AUSTRALSK BUSH BLOMSTERESSENS

Australsk Bush Blomsteressens

Det hevdes at Bush er en mer oppdatert blomsteressens enn hva Bach er. Bach tok mer for seg av tidligere tiders psykiske plager, mens Bush er mer på linje med det moderne mennesket. Jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om denne påstanden, jeg kan ikke si meg helt enig og jeg kan ikke si at jeg er uenig. Jeg stiller meg åpen og får se hvilke erfaringer jeg høster.

 

Noe Ian White nevner i en av sine bøker er at man bør sette opp en ”grid” og se hva man kan lese ut av denne.

Dette er en ”grid”: altså, kort og godt 3 x 3 ruter.

 

3

6

9

2

5

8

1

4

7

Jeg har satt inn tall for å vise dere hvor dere skal sette inn de ulike tallene.

Griden brukes til å sette inn ens fødselstall.

 

Et eksempel:

Person født 15.10.1943. Griden ser da slik ut:

3


9


5


111

4


Neste eksempel, person født 10.07.19559


55


11


7

Slik tolker man gridene:

 

1 er tallet for kommunikasjon.

Har man mer enn to 1-tall kan man være for snakkesalig eller for innadvendt. Ofte ligger det et problem i kommunikasjonen. Et enslig 1-tall kan bety at man aldri snakker om sine følelser i frykt for å kjede andre eller bli latterliggjort.

 

2 er tallet for empati.

Mer enn to av 2-tallene kan bety at man er for empatisk. At man tar på seg for mye av andres byrder og går for mye opp i følelser.

 

3 er tallet for fantasi og innlevelse.

Desto flere 3-tall, desto større er fantasien. Har man 3 – tall, men ingen tall inntil – altså 2, 5 eller 6 er det fare for paranoia.

 

4 er tallet for det materielle.

Har man mange 4 – tall, to eller flere er man ofte materialist og tror at trygghet ligger i det materielle. Mangler man tallet 5 og ikke har 5 eller 6 i griden er det en indikasjon på at man gir opp for lett.

 

5 er tallet for emosjonell intensitet og fokus på det emosjonelle.

Mer enn to 5-tall gir ofte behov for drama og personen kan bli for intens. Ingen 5 – tall kan indikere at personen er ukonsentrert og ”virrete” i tanker og følelser.

 

6 er kreativitetens tall.

Folk uten 6 i griden kan mangle kreativitet eller ikke ha tro på sin egen skaperkraft. Folk med to eller flere 6-tall i griden kan være for følsomme for spenninger i omgivelsene. De kan reagere sterkt på lyder og lys. Blir lett stresset.

 

7 er tallet for å ofre og lære.

Folk med mer enn et 7 – tall i griden kan oppleve at folk ofrer dem for sin egen lykke. Foreldrene kan ha sviktet, venner kan svikte og kjærester kan svikte. Noen opplever at de må jobbe hardt for andres ve og vel. Syke familiemedlemmer og venner kan slite hardt på 7-eren. De med et 7 – tall opplever at de må ofre seg mer enn gjennomsnittet. De med to 7 – tall føler lett at de har for mye motgang.

 

8 er tallet for organisering og kontroll.

Folk med 8 – tallet i griden har lett for å bli kontrollerende når de blir usikre. Det er også en fare for rastløshet. Enkelte med 8 – tall hvis de ikke har 3 – tall i griden kan føle at de mangler entusiasme og glød. De blir lett ”puddinger” som bare flyter med i hverdagen uten å føle så mye.

 

9 tallet er det humanistiske tallet.

De som har to eller flere 9 – tall må passe på at de ikke blir for dømmende eller kritiske overfor andre. Mangler tallene 5, 6 eller 8 i griden der man ser et 9-tall er det ofte mangel på empati og omsorg for andre. Man setter lett seg selv fremfor andre.

 

Kombinasjoner av tallene:

Har man 3-6-9 eller 1-2-3 eller 1-5-9 gir dette en mer intensitet til tallene. 3-6-9 gir forsterket fantasi, forsterket kreativitet og forsterket humanisme. Kombinasjonen 1-2-3 gir styrke i å kommunisere følelser, utviklet empati og god fantasi. 1-5-9 gir god evne til å formidle følelser, konsentrasjon og en human tankegang. Kombinasjonen 7 – 8 – 9 er ofte ”hypre” mennesker som stadig krever å bli sett og hørt. Både 1-5-9 og 4-5-6 har et sterkt engasjement og intense følelser. Er 3, 5 og 7 ikke i en grid er dette skeptiske mennesker og de har lett for å mistro både det de hører og det de ser. Ser man ikke 4,5 eller 6 i en grid blir man lett frustrert og denne frustrasjonen kan gå ut over andre. Der man ikke finner 2,5 eller 8 er folk svært nærtagnede og blir såret av den minste lille bagatell. Denne hårsårheten gjør dem til angstbitere.

 

Ut fra Griden kan du lese noe av hva vedkommendes problem kan være, men selvsagt får du kun en liten indikasjon på eventuelle problemer. De 69 essensen dekker et svært bredt spekter.

Her er en liste over disse:

 

Alpine MintBrush:


Det moderne mennesket blir lettere utbrent enn hva folk gjorde ”før i tiden”. Vi beveger oss mindre, vi har mindre fysisk arbeid og vi stresser mer. Vår indre energi blir feil og plutselig er vi helt tappet for energi og glød og vi føler ingenting. Denne essensen revitaliserer oss og får frem livsgleden igjen.}

Angelsword:


Der ens tro på ”Noe Høyere” stopper opp, der skjærer Angelsword gjennom og får vekk negativ tvil. Denne tilstanden oppstår gjerne i situasjoner der man føler man har henvendt seg til høyere makter både natt og da, men aldri fått noe svar på sine bønner.


 

Banksia Robur:


Hjertet har plutselig blitt kaldt. Man føler ingenting, man kjenner seg nummen og dagene bare passerer. Man gjør sine plikter, men man legger ikke sjelen i noe og man flykter inn i passivitet, som overdreven TV – titting. Banksia Robur gir lyst til økt aktivitet og dermed kommer lyset i sinnet frem.

Bauhina:


Folk som trenger Bauhina er folk som ikke er villig til å lytte til andre. De avfeier andres ideer og meninger. Bauhina tilstanden medfører også at sinnet blir stivt og firkantet, det virker umulig å lempe på reglene. En hver regel skal følges til punkt og prikke. Bauhunaessensen gir åpning for et mer fleksibelt sinn.

BillyGoat Plum:


Puritansk syn på sex. Føler at egen og andres kropp er motbydelig. Rakker stadig ned på andre som ser ut til å ha et lettere syn på sex. Årsaken til en Billy Goat Plum – tilstand har ofte røtter i en oppvekst med religioner som ser på sex som noe av det skitneste man kan utøve og må kun utøves i forbindelse med et ønske om å føre slekten videre. Denne essensen tatt over tid løser opp denne negative tilstanden.

Black–Eyed Susan:


Enkelte mennesker ser ut til at de alltid må være på farten og om de skulle være i fysisk ro et øyeblikk… så må de alltid ha på lyd eller skravle konstant. Man føler at de lider av ”stillhets – fobi”. Denne tilstanden kan kalles Black – Eyed Susan – tilstand. Essensen får en til å trives med stillheten og med den trivselen begynner man å trives med et liv dominert av fred.

Bluebell:


Når sjelen ser ut til å ha lukket seg og stengt ute enhver lyst til å være sjenerøs, da er denne essensen god å innta. Årsaken til Black – Eyed Susan – tilstanden er gjerne at man er så redd for å mangle noe materielt. Man har ikke forstått at det er forskjell på gjerrighet og sparsommelighet. Denne essensen løser opp den negative grådigheten som råder i sjelen i denne tilstanden.

Boab:


Enkelte ganger blir man fanget inn i negative familiemønstre. Man ser selv at det man gjør og tenker og mener har sine røtter i disse negative familiemønstrene, men man klarer ikke å gjøre noe med dette.  Egentlig burde vi alle ha en periode med denne essensen, når jeg tenker etter. Vel, Boab hjelper oss med å bli kvitt familiemønstrene som ikke gagner oss eller menneskeheten.

Boronia:


"Heaven has no rage like love to hatred turned / Nor hell a fury like a woman scorned.", skrev William Congreve i 1697. Han kunne like gjerne ha beskrevet Boronia i 2009… Essensen lyser opp sinnet som er formørket av kjærlighetssorg. Man er besatt av tankene på å få sin eks tilbake og man er besatt av hevntanker. Jeg mener essensen fungerer bedre på kvinner enn på menn. Hvis andre har andre erfaringer lytter jeg gjerne.

Bottlebrush:


Denne essensen oppfatter jeg også som en typisk ”kvinneessens”. Jeg tror rett og slett at kvinner er mer avanserte enn menn på en del områder, derfor er jeg ikke forundret over at enkelte essenser fungerer ulikt på kjønnene. Bottlebrush er et middel jeg anbefaler når man har problemer med sin egen mor eller man har problemer med å være mor. Denne essensen fungerer også utmerket under pubertetstiden, når man er gravid når man er i overgangsalderen. Det ser ut til at man takler endringer av denne typen med denne essensen.

BushFuchia:


De er ikke alle som våger å snakke til en forsamling. De aller fleste av oss får sommerfugler (og gjerne lagt verre ting!) i magen bare ved tanken – men, noen ganger bare må man gjennomføre en ”offentlig tale” og da er dette det beste middelet å ta.

 

Bush Gardenia:


Et hvert forhold kan ha stillstand og manglende interesse for samvær og kommunikasjon. Det verste forholdet man kan oppleve dette i, det er når man bor under samme tak. Man vet ikke hva man skal snakke med partneren om, man vet ikke en gang om man trives sammen med partneren. Denne essensen hjelper en ut av denne slitsomme tilstanden.

BushIris:


Dette er hva man opplever i ”Bush Iris” - tilstand: man klorer seg fast i det materielle, man er livredd for å dø, man tror ikke på gud eller djevel. Mange som er i denne tilstanden har fått en dødsdom og nekter å akseptere dette. Imidlertid kjemper de ikke mot sykdommen, de kjemper mot livet. De er bitre og de gjentar stadig: ”Dette fortjener jeg ikke!”

Christmas Bell:


Det finnes mennesker som lever i et underlig kaos. De klarer ikke å ta vare på det de har, de klarer ikke å betale regninger, de klarer ikke å holde orden, - ja, det meste flyter. Jeg antar det er en slags variant av ADHD som er årsaken til deres kaos, men siden jeg ikke er ekspert på området skal jeg ikke være bombastisk. Men - denne essensen har i alle fall en gunstig effekt på disse ”kaos – skaperne”.

Crowea:


Denne essensen synes å fungere veldig godt på de som ikke har et 5 - tall i sin grid. De som mangler dette fokuset som 5-tallet gir. Middelet fungerer også på alle som går konstant rundt med en bekymring, men ikke helt kan sett ord på akkurat hva de bekymrer seg for. Det har blitt en vane å bekymre seg. Dette skaper et indre stress som rett og slett er slitsomt.

DaggerHakea:


Bitre mennesker, de som er i Dagger Hakea – tilstanden. De er bitre på ektefeller, familiemedlemmer – på folk de normalt skulle ha følt et bånd til og vært overbærende med. Det er ikke det at de tar avstand, det er det at de går med piggene ute og sier lite. Når de først sier noe er det bitre ord. Essensen åpner for tilgivelse og overbærenhet.

Dog Rose:


Folk som går med bøyd hode og runde skuldre er folk som virkelig føler at de er nedtrykt og at de har lite å leve for. Denne essensen hjelper en til å rette seg opp og man begynner å føle at nederlagsfølelsene og tristheten kan sendes inn i ens historiebok. Denne essensen kan også hjelpe folk som mangler selvtillit og som har det som "livsstil" å gå med runde skuldre og bøyd hode. Lettere fryktfølelse kan også lettes ved hjelp av denne essensen.

Dog Rose of The Wild Forces:


Mens Dog Rose tar seg av den lettere angsten er denne essensen sterkere. Den anbefales til folk som sliter med hysteri og ukontrollerte følelser. Folk som er redde for å miste kontrollen helt vil ha god hjelp av denne essensen. Man roer seg ned og etter hvert vil man begynne å innse at man må kontrollere sine følelser på en fornuftig måte. At man må slutte å kave opp alt man har av følelser.

Five Corners:


Enkelte mennesker kler seg så fargeløst og kjedelig at det er som de bærer på et skilt: ”Ikke se meg, er du snill!” Disse menneskene liker ikke seg selv, de føler seg utilpass med alt av seg selv. Alle andre er så mye bedre. Essensen hjelper folk til å se etter sine sterke sider og etter hvert oppdager disse tilbaketrukne og utilfredse menneskene at de har sterke sider – så blomstrer de og strekker seg ut.

Flannel Flower:


Denne essensen vil jeg kalle en god ”manne-essens”. Min erfaring er at denne essensen fungerer veldig bra på menn. Problemet her at mennesket misliker intimitet, misliker å ta på eller bli tatt på. Menn mangler ofte sensitivitet og er mekaniske i sitt samkvem med partneren. Ofte er personen så styrt av hodet at hjertet ikke får plass. ”Ingen tid for ømhet”.


 

Freshwater Mangrove:


Enkelte ganger møter man mennesker som er så fulle av fordommer at man vet ikke om man skal le eller gråte. Man begynner da ofte å spørre om årsaken til alle disse fordommene. De gangene det viser seg at det er dårlige erfaringer som er årsaken kan man forstå fordommene, men med Freshwater Mangrove – tilstanden er det ikke en eneste selvopplevelse som har utløst fordommene, det er kun overlevert… Tragisk. Da er denne essensen den rette.


 

Fringed Violet:


Kort sagt: Dette er essensen å bruke der vedkommende nettopp har opplevd et sjokk, eller der personen sliter med posttraumatisk stresslidelse. Ofte er denne essensen god å kombinere med andre essenser.


 

Green Spider Orchid:


Når man plages av mareritt og fobier av uforklarlig type er dette den rette essensen å innta. Det kan være at man er hysterisk redd for brann uten at man har opplevd noe som kan forklare denne frykten, - kanskje er forklaringen på fobien at man har opplevd noe i et tidligere liv? Marerittene er tilbakevendende og ofte kan man grue seg for å legge seg. Noen dråper av denne essensen før leggetid er da å anbefale.

Grey Spider Flower:


Noen ganger støter man på mennesker som enten har vokst opp i et miljø hvor de aldri kunne være trygge for psykiske angrep - eller de har vært i en situasjon i voksen alder der de hele tiden fryktet psykiske angrep. (Sjefen, kollegaen eller partneren) Ut fra denne erfaringen har det vokst seg en frykt for alle varianter av mulige psykiske angrep, blant annet frykten for spøkelser eller ”onde ånder”. Essensen roer ned og får en til å tenke rasjonelt og se årsaken til frykten i stedet for å projisere.

Gymea Lily:


Den typiske Gymea Lily – personligheten er arrogant, overkjørende og spenningssøkende. Man føler seg lett som en kronidiot i disse personers nærhet. De er statusjegere som tar deg inn i varmen dersom du har en viss dose glamour eller status å tilby dem. Essensen får frem ydmykhet og man tillater andre å få litt plass her i verden.

Hibbertia:


Så er det disse menneskene som alltid må være på toppen! De bare må vite mest og de bare er irriterende besserwissere. Det de mener er fasit, bare så det er klart. Enhver diskusjon entres for å ha rett, ikke for å balansere saken og nyansere den – nei, de skal ha rett. Hibbertiaessensen får frem det beste i denne kunnskapstørste sjelen. Personen får et mer avbalansert forhold til egen kunnskap og forstår at andres kunnskap er heller ikke til å kimse av.

Illawara Flame Tree:


Når man er så redd for ansvar at man løper fra alt som ligner på ansvar, da er det på tide å vurdere denne essensen. De samme personene kan også føle en så dyp frykt for avvisning at de løper vekk fra forhold før de, i følge egen frykt, blir avvist.


NB! Folk som i numerologien styres av ”Mestertallene” 11, 22 og 33 kan med hell bruke denne essensen i perioder hvor de utfører svært viktig arbeid og får en panikkfølelse av alt ansvaret som er lagt på dem.

Isopogon:


Slik kan en Isopogon – personlighet beskrives: Kontrollerende, lærer ikke av tidligere feil, nebbete og relativt kranglete. Usaklig i argumentasjon.  Isopogon demper ned nebbingen og kranglingen og får frem respekten for andre mennesker i denne personligheten. Etter hvert merker man også en villighet til å lære av tidligere feil.

Jacaranda:


Typiske Jaracanda – mennesker er de som setter i gang med prosjekter, men aldri får fullført disse prosjektene sine, rett og slett fordi det stadig blir forandringer. De forandrer, forandrer og forandrer og til slutt gir de opp fordi de blir lei… Essensen får folk til å bli mer fokusert og konsentrert.

Kangaro Paw:


Mennesker som trenger Kangaro Paw er mennesker som mangler sosiale antenner. De er klumsete sosialt, de snakker før de tenker, de er ikke sensitive og de klarer alltid å vekke negativ oppmerksomhet i sammenkomster.  Denne essensen åpner disse klumsene for andres behov og de åpner øynene for andres følelser. Det tar tid å endre deres adferd, men essensen starter endringsprosessen.

Kapok Bush:


Kapok Bush - tilstanden er en tilstand som kort og godt går ut på at man gir opp veldig lett. Man er entusiast, man starter på noe og så gir man opp ved minste lille flis av motstand. Det er ikke det at man mangler tro på seg selv, men det er det at man bare gir opp hvis ikke alt går på skinner.

Little Flanel Flower:


Dette mennesket leker ikke! Livet er alt for alvorlig til å kaste bort på lek. Det indre barnet er kun en tåpelig myte, mener dette mennesket. Når man ser denne tilstanden i et barn er dette et alvorlig barn, helt uten den spontaniteten og den livsgleden som man skal se i alle barn. Nesten alltid et stramt og bekymret ansiktsuttrykk.  Essensen får frem det indre, glade, barnet og lekelysten i det voksne mennesket.

Macrocarpa:


Enkelte ganger er man bare emosjonelt uttørket, man er nummen i sitt indre og man eier ikke lyst til å foreta seg noe. Man har mistet troen på at man har noen indre styrke og man lar livet seile av sted mens man ser på med apatisk blikk. (I det minste ser man på det som foregår) Macrocarpa lirker frem et ønske om å delta i livet og ganske snart tennes en ny gnist og man revitaliseres.

Mint Bush:


Det hender livet byr på virkelig tøffe forandringer – skillsmisser, naturkatastrofer, konkurs… Det er de som takler slike store og brutale forandringer og det er de som får panikk før de blir apatiske. Mint Bush er remediet å bruke slik at man kommer seg gjennom brutale forandringer uten å bukke under.

Monga Warath:


Noen mennesker kjenner så lite til sin egen identitet at de vagger rundt og håper de kan hekte seg på et annet menneske og leve gjennom den andres identitet. De klamrer seg fast i mennesker og har, tilsynelatende, ingen egenidentitet. Langt inne i disse folkene ligger det en identitet og det er dette de trenger Monga Warath –essensen for å oppdage.

Mountain Devil:


Den som rammes av en Mountain Devil – tilstand har dratt på seg et veldig mørkt sinn. Dette sinnet styres av hat, negativitet, hevntanker og virkelig eller innbilte krenkelser. Personen ser på verden og menneskeheten med svart blikk. Essensen hjelper til å løse opp den tykke, svarte skyen og slippe lyset inn i sjelen.

Mulla Mulla:


Dette er essensen for alle som frykter brann. Pussig nok hjelper også denne essensen på brannskader av ulik type. For eksempel vil noen dråper av denne essensen i vann være bra å bruke mot solbrenthet. Man vasker da over de solbrente områdene med vann tilsatt noen dråper av denne essensen.

Old Man Banksia:


Essensen bør brukes når et stabilt og pålitelig menneske har møtt en rekke opplevelser som har fått dem til å tvile på at noe godt kan skje dem. De kan ha opplevd å miste jobben, at de har blitt utsatt for urettferdigheter – det er mye som kan ta piffen fra et menneske. Old Man Banksia tenner i alle fall livsgnisten hos disse pålitelige sjelene som er midlertidig ute av drift.

Paw Paw:


Paw Paw hjelper alle som blir satt ut av nyheter enten det er informasjon eller det er nyheter innen familien, på jobb, innen teknikken. Det er mange områder man kan møte overveldende nyheter på. Man tar noen dråper av denne essensen i et glass vann, morgen og kveld og på den måten gjør det lettere å takle nyhetene. (Nyheter om fugleinfluensa, svineinfluensa og annet mediahysteri er tilstander hvor Paw Paw skal hjelpe mot eventuell frykt i forbindelse med nyheter).

Peach Flowered Tea - tree:


Dette er middelet for en hver hypokonder. Det er også middelet for alle som sliter med humørsvinginger og det er et middel for de som har problem med å fullføre prosjekter fordi de bestemmer seg og ombestemmer seg og går plutselig lei og fordi de så lett kjeder seg.

Philotheca:


Noen mennesker er sjenerøse, gode lyttere og vennlige – men, de vil ikke at andre skal være sjenerøse med dem og de vil ikke ta imot den anerkjennelsen de får. De bagatelliserer alltid sin egen innsats. I stedet for å bygge opp seg selv er de opptatt av å minimere seg selv og sin innsats. Alltid andre først. Greit nok, men problemet er at disse mennesketypene er også redde for å slippe inn kjærligheten i livet sitt og det er dette man bruker denne essensen til.

Pink Flanel Flower:


Personer som trenger dette middelet oppfattes lett som bortskjemte og blaserte. De tar ting for gitt, de ser alltid ut til å kjede seg og de er ikke rent lite arrogante/hovmodige i sin utstråling. Essensen hjelper folk å åpne opp hjertet, kjenne takknemmlighet og føle at livet og menneskeheten er ikke så verst, når alt kommer til alt.


 

Pink Mulla Mulla:


Mennesker som trenger denne essensen er mennesker som holder andre på en armlengdes avstand og som slett ikke vil ha noen for tett innpå seg. De har ofte svært dårlig erfaringer med folk som en gang har stått dem nær og de vil ikke ha en lignende erfaring. De stoler ikke på mennesker i det hele tatt. Essensen hjelper dem til å åpne opp for andre.

Red Grevillea:


Noen mennesker føler seg veldig fanget i den situasjonen de befinner seg i, men de finner ikke kraft til å ta seg selv i nakken og komme seg vekk fra situasjonen. De er frustrerte, men de er likevel så avhengig av de som er i nærheten at de blir i situasjonen. Ofte er de hårsåre og tåler kritikk svært dårlig. Essensen hjelper dem å ta fatt i livet sitt og ignorere hva andre mener og sier.


 

Red Helmet Orchid:


Essensen er ”all fedres essens”. Den faren som ikke føler noe bånd mellom seg og sine barn bør innta denne essensen. Denne essensen hjelper mannen å åpne opp for følelser som går direkte på farskapet og alle gleder det innebærer. Egoistiske og selvsentrerte mennesker vil også ha god effekt av disse dråpene.


 

Red Lily:


Den personen som trenger Red Lily er en dagdrømmer som ikke vil holde seg til hverdagens realiteter. Så fort de konfronteres med noe som krever en innsats av dem i hverdagen flykter de fort bort i fantasier og dagdrømmer. Dette er mennesker som lett mister tråden i en samtale og som snakker seg fort ut av alt som kan lyde som et krav…


 

Red Suva Frangipani:


Denne essensen er essensen for den sjelen som er knust av et forhold som rakner eller allerede har raknet. Det er også essensen for den som har opplevd at ens elskede har gått bort eller andre svært nære og kjære mennesker. Essensen får frem en ro som gjør at man kan komme seg gjennom sorgen på en mindre tung og knugende måte. Sorgen blir ikke borte, men man får mer ro i sjelen.


 


Rough Bluebell:


Det kan være vanskelig å tro dette, men alle mennesker har en Buddha - natur dypt inne i seg. Denne essensen bør gis til mennesker som ikke ser ut til å ha en slik Buddha - natur. De er slemme, med hensikt. De sier ondskapsfulle ting, de er manipulerende, de er kontrollerende. Kort og godt, de er ikke enkle å forholde seg til. Essensen bringer ut det beste i disse sjelene.


 

She Oak:

 

Essensen for alle kvinner som ønsker å bli gravide, men som ikke blir det av ukjent årsak.


 

Silver Princess:


Når man ikke klarer å glede seg nevneverdig over noe, når man ikke helt forstår hva man har på jorden å bestille – når man mangler mål å jobbe mot, da er dette middelet det beste man kan bruke. Kort beskrivelse er: den som mangler motivasjon vil ha nytte av denne essensen.


 

Slender Rice Flower:


Essensen hjelper den trangsynte å utvide horisonten. Rasisten åpner for at alle mennesker bør ha en sjanse, uansett hudfarge. Pussig nok hjelper denne essensen også på mannsjåvinister som er overbevist om at kvinner er noen laverestående individer! Mennesker som sliter med å takle grupper vil også ha godt av dette middelet. Man blir mer interessert i å ha en plass i en gruppe.


 

Southern Cross:


Martyren som klager og er bitter passer i beskrivelsen over hvem som trenger denne essensen. Det er liksom ikke måte på hvor urettferdig livet har behandlet disse menneskene. Essensen hjelper dem til å innse at de aller fleste av livets motbakker kreerer man selv og at man kan ikke gi andre skylden. Essensen får disse sjelene til å innse at de må ta ansvar for sitt eget liv i stedet for å klage på det som er rundt en.


 

Spinifex:


Sykdom er aldri godt å ha. Langvarig sykdom kan slite ut hvem som helst. Denne essensen er for mennesker som har vært syke så lenge at de er utslitt og ikke ser annet enn begrensninger i livet. Essensen kan også brukes av dem som identifiserer seg så sterkt med at de er pasienter at de gir blir passive.


 

Sturt Desert Pea:


Hver gang jeg tenker på denne essensen kommer et bilde av sørgepilen opp på min netthinne. Disse sjelene minner meg om sørgepil. De er så vakre, de er så stille og de har så mye sorg og så mye tristhet å bære på. Essensen hjelper disse vakre og triste sjelene til å rette seg opp og se muligheter til å leve et liv uten tung sorg. Tristhet slipper taket.

Sturt Desert Rose:


Mennesker som lider av skyldfølelse, skam og lav selvtillit trenger dette middelet for å innse at den skyldfølelsen de bærer på har ikke lenger noen hensikt og at den skammen de føler er like hensiktsløs som skyldfølelsen og at den lave selvtilliten ikke gagner en selv…


 

Sundew:


Dette middelet er for dagdrømmere som har det med å unndra seg alle arbeidsoppgaver. Ofte sitter disse menneskene hele dagen fremfor pc – en og de har det helt fint i den virtuelle verden. Det er når de skal ut i den virkelige verden problemene oppstår. Denne essensen får disse drømmerne til å innse at alle har godt av disiplin og godt av å ta i et tak i hverdagen.

Sunshine Wattle:

 

Alt det positive som skjedde, det skjedde i fortid. Alt var så bra, den gang da… Fremtiden er kun skummel og det har ingen hensikt å tenke på den, mener de som trenger denne essensen.  Det sies at mange innvandrere begynner å slite i denne tilstanden når hjemlengselen tar overhånd. Essensen bringer frem troen på fremtiden og hjelper en til å forstå at fortid er fortid og at blikket må nå vendes fremover.

Sydney Rose:


Gang på gang minner Åndelige veiledere sine studenter på at VI ER ALLE ETT og vi har et felles ansvar for hverandre. Ekte åndelige mennesker vet dette og fokuserer på fellesskapet. Ikke med en påtatt from mine og slørete blikk, men med et årvåkent blikk og en aura av visdom. Denne essensen får oss til å tenke over denne enheten og hvor avhengig vi alle er av hverandre.  Essensen feier også vekk følelsen av å være uelsket og overgitt til en tilfeldig skjebne.

Tall Mulla Mulla:


Et ord beskriver godt behovet for Tall Mulla Mulla: Sosialangst! Man føler seg utilpass med andre mennesker og man ønsker ingen del av fellesskapet. Men, dypt inne i oss alle finnes det er ønske om å delta i et fellesskap og man ønsker seg en liten flokk man kan føle seg trygg i. Tall Mulla Mulla får frem dette behovet på en måte som gjør at man langsomt åpner seg og søker kontakt med andre mennesker uten å føle frykt.


 

Tall Yellow Top:


Enkelte mennesker føler seg frakoblet fellesskapet. De føler seg fremmede på jobb, i familien, i nabolaget og i bekjentskapskretsen – selv blant venner. Essensen virker svært sakte, men langsomt får den sjelen til å føle seg hjemme der den er. Det er jo aldri tilfeldig at vi er på jorden, like lite som det er tilfeldig at vi er født der vi er født og inn i den familien vi er født. Vi er akkurat der vi skal være til en hver tid.


 

Turkey Bush:


Dette er middelet for alle kreative mennesker som plutselig har mistet sin kreativitet eller fått skrivesperre.  Dette middelet har også en positiv effekt på alle som sliter med prestasjonsangst. Man får tilbake troen på seg selv eller man finner troen på seg selv i sitt indre og lar denne troen vokse seg stor og sterk.


 

Waratah:


Dette er nok det kraftigste og mest hurtigvirkende av alle blomsteressenser. Det holder med å bruke dette middelet i 4 – 5 dager. Middelet går inn i den fortvilede sjel som har mistet all tro på at det finnes bedre tider i fremtiden. Personen føler at alt er så tungt og så mørkt. Dette er ikke en depresjon, men en svart fortvilelse som ikke ser ut til å ville slippe taket. Personen klarer ikke å fronte en krise, men flykter inn i et tykt mørke. Dette middelet tar tak i mørket og leder lyset og håpet inn i sjelen.

Wedding Bush:


Dette å forplikte seg føles veldig vanskelig. Man forsøker, men så får man et sterkt behov for å løpe fra forpliktelsene. Med denne essensen begynner man å se at det å forplikte seg, det skaper både ryggrad og godt rykte (hvis man følger opp forpliktelsene). Folk har godt av å forplikte seg, enten det er i ekteskapet, i jobben eller på andre plan av livet. Forpliktelser øker ens ansvarsbevissthet.

Wild Potato Bush:


Når man føler seg nedtynget av plikter og man føler at det er ingen grunn til å vise glede i livet – da er denne essensen på sin plass. Essensen øker entusiasmen og man går plutselig med lettere steg gjennom livet.


 

Wisteria:


Negative følelser rundt sex og likegyldighet overfor partner. Machomenn sliter ofte på dette planet. De er så opptatt av å være barske at sex plutselig blir ”fjollete” så det er noe man må ha raskt overstått. Essensen får frem ønsket om nærhet og ønske om å være både øm og leken.

Yellow Cowslip Orchid:


Dette er middelet alle utbrente barnevernsmedarbeidere, sosialarbeidere og byråkrater bør innta regelmessig. Man slutter å tenke regler, man slutter å ergre seg over ”dysfunksjonelle mennesker” og man begynner å se hvor viktig jobb man egentlig har. Man ser menneskets behov og man ser muligheten man har for å gi noe til menneskeheten. Får arbeidsgleden tilbake til den hjelpsomme sjelen man i virkeligheten er.