ASTROLOGI - Ytre Planeter

"Astrology is a language. If you understand this language, the sky speaks to you."                       

-Dane Rudhyar-

Overgangplanetene

  Jupiter & Saturn

Jupiter er Skyttens planet og i likhet med Skyttens tegn er Jupiter opptatt av kunnskap og det å utvide sin horisont. Jupiters tegn viser hva Jupiter oppfatter som den beste måten å få utvidet sin horisont, mens huset den står plassert i... vel, det tar vi i avdeling for hus.

 

Saturn er litt mer komplisert å forstå. I vedisk (indisk) astrologi kalles Saturn «Lord of Karma» og det er i den astrologiske tradisjonen ingen tvil om at Saturn er den som har samlet opp ditt tidligere karma og den holder regnskap med alt du foretar deg. Karma betyr handling. Har du hatt gode handlinger har du et godt liv. Har du, derimot, ikke gode handlinger vil du få trøbbel. Saturn er den strenge læremesteren som holder deg i ørene og begrenser deg til du tar deg sammen, organiserer og får orden på akkurat det feltet Saturn peker på. Saturns tegn er en god indikasjon på hva som er ditt fryktpunkt i dette livet. Saturn viser også hvor du kan utvikle deg til en sann mester.

 

 

Da tar vi for oss Jupiter og Saturn i de forskjellige tegn.

Jupiter i Værens tegn mener at den beste måten å utvide horisonten på er å engasjere andre eller følge en engasjerende leder. Denne Jupitervarianten liker engasjement, den legger planer og den setter i gang. Noe som er veldig viktig for folk med Værjupiter å forstå er at den må lære seg å være en god følgesvenn før den blir en god leder, derfor kan den lære mye av å finne seg en god leder og studere dennes evne til å engasjere andre i meningsfulle prosjekter. Værtegnet kan ha en tendens til å være litt vel impulsivt og overkjørende, så den som har Værjupiter bør lære seg å tenke før den handler.

Jupiter i Tyrens tegn ser en mulighet til å utvide sin horisont gjennom rolig meditasjon og gjerne få massasje og aromaterapi og ligge i grønne enger... Det er viktig for alle å få massasje, det er viktig for alle å stresse ned og vi trenger alle å lære oss meditasjon, men mest av alt er dette viktig for Tyrens tegn. Imidlertid må den ikke bli så opptatt av fysisk velvære at den glemmer hele horisonten. Jupiter i Tyren liker solide vennskap der den kan føle seg trygg på at vennskapet varer og at man gjennom vennskapet kan utvide horisonten. Reise på turer sammen med gode venner er veldig givende for Tyrjupiter.

Jupiter i Tvillingens tegn liker å kommunisere med folk, slik alle planeter i Tvillingens tegn gjør. En fare er det at Jupiter finner så mye glede i å kommunisere via teknikk at den glemmer helt bort å ha den nære sosiale kontakten som er viktig for alle mennesker. Tvillingjupiter kan også bli så hektet på å skravle med folk at den glemmer alle andre gjøremål. Det Tvillingjupiter bør gjøre, det er å studere språk – slik at den kan utvide sin horisont gjennom å forstå dybden i andres kulturer og språk. Folkefornuften i alle kulturer er interessant, særlig for Tvillingjupiter.

 

Jupiter i Krepsen er en Jupiter som trenger idealisme for å få sin horisont utvidet. Ofte ferdes den i familierelaterte kretser og der føler den at den finner mye inspirasjon gjennom å delta i barns hverdag eller i familienes hverdag. Her kan man finne en Jupiter som er opptatt av at hjemmet skal fungere. Den kan være familieterapeut eller den kan være en idealist med blikket for familierelasjoner. En vennlig Jupiter som man virkelig vil sette pris på å ha i sin nærhet. Mennesket vil alltid være i fokus hos denne idealisten.

Jupiter i Løven vil lett mene at den beste måten å utvide sin horisont på, det er å markedsføre seg selv. Dette blir nok litt selvsentrert, så det beste Løvejupiter kan gjøre, det er å lære seg selvutvikling, praktisere dette og oppfordre andre til å gjøre det samme. Gjennom å bli kjent med seg selv åpner man opp for verdens videste horisont – det indre livet, sitt ego og sin egen kapasitet. Løvejupiter er sjenerøs og den er på sitt beste når den er sjenerøs med andre og ikke bare seg selv. Det er ofte slik at Løvens tegn har en tendens til å være svært sjenerøs med seg selv, men dette tegnet er på sitt søteste når den retter sjenerøsiteten mot andre. Den rikdommen Løvejupiter kan finne i seg selv, det vil den også lett finne i andre.

Jupiter i Jomfruen vil trives når den får analysere andres tro og andres kultur. Den kan lære mye gjennom analyse, men den bør være litt forsiktig med å kritisere andre tro og kultur. Ikke så forsiktig at den blir oppfattet som «dum», men akkurat nok forsiktig til at den ikke blir oppfattet som krenkende og sårende. Jupiter kan lett glemme seg. Bøker er også rene vitamininnsprøytningen for Jomfrujupiter. Via bøker kan denne Jupitervarianten lære seg mye. Den er såpass observant at den gjerne kan skrive bøker om sine tanker, sin filosofi og sine erfaringer. I det minste bør den føre dagbøker.

Jupiter i Vekten ser verdien av å ha en partner og nære venner. Den tror at meningsutvekslinger, kunnskapsformidling mellom «sjelevenner» og det å samle felles erfaringer er måten å få utvidet en horisont på. Hvis den på toppen av det hele kan finne noen den kan forskjønne verden sammen med, da er denne Jupitervarianten i syvende himmel. Den kan ofte bli så opptatt av tosomhet eller nære vennskap at den kan tape seg selv litt i jakten på den vidåpne horisonten. Den kan også finne på å se så mye guddommelig i partner og venner at den ender opp som en tilbeder. Mye hengivenhet i denne Jupitervarianten, men også en lei tendens til uselvstendighet dersom man ikke har andre sterke faktorer i horoskopet.

Jupiter i Skorpionen ser storheten i at en larve forvandler seg til en sommerfugl. Denne transformasjonen inspirerer denne Jupitervarianten til å søke etter alkymi.

Den er overbevist om at alt bly i hele verden kan forvandles og bli til det reneste gull. Så søker den ut i verden og leter etter bly. Når Jupiter i dette tegnet kan få befatte seg med transformasjonsvirksomhet, så er den en lykkelig Jupiter. Mange kristne sekter minner meg om Jupiter i Skorpionen - «Hurra, du er frelst!» og så kommer dåpen – som den kristne ser på som bly – til – gull – i -sjelen. Denne Jupitervarianten leter virkelig etter slike mirakler og de tror på dette.

 

Jupiter i Skytten er en sterk planet. Her er den i sitt eget tegn og den vil være svært så engasjert i Skytte/Jupiter – saker. Den vil elske å reise og den vil elske å se verden. Den vil trives med religionstudier og filosofier. Får den befatte seg med dette vil dette være en svært tilfreds Jupiter. Det trives også i diskusjonsettinger og den opptrer gjerne som lærer, dersom den føler den har kunnskap nok. Litt belærende kan denne Jupitervarianten være, men bare når den er helt sikker i sitt fag. En viss rastløshet og en viss fare for åndelig shopping er tilstede, men er man klar over faren så justerer man fort. Dette er ikke en Jupiter som er uvillig til å endre sine oppfatninger. På et eller annet nivå vil denne Jupitervarianten befatte seg med religioner og studier av menneskenes forhold til sin religion.

Jupiter i Steinbukken er en planet som ser muligheter til å utvide sin horisont via samfunnet. Den kan befatte seg med bygging av skoler, bygging av kirker, studerer strukturer i den retninger og den kan se nødvendigheten av at et samfunn tar vare på sin religion og bindes sammen av religionen. Når Jupiter er i Steinbukken er det nok lettere å fatte lover bygget på religion enn når Jupiter befinner seg i andre tegn. Ofte vil Steinbukkens tegn føle at Jupiter i dette tegnet har et religiøst karma den må videreutvikle eller avvikle. Denne Jupitervarianten bruker tid på å bestemme seg for hvilken religion den egentlig tilhører og så tar den utgangspunkt i hvilken religion den føler den tilhører. Etablerte religioner eller ateisme lokker mer enn «nymotens» religioner.

Jupiter i Vannmannen er en planet som søker etter forandring. Dette er en av de planetene som grabber fatt i nye ideer først. Mulig finner den stimulans i «New Age», mulig finner den stimulans i å rive ned all etablert filosofi og religion – eller kanskje den bare trekker på skuldrene og suser inn i sin egen Uranus – tåke. Av en eller annen grunn tror jeg at den filmskaperen som først kom opp med ideer om romskip og grønne menn fra Mars hadde Jupiter i Vannmannen. Vannmannens tegn liker å se fremover og dette tegnet liker å tenke at vi er unike, men ikke så unike at det ikke finnes liv på andre planeter. Vannmannen liker ikke så begrenset tankegang som at det kun er jorden som har liv. Nei, Vannmannen har større tro og tillit til Universet enn som så. Og – plutselig skiftet den retning :-)

Jupiter i Fiskene søker høyt og lavt etter noe å tro på, noe som er større enn den selv. Typisk for Jupiter i Fiskene er å tro at barn med ADHD er egentlig krystallbarn og indigobarn og at de er kommet til jorden for å lære oss noe. Typisk for Jupiter i Fiskene er også å lansere ideer om at vi kan kommunisere med dyr. Så er det opp til tilhørerer å dele tro med Fiskene eller forkaste deres ideer. Jupiter i Fiskene kan også se magi i kunst og begeistre oss andre. En svært interessant Jupiter, den er sterk i sitt tegn. Jupiter er først og fremst Skyttens planet, men den er medhersker i Fiskenes tegn.

Saturn i Væren har en lei tendens til å gi deg litt prestasjonsangst når du treffer nye mennesker og når du skal utføre noe. Du er gjerne alt for selvkritisk og for kritisk til det du utfører. Når du lærer deg at det er menneskelig å feile så slapper du mer av og det er først da du vil kunne nyte fruktene av ditt arbeid og din innsats. Litt selvkritisk må man være, men du bør lære deg å dempe din indre kritiker og slippe frem ditt indre, spontane barn. Vel, når du løsner den stivheten du har i sjela vil du blomstre opp og bli en autoritet på oppstart av gjøremål. Folk vil ønske å ha deg som en leder og arbeidskamerat. Opplever du at noen kritiserer deg, ignorer dette dersom det er destruktiv kritikk. Mentalt friske mennesker skal ikke/bør ikke ha behov for å strø destruktiv kritikk rundt seg.

Saturn i Tyren sliter med så mye fattigdoms-frykt at den kan stivne og gå helt i lås. I låst utgave kan den bli arbeidssky – rett og slett fordi den ikke har tro på egen arbeidskapasitet. Den kan også slite med frykt og ubehag for fysisk nærhet. Det sensuelle som følger Tyrens tegn låses inne i en fryktkjeller når Saturn er i dette tegnet. Andre med Saturn i Tyren kan bli så arbeidsnarkomane at de aldri klarer å stoppe med et overdrevet arbeidstempo. Lønnen spinker og sparer de – eller spiser opp. Når folk med Saturn i Tyren lærer seg å stole på seg selv og omgivelsene kan den bli en mester innen administrasjon av arbeid og forvalting av ressurser.

Saturn i Tvillingene kan vise til et menneske som overdriver

kommunikasjonen og skaffer seg høye mobilregninger eller skaffer seg et rykte som nevrotisk skravlebøtte. Saturn kan også vise til et menneske som har problemer med kommunikasjonen. Det kan være mangel på konsentrasjon, slik at man sliter med å få tatt inn ord. Lese – og skrivevansker, rastløst sinn som ikke leser eller skriver. Noen med Saturn i Tvillingene mistrivdes så på barneskolen at det har gått ut over utdannelse senere i livet. Der Saturn befinner seg, der er det alltid et problem – her er det i kommunikasjonsfeltet.

Saturn i Krepsen har trøbbel med å tenke familie. Enten liker den ikke sin egen familie, eller den vil ikke stifte en egen familie. Den kan synes det er slitsomt å omgåes barn eller familiemedlemmer. Når Saturn først setter seg ned og tenker over hvilken ressurs det er å ha et familienettverk rundt seg vil den modnes og bli et fullverdig familiemedlem. Den vil også kunne skaffe seg egen familie og stortrives med dette. Noen med Saturn i Krepsen føler seg følelseskalde slik at de er numne når de vet de burde føle noe. Mange av de med Saturn i Krepsen har hatt trøbbel med egen familie og kan ha vært nødt til å slå av følelser i lange perioder. Plutselig kan det ha blitt umulig å slå følelsene på igjen. Dette er en Saturn som trenger å modnes før den får blomstret i familie- og følelseslivet.

Saturn i Løven våger sjelden å slå seg ut i full blomst. Den modige Løven er ofte redusert til en litt sky katt i dette tegnet. Når Saturn i dette tegnet først modnes og lærer seg verdien av Løvens tegn vil den bli en glimrende lærer og formidle kunnskap på en vennlig og informativ måte. Den lærer sine egne barn verdier, den lærer voksne og den lærer gruppen. Hva den lærer fra seg? Løvens verdier som går på dette med å kunne hevde seg selv på en positiv måte. Ofte har Saturn i Løven opplevd mye kritikk i barneårene eller kritikk i lange perioder i voksen alder. Det virker som Saturn i Løven er magnet på kritikere av svært negativ type.

Saturn i Jomfruen sliter ofte med å tro på verdien av sitt eget organisasjonstalent og sine egne analyser. Ofte leter Jomfruen etter autoriteter som kan fortelle dem hva de skal tro, tenke og mene. Det er også overvekt av helsefanatikere, sportfanatikere og hypokondere med Jomfrusaturn. Det kan virke som om personer med Saturn i dette tegnet føler at de må begrense og disiplinere seg selv så mye at det til slutt går ut over helsen. En Saturn i dette tegnet modnes når den formidler verdier av å leve organisert og verdien av analysering før en uttaler seg. Ofte vil Saturn bli en autoritet i helsefaget når den modnes.

Saturn i Vekten sliter med å tro at parforhold og nære vennskap virkelig eksisterer. Når den ikke har en partner er den bekymret for at den aldri vil få en partner. Når den har en partner er den bekymret for at dette ikke vil vare. Den tror ikke nok på vennskap til å slippe folk innpå seg. Når den først lærer seg at det er seg selv den skal stole på, ikke andre, blomstrer denne Saturnvarianten og blir istand til å etablere de mest solide vennskapene og de mest varige av partnerskapene. En annen variant av Saturns skygge her er at denne varianten er notorisk utro og skygger banen så snart noen krever noe av denne.

 

Saturn i Skorpionen føler ofte at den er frossen innvendig. Den føler at den er smart dersom den ikke føler noe. Den later som den er avslappet og aksepterende til alt som skjer, mens den i virkeligheten er nummen og avslått. Mange av de sjelene som kommer til verden i den perioden Saturn står i Skorpionen ser ut til å fødes med dype sår i sjelen. Det er ofte noe sårt over disse sjelene. Når de først modnes og blomstrer ser man ofte de fødte terapeutene og det er ingen tvil om at disse folkene har en forfinet og raffinert intuisjon når de først våger å slå på følelsene sine.

 

Saturn i Skytten har en religions- og kunnskapsmester i seg. Så spørs det når de blomstrer, de med Saturn i Skytten. Skyttens tegn er et søkende tegn. Det er alltid en viss fare for at dette tegnet glir ut i en «grøt» av studier. Tegnet lærer seg fort litt om alt, men mangler ofte tålmodigheten som må til for å lære seg noe på et dypere nivå. Med Saturn i Skytten vil det bli mer struktur og mer vilje til å fullføre studiene. Man lærer seg fortere at «kunnskap er makt», men da må man ha mer enn overflatekunnskap. Saturn i Skytten er strukturert og den gjør sitt beste for at man skal bli en mester.

Saturn i Steinbukken er en Saturn som så gjerne vil ha struktur i livet og som sliter veldig med å få til akkurat dette. Saturn er sterk i sitt eget tegn og den er veldig streng her. Personer som er født i det tidsrommet Saturn er i Steinbukkens tegn vil ha et sterkt behov for å organisere sine liv og samfunnet. Huset Saturn har parkert seg i viser hva de må lære for å komme seg videre på veien. Er Saturn parkert i første hus er det ens fremtreden som må finpusses slik at man fremstår som et svært organisert og strukturert menneske. Se på huset Saturn er parkert i, så finner du «medisinen» for å få løsnet opp Saturnbindingen.

Saturn i Vannmannen er som et evig paradoks. På den ene siden vil Saturn løse opp eksisterende samfunnsstrukturer, på den andre siden vil Saturn bevare det som er. Saturn i Vannmannens tegn viser mest til venner og interessegrupper. Saturn ønsker du skal bygge deg opp et solid gruppesamhold og at en felles interesse skal utvikles for å bygge deg opp som person. Når du i gruppesammenheng utvikler deg som menneske kan gruppen gå sammen om å gjøre en innsats for andre mennesker. Anonyme Alkoholikere er en slik interessegruppe som er typisk for Saturn i Vannmannen, Foreningen for Omplassering av dyr er en annen slik gruppe. Man trer altså sammen for å utvikle seg selv og for å hjelpe andre.

Saturn i Fiskene viser til åndelig problematikk. Noe av det tyngste problemet man kan gi seg i kast med er å tillate seg selv å løse opp fornuften for å slippe det åndelige inn. Alt må forstås med hodet og man tror det ikke er så nøye om hjertet ikke er med. Dette blir litt feil: balanse, det er det som gjelder. Litt fornuft og litt ufornuft er en god blanding når man befatter seg med det åndelige. Man ser og man tror, i en salig blanding. Dette tar Saturn i Fiskene seg godt av. Personer med Saturn i Fiskene ser ut til å ha låst seg på at alt de tror på er det de ser med sitt blotte øye. Saturn forklarer at det finnes mer enn det man ser med det blotte øyet og når vedkommende våger å tro det – så blir det religiøse livet mye rikere.

 

YTRE PLANETER

Uranus - Neptun - Pluto


Uranus er en av de tre ytre planetene. I et horoskop viser den hvor man virkelig kan være rebellen, hvor man kan protestere og kreve endringer. Der Uranus er, der kan man også få en plutselig forandring. Samfunnsmessig er Uranus en planet som skaper endringer. Den er ca. 7 år i et tegn og man merker den i «faser». Den gangen Uranus sto i Krepsen opplevde mange at familiestrukturen kom i fokus og at skilsmisser plutselig ikke var så utenkelige. I Løven kom fokuset på individet og det ble lov å være tenåring.


Neptun er en planet som søker etter det grensesprengende og det magiske. I et horoskop ser man at der Neptun befinner seg, det er der man gjerne ser etter det magiske i sitt liv – det kan også være der man skaper sin magi, eller sin illusjon. I samfunnet merker man Neptuns vibrasjoner på «forvirringsfeltet». Tegnet Neptun befinner seg i sender ut både forvirring og håp til samfunnet. Neptun er en planet vi trenger for å skape magi i hverdagen. Uten Neptun ville vi ikke hatt kunst og kultur. Jeg tror heller ikke at man ville hatt empati eller forstått nødvendigheten av den.


Pluto er vel ikke lenger en planet, men den er i alle fall et kraftfelt i et horoskop. Den er liten og den er svært effektiv. Der Pluto befinner seg i horoskopet, der har man «atomkraft» og der er man både morder og healer. I samfunnet merker man hvordan Pluto i tegn skaper et kaos der den befinner seg og at man må rette søkelyset på problemer akkurat dette feltet har. I Skytten vokste religiøse fundamentalister frem og man fikk se hvor mye grusomheter som blir begått i diverse guders navn. Pluto nærmet seg Steinbukken og nå kom samfunnet i fokus. Fundamentalister kunne virkelig angripe samfunnet, religiøs galskap har satt sitt preg på samfunn – så fikk man finanskrise og da viste Pluto oss hvor mye skade rovdyrskapitalismen kunne skade våre samfunn. Nå kommer Pluto til å bli i Steinbukken noen år fremover så nå får vi se hva som skjer i samfunnene.