KIROMANTI/HÅNDLESING

Kiromanti -

 .. kunsten å lese hender ..

Kunsten med å lese hender har en lang tradisjon.

Ritig hvor gammel den kunsten er, vet ingen, men for 4000 år siden ble hender lest i India, så at det er en gammel kunst, det er det ingen tvil om.

Hånden, med sine buer, linjer, negler og ledd gir et hav av informasjon om eieren. Det tar litt tid å sette seg inn i dette, men her får du et bra grunnlag for videre studier og ved hjelp av denne teorien er der bare å sette i gang med å lese i hender. Øvelse gjør som kjent mester.

 

Det beste er å sitte midt i mot den du skal lese hånden på. Legg gjerne hånden på en pute, slik at sittestillingen blir mest mulig komfortabel for dere begge. Studer hånden du skal lese nøye. Legg merke til håndens fasong, linjer og buer. Pass på at du ikke overser en eneste detalj, så ha et godt lys å lese hånden i. En leselampe kan være nyttig å ha over hånden du skal lese.

Er hånden varm, kald, fuktig, myk? Er fingrene lange? Hvis fingrene er trefjerdedel av håndflaten er de lange. Under trefjerdedelslengde er ”korte” fingre.

Når den du skal lese har lagt hånden ned, legg merke til lillefingeren. Spriker lillefingeren ut fra hånden er dette tegn på at håndens eier er litt reservert om sitt privatliv og gjerne skjuler noe.

Holdes fingrene for tett sammen er dette en indikasjon på at vedkommende er lukket og reservert, mens sprikende fingre er tegn på åpenhet.

Leser man hånden til en ”rett-hendt” er det høyre hånden som forteller om vedkommendes liv. Ressurser og potensial leser man i venstre hånd.

For kjevhendte er det omvendt.

 

Og da kan vi begynne å lese.

 

Først deler man hånden inn i elementer:

 

En jordhånd er kvadratisk med korte fingre.

Huden er gjerne litt grov og linjene er klart avtegnet i hånden.

Dette er en person som er praktisk og fornuftig. Personen trives best på landet og liker seg best i stille omgivelser, med noen få nære venner og familie som selskap.

Dette er ”bondehånden”.

Helsa pleier å være utmerket, hvis ikke hånden forteller noe annet. Robust karakter.

Misliker store foandringer, men kan tilpasse seg (etter litt murring).

 

En ildhånd har korte fingre og en lang håndflate.

Ildhåndens eier er energisk og krever å bli hørt. Denne personen er en ledertype og vil aldri finne seg i å spille annenfiolin.

Vedkommende er ikke redd for å ta på seg ansvar og kan være litt av en ressurs i foreninger og nabolag.

Ildpersonens hånd har mange linjer og kan være litt vanskelig å lese for en nybegynner, men dette er en interessant hånd, så den er verdt bryderiet. Det er en god hånd å trene seg på.

 

En Lufthånd har lange fingre og en kvadratisk håndflate.

Huden er myk, men tørr og linjene er tydlig markerte.

Lufthånden liker å tilegne seg kunnskap og den kunnskapen deler de gjerne med andre. Hvis de ikke jobber i et yrke som lærer, journalist og lignende, har de ofte en hobby som går ut på å ta til seg og formidle kunnskap.

De etablerer seg sent i livet og legger mer vekt på personlighet enn på utseende.

 

En Vannhånd har lange fingre og en lang håndflate.

Huden er myk og føles ofte litt fuktig. (Ikke svett, men fuktig) Linjene er ofte en "flette" eller "kjede".

Vannhånden tilhører følsomme mennesker, som lett bærer preg av omgivelsene. De blir syke av sinne og negativitet og uskjønne omgivelser går inn på disse menneskene. De ønsker å forskjønne verden og forskjønning ligger ofte i det yrket de velger seg.

 

 

Perkusjonkanten:

Dette er den linjen som utgjør håndkanten. (Fra lillefingeren til håndleddet)

Er denne kanten buet? Da har du med en kunstnerisk person å gjøre, eller en som setter pris på kunsten andre utøver.

En rett håndkant tyder på en praktisk person.

 

 

Fingrene:


Studer hver finger. Legg merke til om fingrene er korte eller lange. Legg også merke til et ledds lengde.

Bruker vedkommende ringer har dette en betydning. Gifteringen holdes utenom, for det er en tradisjonsring, men om du vet at vedkommende ikke er gift, så regnes gifteringer med.

 

Pekefingeren kalles Jupiterfingeren.

 

Desto rettere en pekefinger er, desto skarpere obeservasjonsevne har eieren. En rett pekefinger viser en person med et godt syn og evnen til å få med seg detaljer, mens en krokete pekefinger ofte tyder på at man har et dårlig syn eller at man aldri legger merke til detaljer.

Legg merke til om pekefingeren luter seg mot langfingeren eller om det er et mellomrom mellom lang – og pekefinger.

En person hvis pekefinger luter seg mot langfingeren er hensynsfull overfor andre.

Et stort mellomrom viser en handlekraftig person og tyder ofte på at eieren er en som liker å drive selvstendig.

En kort Jupiterfinger betyr at man liker å bli ledet, mens en lang Jupiterfinger ofte betyr at man har et stort ego.

En ring på pekefingeren kan indikere at en person vil styrke selvtilliten.

 

Langfingeren kalles Saturnfingeren.

 

Langfingeren avspeiler menneskets karakter mer enn noen annen finger. Hos de aller fleste strekker langfingeren seg over mer enn trefjerdedeler av håndflaten. Et tegn på mental likevekt og ansvarsfølelse.

En Saturnfinger som er like lang som håndflaten tyder på en person som tar livet på alvor og er svært pålitelig, men er fingeren lang og klumpete kan dette tyde på depresjon.

En kort langfinger tyder på at man er ute av stand til å ta på seg ansvar.

Ringer på langfingeren kan bety at man ønsker å styrke selvfølelsen, men det kan også tyde på en problemfyllt familiebakgrunn og at man sliter med å finne sin plass. Eller at man befinner seg i en vanskelig situasjon og vil ha styrket selvfølelsen.

En rett langfinger forteller at personen balanserer mellom å være alene og å være sosial på en utmerket måte. Luter langfingeren seg mot pekefingeren er personen veldig sosial og mistrives lett i sitt eget selskap. Hvis langfingeren luter mot ringfingeren trenger personen tid for seg selv.

 

Ringfingeren kalles Apollonfingeren.

 

Mens pekefingeren forteller noe om vår maktfølelse og Langfingeren forteller om vår selvfølelse, forteller Ringfingeren om vår evne til å leve et liv i kjærlighet og våre kreative evner vises på denne fingeren. Noen er kreative til å finne løsninger, andre er krative i det praktiske osv. Men, først og fremst er Ringfingeren kjærlighetsfingeren.

Vanligvis er Ringfingeren kortere enn Lang- og Pekefingeren, men hvis Ringfingeren er lenger enn Pekefingeren tyder dette på en sterk seksualdrift og en person som mottar sterke sanseinntrykk og som ikke er redd for å formidle disse.

En normal lengde på Ringfingeren tyder på en sunn, følelsesmessig balanse.

En lang Ringfinger tyder på en kreativitet, mens en kort Ringfinger forteller om en person som har problemer med å tilpasse seg andre.

Går en person med flere ringer på denne fingeren kan det indikere at den leter etter kjærligheten eller at den verdsetter mellommenneskelige forhold. Store, prangende ringer på denne fingeren betyr ofte at personen er på jakt etter ”den store kjærligheten”.

Lener langfingeren og ringfingeren seg mot hverandre tyder det på at håndens eier gir mye omsorg til andre, men har lett for å ignorere sine egne behov.

 

Lillefingeren kalles Merkurfingeren

 

Lillefingeren styrer vår evne til å kommunisere. Lillefingeren virker kort, men måler man den ser man at den faktisk er ganske lang.

Desto lenger Lillefinger, desto bedre kommunikasjon, kan man si.

Når Lillefingeren er kort kan personen ha vansker med å kommunisere. En kort Lillefinger kan også bety at man har en infantil adferd og store problemer med å etablere kjærlighetsforhold.

Er det et tydelig mellomrom mellom Lille- og Ringfinger når fingrene er lukket er dette et tegn på at personen ikke liker å snakke om følelser, men vedkommende kan godt være sosial og livlig likevel.

En Lillefinger som er helt adskilt fra de andre fingerene er ukonvensjonell og original.

Luter Lillefingeren seg mot Ringfingeren er dette en slu forretningsmann (eller kvinne).

Ringer på denne fingeren tyder på sexuell uavhengighet.

 

Tommelen:

 

Tommelen avslører et menneskes karakter, viljestyrke og mentale evner.

En svak tommel tyder på at karakteren er svak, det tyder også på viljeløshet, eller begrensede mentale evner.

En tykk tommel, nær pekefingeren, antyder et stort ego, veldig sterk viljestyrke og en sterk karakter, men også på at dette er en person som lett overkjører andre.

Vinkelen vedkommende holder tommelen i sier noe om personens sjenerøsitet. Desto større vinkel, desto større sjenerøsitet.

Tommelen pleier å være like lang som Lillefingeren. Så bruk Lillefingeren som mål for tommelen.

Er Tommelen like lang som lillefingeren er dette en person som klarer å være selvbevisst, men likevel tar hensyn til andre.

Er Tommelen lenger enn Lillefingeren tyder dette på en sterk karakter som har overblikket, men kanskje ikke er like flink til å ta hensyn til andre.

Er Tommelen bred vet vedkommende hva det vil.

En lang, smal Tommel tyder på at vedkommende vet hva man vil, men mangler styrke for å realisere sine drømmer.

En lang velutviklet Tommel finner du hos en person som har harmoni i dette med å nå sine mål. En realistisk planlegger og en relativt ryddig vei til målene.

En kort tommel tyder på en dagdrømmer som må ledes.

En kort, men bred tommel tyder på at vedkommende vet hva man vil, men får det ikke til.

En kort og smal tommel finner man på mennesker som bare driver uten mål og mening og disse trenger en leder.

 

Studer nå Tommelens to ledd.

Det innerste leddet er det logiske leddet og det ytterste leddet er hjerteleddet.

Det innerste styres av logikken, det ytterste styres av hjertet og det styres av følelser.

 

Det lengste leddet avgjør hva det er som styrer personen mest.

Balanse mellom de leddene får mennesket til å balansere mellom hodet og hjertet.

Et svært langt indre ledd viser til en person som er overdrevent logisk og som kan være så logisk at det kan være problemer med å få noe gjort.

Er det ytterste leddet flatt er personen er personen anspent og nervøs/angstbitersk.

Hvis leddet er buet er personen likefrem og direkte.

Er dette leddet enormt stort kan personen være voldelig.

 

 

 

Leddene på de andre fingrene:

 

Hvis de innerste fingerleddene er fyldige setter vedkommende pris på komfort og kan lett fremstå som litt bortsjemt.

Er de innerste leddene tynne er personen tankefull og fokuserer mest på de daglige problemene.

Ser man mellomrom mellom de innerste ledden er dette en raus person, som ikke retter pynt etter mynt og bruker alt man tjener på moro.

 

Ser man ingen "kuler" ved leddene er vedkommende en som styres av impulser, mens tydlige kuler betyr at man styres av fornuften.

Svært korte fingre med en svak hodelinje styres kun av impulsene og planlegger egentlig ikke dagen i morgen.

Knudrete fingre tyder på en filosofisk tankegang og at man vil gruble over det vektige i livet.

 

Neglenes form gir en pekepinn om personligheten.

En gjennomsnittlig negl er halvparten så lang som det ytterste fingerleddet.

Lange negler kan indikere en drømmer og det kan indikere en kunstnerisk og fantasifull person.

Korte negler indikerer en skeptiker. Det kan også indikere kort lunte og mistenksomhet.

Er neglene bredere enn lengden indikerer det en kranglevoren person som lett blir fornærmet, mens svært smale negler indikere en trangsynt og dogmatisk person.

Hvite flekker på neglene viser et sjokk for nervesystemet og fingeren den hvite flekken sitter på gir leseren en pekepinn om hva slags sjokk det kan ha vært.

Bergene

"Bergene" finner man ved å krølle hånden så vidt sammen for å få frem håndens ”bumper”.

Hvis bergene er tydelig markerte er dette tegn på en livlig og energisk personlighet, mens utydelige avgrensede beger tyder på en mer fredelig personlighet som ikke lar seg hisse opp så lett.

 

Jupiterberget:

 

Et godt utviklet Jupiterberg som ligger ved foten av pekefingeren tyder på et sterkt ønske om å lykkes og et ønske om suksess.

 

Et velformet Jupiterberg litt på skrå for pekefingeren antyder sterk selvtillit.

 

Et svakt Jupiterberg kan indikere en mangel på selvtillit.

 

 

Saturnberget:

 

Hvis Saturnberget mangler indikerer dette en overfladisk personlighet.

 

Et velutviklet Saturnberg antyder en flittig, arbeidsom personlighet, men det kan også tyde på en viss pessimisme.

 

Et velformet Saturnberg viser at vedkommende setter pris på arbeid og er flittig.

 

 

Apollonberget:

 

Ligger dette berget rett under ringfingeren er det en indikasjon på at vedkommende er kunstnerisk og skjønnhetselskende.

 

Et stort berg antyder at vedkommende er glad i å være i rampelyset og litt pompøs av natur. Kanskje litt blærete, til tider.

 

Hvis berget er lite, eller ikke eksisterende, er dette en indikasjon på at vedkommende ikke bryr seg om hvordan det ser ut i omgivelsene. Det kan også være at vedkommende er sjuskete både med seg selv og omgivelsene.

 

 

 

Merkurberget:

 

Dette berget ligger under lillefingeren og dette berget vurderes sammen med hodelinjen.

Hvis hodelinjen er lang og berget velformet er vedkommende rådsnar, har en humoristisk sans og er munter. Samt at vedkommende tar til seg kunnskap fort.

Er hodelinjen kort eller utydelig indikerer dette ofte konsentrasjonsvansker.

Er Merkurberget godt utviklet mens hodelinjen er svak, kan dette bety at vedkommende er slu eller sarkastisk.

Er Merkurberget lite utviklet og hodelinjen svak, kan dette indikere en uhederlig natur.

 

 

 

Marsberget:

 

Dette berget er delt opp i to deler.

Det ene ligger under Jupiterberget, det andre under Merkurberget.

Berget under Jupiterberget styrer ens fysiske mot.

Et velutviklet Marsberg her tyder på stort fysisk mot. Er dette svakt utviklet er man fysisk feig.

Berget under Merkurberget styrer ens åndelige moral. Et velutviklet berg viser at personen holder fast på sine moralske verdier, mens et dårlig utviklet berg tyder på at personen er en "vingle-petter".

 

 

Marssletten:

 

Denne sletten befinner seg under Marsberget på håndbaken, mellom håndleddet og Marsberget. (Under Merkurberget)

Denne sletten har med realismen å gjøre.

En fyldig slette tyder på en drømmende natur, mens en normalt høy slette tyder på en kunstnerisk natur.

En flat slette hentyder på en svært realisktisk person.

 

 

Venusberget:

 

Dette berget ligger ved foten av tommelen.

Et velutviklet Venusberg indikerer en utadvendt, glad natur. et svært fyldig beger kan være et tegn på en svært seksuell person.

Et dårlig utviklet Venusberg indikerer en dårlig livskraft med en svak seksulalitet.

 

Håndens linjer

Vi har tre hovedlinjer i hånden.

·         Hjertelinjen

·         Hodelinjen

·         Livslinjen

 

Desto tydligere linjene er tegnet, desto større kraft har linjene, mens brutte eller bleke/svake linjer tyder på fravær av kraft.

 

Livslinjen:

 

Denne linjen er uhyre viktig å studere nøye.

Vanligvis vil denne linjen starte mellom tommel- og pekefinger og løpe rundt Venusberget i en bue.

Brudd på linjen kan bety sykdom, ulykke eller livsbane (At man flytter, ny partner, skifter jobb, går i kloster og lignende).

 

En tydelig avtegnet linje viser stor livskraft, mens en linje som stopper tidlig eller har mange brudd kan bety en tidligere død enn normalt.

 

En buet linje som løper helt ned til håndleddet er tegn på en livsglad eier.

 

Ser man bare så vidt en bue synes personen det er vanskelig å forholde seg til andre.

 

En linje som skjærer seg vei gjennom Venusberget er egoistisk og ubarmhjertig.

 

En linje som bøyer seg opp mot Måneberget er preget av rastløshet og indre uro.

 

Starter Livslinjen oppe på Jupiterberget er personen ambisiøs fra ung alder.

 

Starter linjen lavt nede på hånda, nær Tommelen tyder dette på at personen er bundet av familien og uselvstendig.

 

Går Hodelinjen og Livslinjen sammen i begynnelsen er personen ofte ubesluttsom, mens et mellomrom mellom Hodelinje og Livslinje betyr stahet og handlekraft, men er mellomrommet for stort betyr dette dumdristighet.

 

Se etter hvordan livslinjen slutter. Hvis den slutter like brått som den starter vil vedkommende ha god helse til sin siste stund. Blir livslinjen svakere nedover hånden vil livskraften avta.

 

Et brudd i livslinjen markerer en overgang. Se etter i den andre hånden om det finnes et brudd i den også. Da markerer bruddet noe dramatisk, eller bruddet betyr død.

Hvis linjen bare er brutt i den ene hånden vil personen overleve.

 

Slutter linjen med en "gaffel" betyr det vandrelyst, samt at personen dør langt fra sitt fødested.

 

Ender livslinjen opp under Venusberget betyr dette at det er en hjemmekjær person.

 

Hvis det løper linjer parallelt med Livslinjen hentyder det på at vedkommende får tilført energi og vil klare seg godt gjennom, eller utenom, kriser.

 

Linjer som peker oppover tyder på suksesser, linjer som peker nedover tyder på skuffelser og kryssende linjer tyder på hindringer.

 

 

Hodelinjen:

 

Denne linjen begynner som regel ved Livslinjen, mellom tommel og pekefinger og løper tvers over hånden.

 

En sterk, lang linje tyder på god intelligens, mens en kort linje tyder på begrenset kapasitet til boklærdom.

Det samme gjelder en svak og utydelig linje.

 

Hodelinjen kan ha tre steder å starte på:

1)    På Jupiterberget

2)    Sammen med Livslinjen

3)    Under Livslinjen

 

Starter den for seg selv og på Jupiterberget er det en person med selvsikkerhet, selvstendighet og god intelligens.

 

Starter linjen sammen med Livslinjen er personen litt avhengig og bundet av familien og nøler litt med å ta egne avgjørelser.

 

Starter linjen under Livslinjen er man usikker, søker anerkjennelse fra andre og vakkelvoren. Man stoler ikke nok på egen intelligens.

 

Stuper denne linjen ned mot Måneberget antyder det at personen lett mister grep om virkeligheten og har en tendens til å bli deprimert.

 

Svinger linjen mot lillefingeren har personen lett for å bli påvirket av andre, mens hvis buen svinger mot ringfingeren tyder dette på et skrivetalent.

 

Brudd i Hodelinjen antyder holdningsendringer.

 

 

Hjertelinjen:

 

Hjertelinjen avslører hvilke tilstand hjertet har. Ikke bare i fysisk forstand, men også kjærlighetslivet avleses her.

Hjertelinjen startet et sted ved lillefingeren.

 

Desto rettere og tydeligere Hjertelinjen er, desto sterkere er personens hjerte.

 

Desto flere linjer som løper ut fra Hjertelinjen, desto mer følelser gir personen til andre.

 

En rufsete linje tyder på at personen gir bort kjærligheten sin til alle som krysser denne vei.

 

En kjedet linje tyder på at personens følelser går i sirkel og ikke riktig vet hvor kjærligheten skal sendes.

 

Er linjen lang viser dette at personen lett kan være sjalu og eiesyk.

 

En buet linje tar hensyn til andre, en rett linje er mer egoistisk.

 

Stopper linjen på Saturnberget er personen lidenskapelig og dennes lidenskapelige natur kan forårsake mange problemer. Utroskap i ytterste konsekvens.

 

Stopper linjen på Jupiterberget er vedkommende romantisk og urealistisk og har en tendens til å idolisere sin hjertens kjær, med påfølgende skuffelser når det viser seg at ens hjertens kjær er et menneske av kjøtt og blod.

 

Stopper linjen mellom peke- og langfingeren har vedkommende et sundt syn på kjærligheten og er realistisk.

 

Sitter linjen høyt opp er det tegn på en munter og sorgløs person.

 

Sitter linjen langt nede tyder dette på ulykkelige kjærlighetshistorier.

 

Går linjen noen gang sammen med livslinjen tyder dette på en person som er i utakt med seg selv.

 

Skjebnelinjen:

 

Noen mennesker har Skjebnelinje, andre ikke.

Skjebnelinjen løper fra håndleddet og oppover mot Saturnfingeren hvis man har den.

 

Desto høyere opp den starter, desto senere i livet får personen realisert seg.

 

Hvis man ikke har noen skjebnelinje indikerer dette at man misliker rutiner og unngår å sette seg for fastlåste mål.

 

Hvis linjen snor seg oppover hånden, men stopper ved Hodelinjen svikter dømmekraften og man kan lett gjøre feil valg i karrieren.

 

Stopper linjen ved Hjertelinjen kan en følelsesmessig skuffelse gjøre at en skrinlegger planene sine.

 

Berget linjen stanser på angir på hvilket felt man lykkes.

 

 

Mindre linjer:

 

MERKURLINJEN

 

Denne linjen går fra foten av hånden og utover til Merkurberget. Den som har denne linjen må unngå stress og sørge for regelmessig hvile.

 

 

MARSLINJEN

 

Denne linjen løper parallelt med Livslinjen og viser at vedkommende har stor livskraft.

 

SALOMOS RING

 

Dette er en linje som går i bue på Jupiterberget og befinner seg under pekefingeren. Den som har Salomos ring har synske evner og en stor evne til å forstå andre.

 


Mønstre:

 

Et kvadrat betyr beskyttelse og et kvadrat på Jupiterberget er den fødte lærer.

 

En stjerne betyr sjokk. En stjerne på Venusberget betyr et ulykkelig forhold på grunn av et sjokk. På Saturnberget er det sjokk i forbindelse med arbeid.

Men, på Apollonberget kan faktisk en stjerne bety suksess.

 

Et kors betyr hindringer.

 

En trekant betyr mental kapasitet.

 

Gitter betyr hindringer man lager for seg selv