den er engasjert følelsesmessig. Dette er det tegnet som nøler mest, men når det først kommer på banen er dette tegnet definitivt det som ikke lar seg stoppe.

 

Vannmannen engasjerer seg i samfunnsspørsmål og i grupper. Har Vannmannen først fått en ide er Vannmannens blikk skrudd fast i målstreken og den gir seg ikke før den når målstreken.


 

Bevegelige tegn er fleksible og de kan dempe enhver konflikt med sitt fleksible sinn. Disse tegnene holder ikke ut lenge, så man bør passe på at de hele tiden engasjeres og oppmuntres ellers sporer de lett av.

 

Tvillingene bidrar med kommunikasjon og skaper kontakter.

 

Jomfruen ser detaljer og forteller hva som bør gjøres.

Skytten er jovial og henter inn nødvendig kunnskap.

 

Fisken er kreativ, den er inspirerende og den inspirerer andre.

Jeg tar et eksempel her på hva som menes med å være påvirket av element og kvalitet.


Jeg tar en Kreps som eksempel:


Krepsen har:


Sol i Krepsen (selvsagt) – Vann og Kardinal.

Måne i Tvillingene – Luft og Bevegelig

Ascendant i Vekt – Luft og Kardinal

Merkur i Kreps – Vann og Kardinal

Venus i Løven – Ild og Fast

Mars i Vekt - Luft og Kardinal

Jupiter i Løven – Ild og Fast

Saturn i Væren – Ild og Kardinal

 

De tre ytre planetene tar jeg i denne sammenheng ikke med.


Vedkommende har da:

To planeter i Vann.

To planeter i Luft, samt Ascendant i Luft.

Tre planeter i Ild.


Siden Månen er i Luft og den sterkeste av planetene som befinner seg i Luft/Ild vil Månen avgjøre hvilket element som dominerer personen mest. Luftens element er mest dominerende.


Kvaliteter er:

Fire faktorer i Kardinaltegn.

Tre i Faste tegn

En i Bevegelig.


Summen er da: Kardinal og Luft.

Dette blir et Vekttegn.


Denne Krepsen er altså nokså preget av Vektens tegn.

 


Dette med kvaliteter og element er ikke uviktig for å bestemme personens indre karakter. Ofte kan denne oversikten forklare en fredelig Vær eller en følsom Tvilling. Man kan også lære å kjenne en annen side av seg selv.

Solherskeren.

 

En faktor som er svært viktig er Solherskeren. Denne faktoren legger en sterk farge på Solen.

Jeg tar en ny oppramsing i tilfelle du ikke har fått med deg dette med tegn og herskere.

 

Sol i Væren – Mars som hersker. Tegnet Mars står i gir «en aura» til Solen.

 

Sol i Tyren – Venus er hersker. Tegnet Venus står i preger Solen.

 

Sol i Tvillingene – Merkur er hersker.

 

Sol i Krepsen – Månen er hersker.

 

Sol i Løven – Solen er selv hersker. Sterk Solplassering.

 

Sol i Jomfruen – Merkur er hersker.

 

Sol i Vekten – Venus er hersker.

 

Sol i Skorpionen – Pluto er hersker/Mars er medhersker. (Er Solen i de seks første husene vil Mars ha større innflytelse enn Pluto, er Solen plassert i husene 7 – 12 er Pluto av størst relevans.)

 

Sol i Skytten – Jupiter er hersker/Neptun er medhersker. (Solen plassert i de 6 første husene gir Neptun som hersker, Solen i husene 7 – 12 gir Jupiter som hersker.)

 

Sol i Steinbukken – Saturn er hersker

 

Sol i Vannmannen – Uranus er hersker

 

Sol i Fiskene – Neptun er hersker/Jupiter er medhersker. (Sol i de første seks husene er Jupiters innflytelse sterkest. Sol i husene 7 – 12 gir Neptun som hersker.)

 

 

“Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth."

                                                        -Buddha-