NUMEROLOGI

Do not say a little in many words but a great deal in a few.

-Pythagoras-

Numerologi

Når vi jobber med numerologi, konsentrerer vi oss om elleve tall. Det er tallene fra 1 til 9, samt mestertallene 11 og 22. Min erfaring er at tallet 33 ikke er uviktig, så jeg tar med dette også, de få gangene det forekommer. Alle tallrekker blir redusert til et singel tall mellom 1 og 9, unntatt 11, 22 og 33.

 

 

 

Tallene man regner ut er:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B/Å

C

D

E

F/Æ

G/Ø

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y*

Z


1. Livsveitallet som man kommer frem til ved å legge sammen tallene i fødselsdagen og fødselsåret.

 

2. Sjeletallet som man finner når man legger sammen verdien av vokalene i fødselsnavnet.

 

3. Personlighetstallet som man finner når man legger sammen verdien av konsonantene i fødselsnavnet.

 

4. Navnetallet – legg sammen tallet fra sjeletallet og personlighetstallet

 

5. Fødselsdagtallet. Den dagen du ble født på.

 

6. Holdningstallet er datoen og måneden man ble født.


Det kan nå se ut som at det ble mye å holde orden på, men ikke mist motet - dette er mye enklere enn hva det ser ut til å være akkurat nå.


La oss først snakke litt om tallgruppene:


Tallene 1 - 5 - 7 er Sinnets tall. Mennesker som er dominert av disse tallene er tenkende mennesker. De liker kunnskap, de leser, lytter og lærer så gjerne.


Tallene 3 - 6 - 9 er Kreative tall. De som er dominert av disse tallene er kreative mennesker som trives godt når de får skape.


Tallene 2 - 4 - 8 er Forretningstall. Folk som er dominert av disse tallene er folk som må ha orden rundt seg for å føle harmoni og de trives når de får ”kontrollere” både seg selv og omgivelsene


 


Harmonitall:


Hvilken tall som harmonerer og kolliderer er viktig å få oversikt over, så det tar vi med en gang:


1 – tallet


Harmoni med: 1, 5 og 7


Forenlig med: 2, 3 og 9


Utfordrende med: 4, 6 og 8


2 – tallet


Harmoni med: 2, 4 og 8


Forenlig med: 1, 3, 6 og 9


Utfordringstall: 5 og 7


3 – tallet


Harmoni med: 3, 6 og 9


Forenlig med: 1, 2 og 5


Utfordringstall: 4,7 og 8


4 – tallet


Harmoni med: 2, 4 og 8


Forenlig med: 3, 6 og 7


Utfordringstall: 1, 5 og 9


5 – tallet


Harmoni med: 1, 5 og 7


Forenlig med: 3, 8 og 9


Utfordringstall: 2, 4 og 6


6 – tallet


Harmoni med: 3, 6 og 9


Forenlige tall: 2, 4 og 8


Utfordringstall: 1, 5 og 7


7 – tallet


Harmoni med: 1, 5 og 7


Forenlig med: 4 og 6


Utfordringstall: 2, 3, 8 og 9


8 – tallet


Harmoni med: 2, 4 og 8


Forenlig med: 5 og 6


Utfordringstall: 1, 3, 7 og 9


9– tallet


Harmoni med: 3, 6 og 9


Forenlig med: 1, 2 og 5


Utfordringstall: 4, 7 og 8


 

Livsveitall:


Så går vi løs på livsveitallet.


For å finne lykke i livet bør du absolutt holde deg til Livsveitallet. Livsveitallets vibrasjon er det kraftigste av alle tallene.


Jeg tar et eksempel her, en person født 4. juli 1967. Tallene man setter opp er:


4 + 7 + 1 + 9 + 6 + 7 = 34 = 3 + 4 = 7 Her ser vi at personen har Livsveitallet 7.


Kort om Livsveiens tall:


1 – Lederen. Utvikle sine lederegenskaper og gi sin egenmotivasjon plass i livet.


2 – Megleren. Søke harmoni og balanse i livet. Unngå strid og fremme fred.


3 – Kommunikatoren. Samvær med andre, skape, kommunisere. Underholde.


4 – Læreren. Søker sannheten, oppdrar og underviser. Realistiske. Unngå kynisme.


5 – Eventyreren. Elsker frihet. Søker opplevelser. Ser det magiske. Hater rutiner.


6 – Omsorgspersonen. Elsker barn. Er kreativ og skapende. Givende og vennlige.


7 – Trossøkeren. Det er de som takker Gud og de som tror de er Gud. Gå for det første.


8 – Den Overordnede. Må ha trygghet, må være etablert. Trenger disiplin og rutiner.


9 – Filantropen. Ønsker det beste for alle. Uselviskhet. Åndelig base gir sjelefred.


11, 22 og 33 – disse menneskene har Mestertall og trenger en misjon i livet, noe å ”ofre” seg for.


NB! Tallet 0 har en egen klang. Folk som har en del 0 i sine tall og i livsveitallet.


0 – tallet har en egen rådgivningskraft.


10 – tallet vil gjøre dette via inspirasjon, selv være et forbilde, applaus.


20 – tallet vil gi ros, omsorg og oppfølging med ”moderlig” hengivenhet.


30 – tallet vil kommunisere, gi verbal rådgivning og bruke humor.


Eksempel: 10.7.1955 = 10 + 7 + 1 + 9 + 5 + 5= 37 = 10 (3 + 7 = 10)


Denne personen vil ha en dobbelt 10. Først i fødselsdatoen, så i tverrsummen. Dette er et menneske som vil ha behov for ”å administrere” andre på en kjærlig måte. Personen vil ofte gå foran som et godt eksempel.


Intuitivt vil personer med 0 forstå det beste og verste i tallene.


 


Sjeletall: 

Y er en vokal når den uttales som i Evy


Y er en konsonant når den uttales som J – som i Yan.


Finn vokalene i navnet ditt og legg disse sammen.


Hva må til for at du skal føle glede inne i deg? Hva er ditt AUTENTISKE jeg? Ikke det som er pålagt deg av omgivelsene, men ditt ekte indre vesen? Sjeletallet forteller deg dette, dersom du har glemt ditt Autentiske Jeg.


NB! Bruk navnet du fikk ved fødselen.


1 – Det å sette seg mål og nå disse målene gir sjelen din lykke. Du liker å seire og du konkurrerer så gjerne. Du trenger konkurranse for å føle deg levende.


2 – Lykken føles i harmoniske omgivelser, når man lytter på musikk, når man lukter på blomster, når man er forelsket. Når man bidrar til at andre er lykkelige.


3 – Når man ler, skriver, kommuniserer, gir råd til andre blir man lykkelig.


4 – Det forutsigbare, det trygge, det samlende, det fredelige, kunnskap – innta kunnskap eller dele med andre. Dette gir glede til en 4 – sjel.


5 – Når man får komme og gå, når man får opplevelser, når man føler friheten – da er 5 – sjelen tilfreds og lykkelig.


6 – Det å bli verdsatt, jobbe med barn eller ha barn, det er lykken for en 6 – sjel.


7 – Det å få være litt alene, få naturopplevelser, ha en åndelig plattform – det gjør en 7 – sjel glad og lykkelig.


8 – Når regningene er betalt, når det er penger i banken, når jeg har kontroll over andre og jeg har et pent hjem, da er jeg tilfreds og avslappet.


9 – Jeg elsker å vite at strid er lagt vekk og at det er overflod av tilgivelse. Jeg liker å ha økonomisk trygghet og vil at andre skal ha det samme. Jeg liker å gi.

Personlighetstall:


Legg sammen konsonantene i navnet ditt. (Det du fikk ved fødselen)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B/Å

C

D

E

F/Æ

G/Ø

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Det tallet som nå kommer frem er slik du fremstår. Dette kan gi en god forklaring på hva som gjør at du føler at folk ser deg som noe helt annet enn hva du er. Sjeletallet og Personlighetstallet kan virkelig være svært forskjellig.


1)    Du bare må ta ledelsen. Det hjelper ikke at folk oppfatter deg som overkjørende og arrogant. Noen må ha ansvaret og hvorfor skulle ikke "noen" være deg?

 

2)    Når folk ser deg, så ser de muligheten for en god og omsorgsfull venn. Alle vil være din venn. Du signaliserer sterkt ut at du ønsker å ha en partner.

 

3)    Selskapets muntre medlem, det er deg. Den man kan besøke, den man kan ringe, den man kan ta med på kafeen.

 

4)    Seriøs, sensitiv og intelligent – dette er hva folk tenker om deg. Folk trives i ditt selskap, men pass deg så de ikke oppfatter deg som kjedelig og litt vel seriøs.

 

5)     Fart, spenning, reiser og eventyr. Rastløse signaler, men absolutt levende. Du inviteres til selskaper, menfolk kan slite litt med å ta deg på alvor.

 

6)   Folk elsker 6 – er personligheten. Denne personlighetenutstråler omsorg. 6 – eren trenger å bli takket for det den gjør. Snill utstråling, tillitsvekkende.

 

7)   Ganske avvisende og avventende i utstrålingen. Folk går litt forsiktig rundt denne personligheten. Viser verden at privatliv er ikke det verste man kan ha.

 

8)   Fremstår som sterk og disiplinert. Dette er ikke folk som lar andre tro at de trenger noen. Blir ofte irritert hvis noen vil gi dem råd eller tilrettevisning.

 

9)   Den fødte leder. Folk henvender seg til nummer 9 og tror at nummer 9 alltid vil kunne finne den beste veien. Nier - personligheten utstråler vennlighet og styrke.

 

 

 

 

Navnetall:

 

Navnetallet får man når man legger sammen Sjeletallet og Personlighetstallet. Altså, alle bokstavene i navnet ditt. Dette tallet viser hva du kan gjøre for å balansere Personlighetstallet og Sjeletallet. Hvilken raft du har i navnet ditt og om kraften er hjelpsom eller motarbeidende.

 

NB! Her kan du også ta med navneendringer og hva som vil være ulikheten mellom det navnet du fikk og det du har nå.

 

1)  Tallet 1 i navnetall betyr at du føler en plikt til å presse deg selv hardt og være best i alt du foretar deg. Jeg anbefaler at du får utløp for den indrespenningen ved å utøve idrett eller ha en del fysisk aktivitet i form av å gå lange turer.

 

2)  Tallet 2 unngår konflikter. De føler det er deres plikt å inneha fredselskerrollen. De blir lett utnyttet fordi de er så konfliktsky og fordi de ikke våger å sette grenser.

 

3)  Tallet 3 trenger publikum og det bestepublikumet samler man når man står på en scene. Dette navntallet føler det som en plikt å være entertainer.

 

4)  Tallet 4 tilhører et svært så direkte menneske. Det hender en med navnetall fire, svært ufrivillig, sårer noen såpass kraftig at båndene til vedkommende blirbrutt. Trå forsiktig hvis du har firetallet som ditt navnetall.

 

5)  Tallet 5 føler på seg at de må bevege på seg og de må stadig kreere nye opplevelser. Mye stress med dette navnet, men også mye liv oglatter.

 

6)   Tallet 6 virker tiltrekkende på folk og tallet 6 gjør sitt ytterste for å være tiltrekkende. Sjarmerende navnetall, men også krevende.

 

7)   Tallet 7 blir man aldri kjent med. De kjenner ikke seg selv heller. Skarpe iakttakere, forfatterblikk – men… ikke enkle å forstå.

 

8)  Tallet 8 har ”elsker – elsker ikke” aura. Man vet aldri om man blir elsket av disse folkene. Det man vet er at de elsker kvalitet og de ønsker å oppdradeg.

 

9)   Tallet 9 har intuisjon og de ser på deg med et blikk som gjør at man føler de ser tvers gjennom en.. og det er akkurat detde gjør. Vennlige sjeler, sånn egentlig. J

 

 


Fødselsdagstall:

 

Fødselsdagstall 1.

Alle som er født den1, 10, 19 eller 28 har tallet 1.

 

Dette er dyktige mennesker som liker å bli betraktet som dyktige. De føler seg som ledere og de fører seg som ledere. Sterke individualister som liker å gå egne veier.

 

Fødselsdagstall 2.

Alle som er født den 2, 11, 20 eller 29 har tallet 2.

 

Disse menneskene holder seg gjerne litt i bakgrunnen og trives med det. De ser alle saker fra flere sider og de er vennlige mennesker som gjerne vil ha fred.

 

Fødselsdagtall 3.

Alle som er født den 3, 12, 21 eller 30 har tallet 3.

 

Litt humørsyke når de føler seg frustrerte, men et fyrverkeri av kreativitet og kommunikasjon når de er i godt humør. De er stort sett alltid i godt humør.

 

Fødselsdagtall 4.

Alle som er født den 4, 13, 22 eller 31 har tallet 4.

 

Vennlige sjeler i en streng innpakning. De vil alle så vel og de vil så gjerne bidra til løsninger – selv sørger de for å ha orden på det meste. Ulykkelige 4 –ere har bare kaos rundt seg.

 

Fødselsdagtall 5.

Alle som er født den 5, 14 eller 23 har tallet 5.

 

Snartenkte, morsomme, underholdende og rastløse er femmerens dagsenergi. De smiler og leker – og går raskt videre. Muntre samtalepartnere.

 

Fødselsdagtall 6.

Alle som er født den 6, 15 eller 24 har tallet 6.

 

Dynamisk energi, man merker når de kommer inn i rommet. De lengter etter noen å dele livet med, partner eller venner – gjerne en gruppe.

 

Fødselsdagtall 7.

Alle som er født den 7, 16 eller 25 har tallet 7.

 

Et liv uten musikk og natur vil være trist for en 7 –er. De trenger å være litt alene, så de trekker seg vekk fra selskapet eller signaliserer ut at de trenger alenehet.

 

Fødselsdagtall 8.

Alle som er født den 8, 17 eller 26 har tallet 8.

 

Streber etter kvalitet og liker å ha det som vekker andres beundring eller ”misunnelse”. Virker kalde, men de har en varmere side som de sjelden viser. Pålitelige folk, men ofte litt vel avvisende.

 

Fødselsdagtall 9.

Alle som er født den 9, 18 eller 27 har tallet 9.

 

Disse blir likt fra første sekund. Vennlig og sjarmerende utstråling. Mange oppfatter disse nierne som rådgivere. Enkelte kan oppfatte nierne som nedlatende dersom nierne ikke er helt i humør.

 

 

 

Holdningstall:

 

Holdningstallet viser deg hvilke verdier folk virkelig har, inkludert ditt eget verdisyn. Verdisynet kan kollidere med resten av kartet og skape forvirring.

 

Holdningstall 1:

Dette er personer som ikke liker å be om hjelp. De skal absolutt klare seg selv og driver seg selv hardt. Man føler ofte at de aldri er helt fornøyd. Man føler ofte at de krever mye, både av seg selv og andre. Gode ledere når de tar på seg oppgaven.

 

Holdningstall 2:

Disse personene er opptatt av romantikk, av andres livshistorier, av det overnaturlige og de har mye nysgjerrighet i seg. Sterk intuisjon, blir litt vel fort fascinert av andre. Kan ha kaos i kjærlighetslivet.

 

Holdningstall 3:

De spøker og de ler og de sprer godt humør. Livet føles magisk i deres nærvær… helt til humøret deres skifter, da sprer de surhet med samme glød som når de sprer munterhet. Ofte infantile, men absolutt magiske.

 

Holdningstall 4:

Flittige til å undervise på den måten at de forteller lett hva de mener om både seg selv og deg. Kan være svært pratsomme for så å bli tause. Vennlige, litt kritiske, ordensmennesker. Liker folk som holder orden.

 

Holdningstall 5:

Her er eventyrerne som gjerne reiser verden rundt og opplever mest mulig av eventyrerlivet. De trives ikke i fastlåste rutiner, så dersom de har en jobb som låser dem tar de igjen eventyrlysten i feriene.

 

Holdningstall 6:

Her møter man dem som bare må ta vare på andre. Verden trenger slike hjelpere, så vi bør være takknemmelig for at de finnes. De trives i kaos der de kan stupe inn og få alt på plass. Ser seg selv som helter eller heltinner. Herlige folk.

 

Holdningstall 7:

Disse mennenskene holdersine gjøremål for seg selv og man kan oppfatte de som forbausende mystiske, selv der man ikke ser grunnlag for mystikk. Skarpe obeservatører, de får med seg alt.

 

Holdningstall 8:

De kan være såpass direkte at de kan finne på å fornærme deg uten at de mener å fornærme noen. De vil bare være hjelpsomme. De arbeider hardt og villig for å trygge sine kjære økonomisk. Ofte blir de utnyttet fordi de følger ikke med.

 

Holdningstall 9:

På en eller annen måte ender 9-eren opp med styringen. Ofte til 1-tallets store forvirring og irritasjon. Vennlige mennesker, dyktige med andre i alle aldre og inspirerende.

Gode lyttere, må passe seg så de ikke blir utbrent av andres problemer.

 

Forklaring på tallene:

Person 1

Person 2

Kombinert for 1 og 2

Sjeletall

Det man føler i sitt indre
Personlighetstall

Ansiktet man viser verden
Navnetall

Det du utstråler til omgivelsene, det du identifiserere deg med.
Fødselsdagstall

Det andre oppfatter lettest
Livsveitall

Lev med dette for å bli lykkelig. Ens ekte jeg
Holdningstall.

Det er førsteinntrykket av deg.
Over ser du en tabell jeg har laget slik for å vise hvordan man får en lett oversikt over tallenes harmoni mellom to mennesker. Dette gjelder i vennskap eller partnerskap, business eller familiebånd. I første kolonne setter man seg selv i den andre kolonnen setter man den man vil se sin harmoni sammenlignet med – og i ytterste kolonne skriver man om tallene er i god harmoni, utfordrende eller nøytrale/forenlige.


Man kan regne ut mye bare på grunnlag av fødselsdatoer. Jeg kan ta et eksempel på dette her:


1)      Født 4/7 – 1967

2)      Født 7/2 – 1966


Her kan vi si at hun er 4/7 og han er 7/2


Hennes tall:


Livsvei – 4 + 7 + 1 + 9 + 6 + 7 = 16 = 7


Fødselsdagtall: 4


Holdningstall: 4 + 7 = 11 = 2


Da ser vi at vi har 7, 4 og 2 å forholde oss til i tallverdier.


Hans tall:


Livsvei: 7 + 2 + 1 + 9 + 6 + 6 = 13 = 4


Fødselsdagtall: 7


Holdningstall: 7 + 2 = 9


Her holder vi oss til 4, 7 og 9 å forholde oss til.


Livsvei og fødselstall er tallene 4 og 7 i dette eksempelet. Livsveiene deres er forenelige. Ikke optimale, men forenelige. Dette er et par som, med litt vilje, kan klare å leve med hverandre. Det er et bedre grunnlag for vennskap enn kjærlighet, men forhold er heller ikke så alt for krevende.


Holdningstallene, hennes 2 og hans 9 er også nøytrale. Dette er to mennesker som nok ikke vil være ville etter hverandre og ofte vil de kjede hverandre, men det er bedre om de satser på vennskap enn at de satser på ”forelskede følelser”.


Man kan bruke tall for å sjekke ut boliger – se hvordan man vil harmonere med boligen sin. Man kan bruke tall til det meste. :-)