DE SYV CHAKRAER

"Friheten begynner når du oppdager at du                                            ikke er “tenkeren."

I samme øyeblikk som du iakttar tenkeren, aktiviseres et høyere bevissthetsplan.

Da begynner du å forstå at det finnes et enormt                              område av intelligens hinsides tanken; at tanken

bare er et bitte lite aspekt av denne intelligensen.


Du vil også forstå at alt som virkelig teller -

skjønnhet, kjærlighet, kreativitet, indre fred -

springer frem fra et sted hinsides bevisstheten.

Du begynner å våkne opp"

 

-Eckhart Tolle-

De Syv Chakraer

I fem tusen år har inderne hevdet at det finnes kraftsentre i kroppen vår og at disse sentrene må være i balanse for at vi, vår kropp og vår sjel, skal være i balanse.

Ordet chakra betyr hjul. Det hevdes at våre kraftsentre er formet som hjul og dette finner jeg logisk: «livets sirkler». På den ene eller andre måten vil vi alltid være forbundet med sirkler. Ja, jeg tror faktisk at sirkelen/ringen er det mest hellige av alle symbol – så får andre tro hva de vil om dette. :-)

 

Jeg ser ikke bort fra at dagens chakralære er litt influert av kinesisk tankegang om akupunkturpunkter. Men, hva så? Ingenting er bedre enn at diverse ideer og teorier kan utveksles og forenes.

Noe som er viktig å sette seg litt inn i, det er begrepet «kundalini» og den kraften som knyttes opp mot dette begrepet. Guden Shiva er en skaper og en ødelegger. Når han danser skapes universer, sier tilhengerne. Hans Gudinne er Shakti. Disse to skal være forenet i et: ikke helt ett heller ikke adskilt – konsept. De både er og ikke er ett.

Gudinnen Shaktis kraft sees som en slange/Kundalini som ligger kveilet nede ved menneskets halebein. Når vi setter oss ned i meditasjons-stilling og retter opp ryggraden, så er ryggraden vår nesten et bilde på Sushumma – den hellige kanal som leder fra det nederste chakraet til det øverste. Kundalini/Shakti – energien kryper oppover, gjennom alle chakraene til det når kronechakraet og litt over dette venter Shiva på sin gudinne som nå er klar for å smelte sammen med han.

Men, hvis vi nå skulle ha blokkeringer i chakraene, hvis vi nå har ubalanser kan ikke denne kraften smyge seg oppover til Shiva og vi er avskåret fra den guddommelige ekstasen. Når vi er avskåret fra det hellige, fra det guddommelige, begynner sjelen å lide av det vi føler er en avvisning og utestengelse. Når sjelen vår lider begynner kroppen å lide.

Enklere enn dette klarer jeg ikke å forklare basisen i chakrakonseptet.

 

Det finnes sju hellige sannheter vi må akseptere for å unngå ubalanser på grunn av avisninger av disse hellige sannhetene:

 

1. Vi er alle ett! - rotchakraets hellige sannhet.

 

2. Vis hverandre respekt! - navlechakraets hellige sannhet.

 

3. Vis deg selv respekt! - solarchakraets sannhet.

 

4. Kjærligheten er den sterkeste energi! - hjertechakraets hellige sannhet.

 

5. Overgi deg til Den Høyeste Makten! - halschakraets hellige sannhet.

 

6. Søk Sannhet! - pannechakraets hellige sannhet.

 

7. Lev her og nå! - kronechakraets hellige sannhet.

 

Det tar litt tid å la disse hellige sannhetene synke inn og jeg håper du ikke bare leser raskt over disse og mener at det å akseptere disse er da «det letteste i verden», disse hellige sannhetene er virkelig kompliserte å godta.

 

Rotchakra:

 

Plassering: nede ved halebenet, i «mellomkjøttet».

 

Hellig sannhet: Alle er ett!

 

Sykdommer som kan oppstå ved ubalanse i Rotchakraet:

Isjias, sykdommer i årene, immunforsvar, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, depresjon og aggresjonsproblemer.

 

Problemer i dette området begynner definitivt i barneårene. Man trenger en trygg plass i familien for å utvikle styrke i dette chakraet. Man trenger å vite at man har den tilgangen på mat man trenger, man trenger å vite at man er elsket av de som befinner seg rundt en og at man er trygg i hjemmet sitt. Får man denne tryggheten i barndommen er det sjelden man opplever ubalanse i dette området. Man kan komme seg gjennom barneårene uten all denne tryggheten, men man vil da ha latent i seg at det skal lite til før man opplever at dette chakraet kommer i ubalanse. Opplevelser som arbeidsledighet, der man ikke har lært seg å stole på at andre vil hjelpe en i vanskelige situasjoner kan utløse ubalanse i dette chakraet og utløse sykdommer som er relatert til dette chakraet. Likeledes i situasjoner der man blir forlatt, for eksempel ved et samlivsbrudd. Problemet er ofte at man ikke helt stoler på at en kan klare seg alene. Frykten for å sulte, mangle økonomisk trygghet, frykten for å bli forlatt, for å bli igjen alene er så overveldende at man utvikler en ubalanse i rotchakraet.

 

Hva kan man så gjøre for å gjenopprette balansen? Først må man undersøke ens klamring til andre. Hvorfor tror man ikke at man kan klare seg på egne ben? Reagerer man med sinne når man egentlig bare er redd? Forkledd redsel kan være svært så aggressivt uttrykt.

Er man for stolt for å be om hjelp? Er man for stolt til å akseptere at vi alle er avhengige av hverandre på et eller annet nivå? (Alle er ett)

Var man fysisk eller psykisk utrygg i barndommen på noe måte? Husker man hjemmet som en trygg base?

Var det man lærte i barndomshjemmet positivt eller negativt? Hva har man tatt med seg? Hva trenger man og hva kan man legge vekk?

Har man en sterk identitet eller er man på jakt etter en identitet? Er man gjerrig uten grunn? Er man grådig og føler at man aldri kan få grafset til seg nok?

Det er en del selvransakelse ute og går her, men tar man først fatt på denne jobben får man en god uttelling.

 

Mitt forslag på hva man kan gjøre for å balansere dette chakraet er:

«Gå meditasjon». Gå mens du mediterer. Hvis du ikke føler for å meditere, gå turer for å tømme hodet. Stresse ned og finne roen. Når du har funnet årsaken til problemene i dette chakraet er det å gå løs på ryddearbeidet. Man bør virkelig belage seg på å tilgi alle som har skapt utrygghet i livet ditt, inkludert deg selv.

Skaff deg naturopplevelser. Man stresser ofte ned når man er ute i naturen og denne avstressingen er veldig positiv for alle chakraene, men mest for rotchakraet.

 

Harechakra (Navlechakra):

 

Plassering: rett under navlen.

 

Sykdommer som kan oppstå når dette chakraet er i ubalanse:

Smerter i korsryggen, urinveisinfeksjoner, problemer i urinveiene generelt, problemer med prostata, livmor, eggstokker, alt av forplantningsorganer. Unaturlig fiksering på alder, trakter for mye etter ungdommen, påfallende fiksering på eget og andres utseende. Anoreksia og bulimi. For sexfiksert eller for lite sexfiksert. Impotens på psykisk grunnlag. Frigiditet. Hormonforstyrrelser.

 

Hellig sannhet: Vis hverandre respekt!

 

Alle mennesker vi møter og innleder en eller annen form på relasjon til vil påvirke oss i en eller annen grad. Våre venner tilfredsstiller vårt behov for sosialt samvær og sosial kontakt og venner er viktige for vår trygghetsfølelse. Vi må vite at vi kan stole på våre venner og de må vite at de kan stole på oss. Vennskap må være bygget på respekt og gjensidighet. Våre venner må respektere oss og vi skylder dem respekt. Forholdet til partnere er bygget på samme lest, men her er man bundet sammen seksuelt. Man må vite at partneren holder seg til «avtalen» om monogami eller fritt forhold, alt etter som hva man avtaler. Partneren skal være en halvdel av oss selv og man må føle en gjensidig trygghet og respekt, dersom forholdet skal kjennes godt og trygt. Hvis noen mennesker vi betrakter som allierte ikke gir oss trygghet vil vi føle uro, usikkerhet og forvirring – da vil ubalanse i dette chakraet oppstå og så kan sykdommer utvikle seg på grunn av denne ubalansen. Du kan også skape utrygghet hos deg selv, dersom du selv ikke respekterer de du har en relasjon til.

 

Still deg selv disse spørsmålene:

1. Har du en positiv eller negativ kreativitet? Føler du at du skaper positivitet rundt deg eller skaper du negativitet?

2. Føler du at du trenger å kontrollere folkene rundt deg eller at du blir kontrollert?

3. Styrer frykt for mangel på materielle verdier dine valg og ditt valg av partner? Lever du i et håpløst forhold fordi du tror økonomien ikke tåler et brudd?

4. Hvordan ser du på din seksualitet?

5. Føler du at det er balanse, tillit og gjensidighet i alle dine vennskap og i ditt parforhold? Er du trygg sammen med disse folkene?

 

Tenk over hva slags relasjoner du har til de rundt deg og hva du selv bidrar med. Hvis du føler at du ikke er trygg sammen med menneskene rundt deg, hva er grunnen til at du ikke avslutter forbindelsen?

Vær helt ærlig med deg selv – det er ingen grunn til å lure seg selv nå, er det? :-)

En måte å balansere dette chakraet på, i tillegg til selvransakelse, er å leve etter «Bare for i dag».

Eksempel: Bare for i dag vil jeg spre glede rundt meg.

Man kan gjøre dette til et løfte og leve etter dette – bare for i dag.

Innholdet i dette løftet kan endres etter behov, fra dag til dag.

     *Bare for i dag vil jeg være vennlig med alle jeg møter.

     *Bare for i dag vil jeg svare alle mennesker høflig.

Og, slik kan man variere, etter behov, i det uendelige...

 

Solarchakra:


Plassering: Mellomgulvet.


Sykdommer som kan oppstå ved ubalanse: Leversykdommer, problemer med galleblære, bukspyttkjertel, milt og magesekk. Diabetes. Fordøyelsesbesvær. Lavt selvbilde eller oppblåst selvbilde. Empati. Bry seg om seg selv og andre. Mat allergier. Depresjon og angst.

 

Hellig sannhet: Vis deg selv respekt!


Sykdommer i disse områdene oppstår når man har problemer med å vise seg selv respekt. Den respekten vi viser oss selv, den gir seg utslag i dette chakraet. Respekten vi viser oss selv vokser frem i løpet av vår oppvekst. Dersom folk rundt oss var flinke til å oppmuntre oss og konstruktive i kritikken vil vårt selvbilde gjerne være balansert og positivt, på en realistisk måte. Ble vi hauset opp og fikk lov til å vokse opp som «små guder» vil selvbildet vårt være pompøst. Vi vil stadig gå rundt med en følelse av at vi fortjener så mye mer... Hvis vi, derimot, ble ignorert, oversett, kritisert på en negativ måte og at vi stadig opplevde at våre følelsesmessige behov ble møtt med avvisning ender vi lett opp med å føle at vi ikke har noen verdi, at vi ikke fortjener noe annet enn det negative vi opplever. En annen kategori mennesker som er virkelig i dette chakrafeltet er dramaqueens som elsker all negativ oppmerksomhet de kan skape og oppleve. Er man sint eller såret er det i dette chakraet man kjenner «smerter». Som et slag i mellomgulvet...

 

Selvrespekt er nøkkelen ut av uføre i dette feltet.


Behandler du deg selv pent?

Liker du deg selv? Hvis ja – hva liker du? Hvis nei – hva liker du ikke?

Skader du deg selv fysisk eller psykisk? Er du snill med folk eller er du falsk? Har du empati med andre eller bare later du som? Er du overdreven empatisk? Kritiserer du andre og legger skylden over på andre hvis noe går galt, der du innerst inne vet at du selv er årsaken?


Kort sagt, balansen her handler om å være ærlig med seg selv slik at man kan være ærlig med andre. Vær snill med deg selv så får du overskudd til å vise andre ekte snillhet. Saken er den at de som sliter med selvforakt ofte sliter med forakt overfor andre. Det ene utelukker ikke det andre.


Min mening er at det er ikke lediggang som er roten til alt ondt, det er mangelen på respekt som legger grunnlaget for alt ond.


Forslag til kur:

Kjøp deg en bok om selvutvikling. Bare en i første omgang og jobb med denne. Snakk med deg selv om deg selv. Kjenn på de sinte følelsene og på de sårede følelsene. Det har ingen hensikt å undertrykke disse, betrakt dem og se hva du trenger dem til.


En svært klok kvinne, Pema Chödrön (amerikansk buddhistnonne), skriver i en av sine bøker at man skal bruke «etiketter» når man føler noe. Man er sint – si ordet «sint» mens du kjenner på følelsen. Akkurat som du skulle ha satt en etikett på et glass. Er du trist, setter du etiketten trist på følelsen. Kanskje denne øvelsen kunne være noe for dette chakraet? Sett av litt tid hver dag til å kjenne etter og sette etikketter på følelsene.

 


Hjertechakra


Plassering: I brystkassen.


Sykdommer som kan oppstå når det er ubalanse i dette feltet:

Hjertesykdommer, lungesykdommer, astma, luftveisplager, kreft i lunger, smerter i bryst og skuldre. Sykdommer i armer og hender sorterer også inn under hjertechakraet. Sliter med hat og hevntanker, frykter for å være alene, sjalu, bitter, misunnelig og klarer ikke å tilgi.

Den selvsentrerte skaper lett ubalanse i dette chakraet.


Hellig sannhet: Kjærligheten er den sterkeste energi!


Av alle oppgaver man kan gi seg i kast med tror jeg at det å tilgi en en av de mest utfordrende. Det er ikke lett å tilgi, det er ikke tilfeldig at man sier: «Det er menneskelig å feile, det er guddommelig å tilgi». I likhet med tilgivelsen er kjærligheten en guddommelig kraft. Tilgivelse og kjærlighet er som siamesiske tvillinger. Den som føler kjærligheten vil være i stand til å tilgi og omvendt. Man kan ikke tilgi dersom man ikke er styrt av kjærligheten.

 

Hjertechakraet er et stort chakra med en stor oppgave. Dette chakraet ligger midt i mellom de andre. De trenederste chakraene er svært «jordiske», de tre øverste chakraene strekker seg mot himmelen. Hjertechakraets oppgave er å skape likevekt. Passe på at man har føttene på jorden og at hodet retter seg mot himmelen.

Chakraet har også som oppgave å skape balanse mellom vår psyke og fysikk, samt forene det menneskelige og det guddommelige.


Spørsmålene du bør stille deg selv rundt dette chakraets energi er:

 

1. Har du behov for å snakke sårspråket i utide? Degger du med minnene fra den emosjonelt vanskelige tiden for å få oppmerksomhet eller for å kontrollere andre?

2.Skaper du deg en identitet gjennom å snakke om alle problemer du tenker inn i ditt liv? Altså, hvor hemmet du er, hvor vanskelig du har det, hvor synd det er på deg?

3. Lar du andre bruke sårspråket for å kontrollere deg?

4. Hvilken emosjonelle sår trenger du å få healet?

5.Har du et forhold til noen som må heales? Hva hindrer deg i å heale dette?

6.Fikk du kjærlighet som barn? Er du i stand til å gi folkene rundt deg kjærlighet?


Den beste kuren mot ubalanser i dette chakraet er å gi av seg selv. Ikke være redd for å sette ord på glede. Være takknemlig til de rundt deg. Jobbe frem tilgivelse. Tenk over situasjoner som kan ha utløst ubalanse i dette chakraet. Se situasjonen, ikke døm eller glatt over – se hele situasjonen med nøytrale øyne og tilgi. Lugger dette – så tenk over alt hva du trenger tilgivelse for og se for deg at du får tilgivelse. Plutselig blir det lettere å tilgi andre.

 

 

Halschakra


Plassering: Ved strupen.


Sykdommer som kan oppstå når dette chakraet er i ubalanse:

Problemer med hals, spiserør, mandler, kjeve, tenner, tannkjøtt, ører og stoffskifteproblemer. Ofte kan spenningshodepine ha sin rot i en ubalanse i dette chakraet.


Hellig sannhet: Overgi deg til den Høyeste Makten.


Problemene i dette området starter ofte når man føler at man ikke kan, makter eller vil snakke ut, sette ord på følelsene eller ytre sin mening i en sak. Vi trenger alle å få snakke ut om det vi tenker på og vi har alle rett til å ytre vår mening.

Hvis opplever at ytringsfriheten blir tatt fra oss oppstår problemer i dette feltet. Som regel oppstår problemene våre i barndommen. Hvis vi opplever at vi blir feid vekk, ignorert og overkjørt når vi ytrer vårer meninger kan problemer lett oppstå i voksen alder. Noen reagerer med å plapre i tide og utide, andre vil bli tause og innesluttet. Selvsagt kan problemer i dette chakraet også oppstå i voksen alder, all elendighet vi opplever kan ikke dateres til barndommen – bare så det er sagt.

 

Så er det en annen fare som lurer rundt velværet til dette chakraet: føler du at du ofte går på akkord med følelser og fornuft? At fornuften vet bedre, men du lar følelsene styre – eller omvendt?

Vet du bedre.. ja, hva kan man gjøre om du ikke gjør det du vet er best? Du er nok ute av kontroll, dersom du vet bedre – men, ikke gjør det... Den høyeste makten som ligger i den hellige sannheten i dette chakraet er «din gud». Det kan være fornuften, intuisjonen – kall dette hva du vil. Jeg tror vi alle vet hva som er ens høyere makt.


Sjekkliste for dette chakraet:

 

1. Har du lov å ytre din mening?

2.Blir du tatt på alvor når du ytrer dine meninger eller føler du at du blir ignorert?

3. Snakker du for mye? Eller, er du for taus?

4.Har du en åndelig veileder? De aller fleste av oss trenger en åndelig veileder.

5.Blir du møtt med vennlige ord i din omgivelse eller er det sint tale, kritikk og negativitet som er din hverdag?

6.Leser du oppbyggende litteratur eller ser du oppbyggende filmer? Sanseinntrykkene bør ikke ignoreres.


Ofte kan det å skrive en dagbok være rene sjelebalsamen. Det å snakke med noen letter også trykket i dette chakraet. Valget av samtalepartner bør være gjennomtenkt. Noen ganger kan en prest passe perfekt inn i denne rollen. Prester er gode sjelesørgere, men vi glemmer dem ofte i våre «anti – kristne» dager.


Synging er også bra for halschakraet. Fin måte å bruke stemmen på.

Musikk kan også være sjelebalsam. Rolig musikk er ofte terapi for en stresset sjel.

 


Pinealchakraet (det tredje øyet)


 

Plassering: I pannen, rett over neseroten.


Sykdommer som kan oppstå dersom det er ubalanse i dette chakraet: Hjernesvulster, bihulebetennelser, øyesykdommer, migrene, schizofreni, nervøse spenninger, indre stress, problemer med å lære, og mistenksomhet av litt vel ekstrem type.


Hellig sannhet: Søk Sannheten!


I dette chakraet er det snakk om å stole på sin intuisjon og det å stole på det man føler. Det kan også snakkes om «den sjette sansen» i forbindelse med dette chakraet.

Jeg vet ikke hvor ofte jeg har sukket: «Argh, hvorfor stolte jeg ikke på min intuisjon!» Jeg antar at de fleste som leser dette kan kjenne seg igjen i dette.

Men – ofte når man føler at noe er galt og man sier dette risikerer man å bli avfeid eller latterliggjort. Hvor ofte føler man ikke at noe informasjon blir utelatt eller holdt tilbake? Så sier man dette og blir avfeid... Er det rart man begynner å tvile på seg selv? Som barn føler vi en del ting på oss, vi kan føle spenninger mellom foreldrene eller man kan føle at noe er feil i flokken. Opplever man da at voksne bagatelliserer og sier at vi må ikke ha så livlig fantasi, for så å la oss oppleve at det vi følte var rett, ja – da danner man grunnlag for ubalanser i dette feltet.

Intelligensen ligger i dette feltet og skal man stimuleres intellektuell er man i kontakt med dette feltet.

Vet man forskjellen på illusjon og sannhet er dette chakraet i balanse.


Det man bør vurdere dersom man har ubalanse her er:

 

1.Lever man i illusjoner eller lever man i sannheter?

2.Stoler man på sin intuisjon?

3. Har man lett for å rettferdiggjøre sin egen dårlig oppførsel? Hvis man svarer et ja er det brudd på den hellige sannhet.

4.Er man dømmende? Hvorfor er man det? Er man fordomsfull? Hvorfor er man det? Er man kritikksyk? Hvorfor?


Alt begynner med en tanke. Tanker oppstår gjerne i dette chakraets harmoni eller mangel på sådan. Det er svært viktig å holde ordene på tankene sine og jeg tror den beste kuren mot ubalanse i dette chakraet er at man går inn for å bli bevisst sine tanker.

 

 

Kronechakra

 

Plassering: Midt oppe på hodet. På «kronen».


Sykdommer som kan oppstå når dette chakraet er i ubalanse: Lammelser, sykdommer i nervesystemet, genetisk nedarvede sykdommer.


 

Hellig sannhet: Lev her og nå.


Dette er det siste av chakraene. Man har på en måte et samlechakra her. Erfaringer fra de andre chakraene har en samleplass i dette chakraet. Vår åndelige energi befinner seg i dette chakraet og det er en tett forbindelse mellom dette chakraet og vår kjærlighet i Hjertechakraet. Ubalanse i dette chakraet kommer gjerne av at vi har ikke et helhetsbilde av oss selv. Vi føler oss «stykkevis og delt» ikke at vi er et menneske «fullt og helt». Vi tenker på fortiden, vi tenker på fremtiden – men, vi glemmer kraften i her & nå. I buddhismen sier man: «Lurer du på hva din fortid har vært? Se på situasjonen du befinner deg i nå! Lurer du på fremtiden? Se på situasjonen du befinner deg i her og nå!» Fortiden har ført deg der du er akkurat nå! Fremtiden skaper du her og nå! Er vi enige om dette?


Jeg vil varmt anbefale deg å lese Eckhart Tolles bøker for å finne en ekte balanse i både dette chakraet og i andre chakra. Min erfaring er at det er ikke mange som har truffet energien i Kronechakraet så bra som Tolle.


Andre kurer jeg kan anbefale er: Ta et åndelig oppgjør med deg selv. Se gjennom din åndelighet. Er du en rastløs «shopper» som springer fra teori til teori – slå ned det tempoet. Føler du at du ikke får noe respons fra «oven»? At det å tro på noe ikke gir deg noe? Søk etter den veien du kan gå. Vi vil alle finne en vei som fungerer for oss. Til syvende og sist fører alle veier frem til... noe. :-)


Det krever litt av en innsats for å balansere chakraene, men det er virkelig verdt å legge litt innsats i dette arbeidet. Man får så mye igjen for dette.


 

                                           

                                     De nære ting

 

                           "Ditt sinn monne flyve så vide omkring,

                            det er som du glemmer de nære ting,

                            det er som du aldri en time har fred,

                            du lengter bestandig ett annet sted.

 

                            Gå inn i din stue, hvor liten den er,

                            så rommer den noe ditt hjerte har kjær.

                            På ropet i skogen skal ingen få svar,

                            finn veien tilbake til det du har.

 

                            Du syns dine dager er usle og grå.

                            Hva er det du søker, hva venter du på?

                            Når aldri du unner deg rast eller ro,

                            kan ingen ting vokse og intet gro.

 

                            Den lykken du søker bak blående fjell,

                            kan hende du alltid har eiet den selv.

                            Du skal ikke jage i hvileløs ring,

                            men lær deg å elske de nære ting."

 

                                 - Arne Paasche Aasen -