ASTROLOGI Planetoversikt
Astrologer elsker å snakke planeter :-)

Det er ikke alltid så greit å forstå hva de egentlig snakker om.

At Uranus har et kvadratur til Venus... ja, det sier de aller fleste ingenting.

Nå skal jeg forsøke å forklare hva de ulike planetene står for. :-)


Sola i horoskopet er kongen og den tar det som en selvfølge at du har respekt.

Kvaliteter i Soltegnet er kvaliteter du bør utvikle i dette livet for å få utnyttet ditt fulle potensial.

En med Krepsesol bør utvikle sine "moderlige" instinkter og en med Krepsesol bør rette fokuset mot familielivet.

Du bør lese om tegnet og tenke etter om du utvikler sola di eller om du bør gi jernet og utvikle de kvaliteter soltegnet ditt har.

Aspekter til Sola forteller også om ditt forhold til menn og det maskuline i ditt liv.

Huset Sola i viser hvor vi skinner litt ekstra. :-)

Sola er Løvens planet.


Månen i horoskopet ditt er "dronningen". Månen styrer følelsene dine og din innerste natur. Ofte må vi utsettes for litt press før vi viser månetegnet utad og månetegnet er ikke noe vi viser frem i tide og utide. Månens aspekter viser også hvordan vi forholder oss til kvinner og det feminine.

Sammen med familien og nære venner viser vi svært ofte månetegnet vårt.

Huset månen befinner seg i viser hvor vi putter vårt hjerte :-)

Månen er Krepsens planet.


Merkur befinner seg alltid i nærheten av Solen og er på en måte solas ambassadør. Merkur er planeten vi kommuniserer med. Vi deler tanker, vi er sosiale (eller reserverte) - og Merkur styrer showet.

Tvillingene og Jomfruen er Merkurs to tegn. I Tvillingenes tegn er Merkur veldig verbal, mens i Jomfruens tegn er Merkur mer analytisk.


Venus bestemmer hva vi har behag i. Venus representere vår lidenskap og det vi begjærer er styrt av Venus.

Venus styrer også to tegn, Tyren og Vekten. Venus "jordiske" side ser vi godt i den typiske Tyr. Er Venus "jordisk" nyter hun god mat, dufter, SPA osv.

I Vekten er Venus mer "himmelsk". Da setter hun pris på sverming, søt poesi, søt musikk osv. Hvis du lurer på om du har Venus i "jordisk" eller "himmelsk" posisjon, så tar sjekker du om Venus står til høyre eller venstre for Sola i horoskopet ditt. Venus på venstre side er i "jordisk modus". Hvis Venus er på høyre siden er den "himmelsk" :-)


Mars er Værens planet. Mars er lik en bensinstasjon, den har et hav av energi. Folk med en markant Mars i sine horoskop er ofte Duracell-kaniner.

Mens folk med "lav energi" kan ha en blokkert Mars. Når vi er forelsket befinner vi oss i en "Venus-tåke", men så en dag sier din elskede noe forferdelig dumt og dere krangler. Den første krangelen er en "Mars-krise" og ingenting blir som før. Du oppdager at din elskede ikke er en guddommelig skapning, men et menneske av kjøtt og blod. (Heldigvis!) Mars liker å gjøre ting, men denne planeten kan også krige. En Mars i ildtegn gir fra seg noen skikkelige "ballespark", en Mars i lufttegn er en verbal mitraljøse, en Mars i jordtegn er grundig, mens en Mars i Vanntegn er hevngjerrig selv om den ikke bråker så høylydt.

Skorpionen styres også av Mars, i alle fall til en viss grad.


Sola, Månen, Merkur, Venus og Mars kalles personlige planeter.


Jupiter er en planet som utvider våre horisonter. Takket være Jupiter har vi lyst å tilegne oss mer kunnskap enn bare "grunnskolen". Vi får lyst til å se andre deler av verden og vi har en aldri så liten eventyrer i oss. Noen mer enn andre. Las Vegas ser jeg på som en Skytte-by. Glitrende, spennende, men også veldig overdrevet. Jupiter er oppfinneren av overdrivelser, men på en ganske morsom måte. Disney er et annet Jupiter-barn. Walt Disney var Skytte og forsto helt disse positive Jupiter-vibrasjonene. Jupiter er Skyttens planet. Der Jupiter befinner seg i horoskopet tar vi ofte sjanser og er litt mer eventyrlystne, vi får også en trang til å utforske dette området i horoskopet og tegnet Jupiter står i.


Saturn setter grenser og er soliditeten selv. Ofte er vi ambisiøse der Saturn er parkert i horoskopene våre. Vi får ønsker om å bygge opp noe med Saturn. Etterlate oss noe av verdi. Saturn sies også å være herre over karmaet vårt. Akkurat hva som ligger i det begrepet karma skal jeg hefte meg mer med her. Det jeg kan si er at Saturn oppdrar, setter grenser, bygger opp og setter ting i system.

Saturn er Steinbukkens planet.


Jupiter og Saturn er "overgangsplaneter".


Uranus er en uforutsigbar planet. Plutselig beveger den seg, plutselig beveger den seg ikke.

Der Uranus er i horoskopet er vi gjerne litt rebelske. Vi liker å gjøre ting på vår egen måte og vi liker å lage opprør.

Vi tar ikke fem øre for å skille oss ut med Uranus i førersetet.

Uranus er Vannmannens planet.


Neptun er planeten som forskjønner verden. Når vi ser på verden gjennom Neptuns briller ser vi kunst, musikk, poesi og alt som setter farge og preg på omgivelsene. Neptun er også planeten vi går inn i rusens verden med. Går vi i kloster holder vi Neptun i hånda, men det gjør vi også når vi går i fengsel.

Neptun skaper, Neptun er fortryllelse,Neptun er forvirring og Neptun er galskap. Der vi har Neptun er vi ofte skapende, fortryllende og gale :-)

Neptun styrer Fiskenes tegn.


Pluto er liten, men den er mektig. Pluto er etterforskeren og Pluto er hevneren. Pluto forsker, Pluto tror ikke så lett på noe. Helst skal alt bevises. Godtroende er Pluto absolutt ikke! Krim-forfattere har ofte prominente Pluto-forbindelser.

Der Pluto befinner seg har vi en gjemt etterforsker og skeptiker. Det er også noe mystisk over Pluto. Folk med Pluto i første hus eller med Skorpionascendant har ofte en aura av mystikk rundt seg.

Pluto er Skorpionens planet.


Sånn, nå har du fått litt info om planetene :-)


)O(