OGHAM

    Ogham  - skogens stemme ..


Den Norske Nobelkomiteen valgte i 2004 å gi Nobel Fredspris til Wangaari Maathai fra Kenya. The Green Belt Movement ble stiftet i 1977 av Maathai. Han hadde en visjon, en intensjon at man skulle gjenreise skogene i Afrika for å få slutt på den fattigdommen avskogningen førte til. En av Nobelkomiteens mer  fornuftige tildelinger, spør dere meg..

 

Vi mennesker har alltid hatt et nært forhold til trærne. Yggdrasil var vårt verdenstre og treet med kunnskapens frukt i Bibelen er godt kjent. Det er ikke lenge siden vi plantet et tuntre og tuntrærne så mennesker fødes, eldes og dø i generasjoner.  Buddha satt under et tre da han nådde opplysningen, Jesus hang på et dødt tre/et kors da han seiret over verdens ondskap. Trærne var viet til guder og gudinner. Jødene hadde kabbala, livets tre var sentral i denne læren. En gang forsto vi hvor verdifulle skapninger trærne var og jeg tror vår bevissthet om trærne er på vei inn igjen. Jeg håper i alle fall at folk skal bli mer oppmerksomme på trærnes verdi.

 

Kelterne hadde et svært nært forhold til trærne. Dette oppdager man dersom man setter seg inn i Ogham. Ogham er kelternes alfabet og alfabetet baserer seg på naturen. Primært trærne. Hver bokstav hadde sitt tre. Det ville blitt som om vi i dag hadde sagt: A – Alm. B – Bjørk. Osv. Kelterne hadde ikke bare et praktisk forhold til sine trær, de ferdes mye blant trærne og så magien som bodde i trærne.  Jeg skal gå gjennom Ogham og trærnes magi, slik at de som leser kan få et innblikk i dette, dersom de er interesserte i dette og om noen vil gi trærne ekstra oppmerksomhet, så blir jeg glad for det.

 

Her er et oversiktskart over Ogham – alfabetet:

 

Oghamrunene og deres magi:


 

Bjørk/Beithe:


Treet: Bjørka er et livskraftig tre. Det er et av de første trærne til å slå rot på ryddet mark og det er et tre som ser ut til å kunne slå røtter nært sagt hvor det måtte være, bare det har tilgang på vann.


Bjørka er et tre som minner oss om fødsler, livet som alltid er i bevegelse og en dag – døden. Ja, selv etter døden sies bjørka å ha kraft. Det er nemmelig dette treet som sies å ha i seg portalen mellom de levende og de døde. Treets hvite bark har en egen evne til å reflektere lys i mørket. Ta deg en spasertur en fullmånenatt og se hvordan bjørka reflekterer måneskinnet.  Ja, det er nærmest noe ”spøkelsesaktig” over bjørka etter mørkets frembrudd. I dagslys står bjørketrærne samlet i sine større eller mindre grupper og hvisker hvis vinden risler litt i trekronene. (Akkurat da minner bjørka meg om sladrekjerringer) :-)

Bjørka og fruktbarhet henger sammen. Vugger var ofte laget av virke fra bjørk. Det å ha møbler og kjøkkenredskaper laget av dette treet er ikke dumt for bjørka beskytter mot negative tanker og følelser.


Beithe – runen:

Denne runen viser til nye begynnelser og fruktbarhet. Den minner også om at livet er i stadig bevegelse. Vi må legge bak oss det gamle, ta med erfaringens frø og gå videre. Å trekke denne runen minner deg om at nå må du rense bort alt gammelt og unyttig og se fremover. Ta fatt på noe nytt.


Beithe – personligheter:

Et menneske som har bjørka som sitt ”kraft - tre” er et menneske som liker å snakke, har lett for å le og er svært bevegelig. (Jeg får det også for meg at dette menneske snakker mye med seg selv!) Dette menneskets fleksibilitet og lette sinn virker oppmuntrende på andre. Mulig skyggeside er at dette mennesket er ofte en dårlig lytter.

 

    "Jeg vet at jeg får aldri se et dikt så herlig som et tre,

     et tre som presser tyst sin munn mot jordens fylte bryst,

     og ser mot Gud, en ask, en lønn, med hender hevet som i bønn.

 

     Et tre som bærer høst og vår, små fuglers rede i sitt hår,

     og favnes ømt av sne og regn, med all naturens elskovstegn.

     Et dikt kan lages av enhver, men bare Gud kan dikte trær."

 

         -Joyce KIlmer- (oversatt av Andre Bjerke)

Rogn/Luis:


Rognen var et tre man plantet på gravplasser for å forhindre at døde mennesker kom tilbake for å lage ufred og spøkerier. Utenfor huset plantet man rogn for å beskytte hjemmet mot lynnedslag og trolldom. I uopplyste tider ble det meste av plager oppfattet som trolldom, mens det i våre dager helst er snakk om plager av typen virus, negativitet og fiender. Dette med lynnedslag – vel, ikke still deg under en rogn når det lyner. Sannsynligheten for at et lyn slår ned er liten, men likevel…


En rognekvist under hodeputen kan gi deg varsler om fremtiden via drømmer. Er det ufred med en nabo kan du binde sammen et lite knippe av rognekvister og sette i en vase i et vindu som vender ut mot naboen eller innenfor den veggen som er nærmest naboen. Hjemmet ditt renses like effektivt av rogn som av salvie. Kaster du tørkede rogneblader på peisen drives gretne spøkelser ut. Vi må heller ikke glemme at i følge irsk tradisjon ble den første kvinnen skapt av et rognbærtre. Det er en sterk forbindelse mellom kvinner og rognetreet. Rognetreet er imidlertid ikke sosialt slik kvinnesjelen gjerne er. Rognetreet vibrerer ut at man ikke skal komme for nærme. Det beskytter deg så gjerne, men det vil ikke ha deg hengende rundt stammen sin.

 

 

Luis – runen: Har du satt deg et mål, sikt mot dette. Hvis du føler at du driver rundt uten mål og mening, skaff deg realistiske mål og sikt. Runen forsøker å fortelle deg at du bør sette deg realistiske mål og sikte.


Luis - personligheter: Rogn er noe jeg virkelig forbinder med ildens element. Et menneske som har rognen som sitt tre er et handlekraftig menneske, ofte litt utålmodig og vil ha tingene unnagjort i en fei. Skulle jeg ha tegnet et ”rognemenneske” ville jeg ha tegnet en ung kriger, med ild i blikket og en lanse ved sin side. Spydene var en gang laget av trevirke fra rognen. Etter hvert som rognens mennesker eldes demper de seg noe, men de bærer alltid med seg en hissighet som vibrerer ut at de lar seg ikke pelle på nesen, men de kan gjerne pelle deg litt på nesen.

 

Or/Fern:


Or er et tre med mange imponerende egenskaper. Trevirket tåler så godt vann at det ble brukt til å lage vannrenner. Dette at or tålte vann så godt fikk folket til å assosiere treet med ild. Man trodde or hadde en egen ild i sitt indre som vannet ikke kunne slukke. Nettopp på grunn av teorien om indre ild gjorde at or aldri ble plantet nært et hus, man trodde at treet kunne lede ild og på den måten kunne jo huset bli rammet av ilden. Imidlertid hindret ikke dette mange byggmestere i å bruke or til å pilarer i katedraler. Svært mange av Venezias katedraler sies å ha pilarer av or. Samene farget sine runebommer med rødfarge utvunnet av dette treet. Man kan utvinne rødfarge fra barken og en vakker grønn farge fra bladene. Kelternes grønne tekstiler var farget med hjelp fra dette treet. Når kelterne kledde seg i grønt var det for å hedre de avdøde. Treets blomster ga en vakker grønn farge til tekstiler. Sliter man med fotsvette er et råd at man skal legge løv fra oren i skoene.


Fern - runen: viser til at man trenger et sterkt fundament slik at det man bygger kan stå på solid grunn. Man anbefales å være sterk og utholdende i det man foretar seg. Noen få ganger kan runen påpeke at man selv eller noen rundt en er upålitelig. Er det en selv kan man straks sette seg som mål at man skal endre seg, er det andre – ja, da bør man ikke bli overrasket dersom et løfte blir brutt. Menneskesinnet har lett for å være litt ustadig.


Fern - personligheter: Or har en stødig personlighet. Ormennesker er ikke kjappe i vendingen, men de er utholdende, tålmodige og sterke. De nøler med å gi et løfte eller tilby sin hjelp, men når de først engasjerer seg er de ikke til å rokke. Disse personlighetene er litt reserverte, men når du først kommer inn på dem er de både varme og lojale. Dette er mennesker du kan stole på.

 

 

Pil/Saille:


Piletreet er svært populært blant folk. Dette treet er det treet som oftest blir omtakt som ”favoritten blant trær”. Det er ikke rart, pilen er vakker. Dersom jeg skulle ha drevet en healingpraksis ville jeg hatt et maleri av en pil på klinikken. Ikke bare på grunn av pilens skjønnhet, men også fordi dette treet har så mange egenskaper man trenger på et sted der healing utføres. Dette treet sies å kunne balansere følelser, det i seg selv er den beste måten å utføre helbredelser på. Treet får menneskene til å forstå at man må akseptere endringer man ikke rår over. Man håndterer dødsfall og andre vanskelige endringer ved hjelp av pilen. Dette treet har trøstende og beroligende egenskaper. Treets virke har ofte vært brukt i kurvmøbler og en ekte sopelime skulle ha pilens kvister for å binde kvasten sammen. Vokser pilen ved et vann og man drikker av dette vannet ville man bli inspirert innen poesi, maling og musikk. Man fikk lyst til å skape noe vakkert, rett og slett. Det sies også at pilens vann ville kunne gi profetiske drømmer, dersom man drakk på en fullmånenatt.


Saille - runen: Når denne runen trekkes bør man være oppmerksom på alle kvinner man møter i den kommende måneden. Dette kan være fasen der du møter en ”medisinkvinne”. En kvinne som kan gi deg svært gode råd og eller inspirere deg til personlig vekst. En mann kan også vise seg å være en god rådgiver i denne perioden. Strengt tatt, se etter mennesker som er gode og inspirerende rådgivere.


Saille - mennesker: er mennesker som virkelig kan se en sjel og gi råd. Disse menneskene er intuitive og de har et godt lag både med mennesker og dyr. De snakker ikke høyt i forsamlinger og de er ikke opptatt av å markedsføre sin person – de er opptatt av å helbrede sjeler, gi råd om ens sjel og inspirere til personlig vekst. Ofte har de myke stemmer. Bjørka skravler, pilen nynner med behagelig stemme.

 

Ask/Nin:


Ask er det treet som lar løvet sitt springe sist ut på våren og asken er det første av løvtrærne som slipper bladene på høsten. Imidlertid kan vi tilgi asken dens ”gjerrighet” når man ser hvilken vakre farger treet har. Bladenes farge er dyp grønn på sommeren og tidlig på høsten viser asken opp blader med en så vakker fargeprakt at man fylles med både glede og ærefrykt. I følge en regle hender det en sjelden gang at eik slår ut sine blader senere enn asken: ”Ask før eik, da blir det steik” (Varm sommer), eik før ask, da blir det plask..” (Våt sommer) Ask er det treet som oftest ble valgt til tuntre. Asken kan bli opp til 40 meter høy og er et imponerende tre. Ofte deler stammen seg og før i tiden lot man barn smyge seg gjennom denne kløyvingen slik at de kunne holde seg friske. Den som har en ask i nærheten av hjemmet sitt bør behandle treet med respekt. Dette er et tre man ikke vil bli uvenner med. Det blir nemmelig også sagt at asken kan kaste sykdommer på eierne hvis den ikke blir behandlet pent.


Nin - runen: når denne trekkes er det en oppfordring til deg at du ser hele saken i et større perspektiv. Asken kan mene at du henger deg for mye opp i detaljer. Ask er villig til å hjelpe deg å finne sjelefred dersom du er villig til å løfte blikket mer og se detaljene. Du blir også tilført mot, dersom du trenger mer av dette. Du mangler ikke indre styrke, du bare nøler med å bruke den.


Nin – personlighetene: fyller rommet godt, enten fysisk eller psykisk. De er litt tilbakeholdne både med ord og gjerninger. De foretar seg ikke noe før de har fått et godt overblikk. De sløser heller ikke med ord. Gode lyttere, men fåmælte. De liker ikke å ha folk for tett innpå seg. Du vil fort merke deres reserverthet.  Det er ikke lett å beskrive disse personlighetene. På den ene siden har de noe varmt over seg, men likevel ligger det en reserverthet rundt dem. De er uredde og styrken lyses lang vei, man kjenner seg trygg i deres nærvær, men man føler også litt frykt. Man liker askens folk, men man er også litt redd dem. De ser ut til få med seg alt som skjer, men de sier så lite. Kort sagt, man er aldri helt sikker på hvor man har disse menneskene. Maskuline, trygge og uutgrunnelige personligheter.

 

Hagtorn/ Huath:


Hagtorn er et barskt tre. Det har en del til felles med rognen, men der rognen er maskulin er hagtornen feminin. Jeg vet ikke helt om jeg liker eller misliker hagtornen. Først og fremst har man lett for å legge merke til treets vakre bær og så overser man tornene. Men, dette treets torner er noe man kun overser en gang. Etter et møte med disse tornene husker man dem – for alltid. Et sammenstøt med en hagtornhekk er virkelig en smertefull opplevelse. Skjønt, hadde man sett seg for, så hadde man unngått sammenstøtet. På våren har treet vakre, hvite blomster. På de britiske øyer plukker man disse blomstene før man danser rundt maistangen. Blomstene kan fremme den seksuelle appetitten eller sende den i dvale. Vil man være kysk, så blir man kysk. Vil man være vill, så blir man vill. Hagtornhekkene ble plantet for å beskytte hjemmet. Treet gir også inspirasjon, så for en kunstnersjel må dette treet være ypperlig å ha rundt hjemmet. Rent praktisk sies det at dersom du bærer på deg hagtornkvister vil du beskyttes mot uhell og depresjonen letner med hagtornkvist i lommen eller båret på kroppen. Ikke ta hagtorn inn i huset, det sies at hagtorn fører ruin med seg. Hold den utendørs.


Huath - runen: varsler at du kan bli utsatt for uhell og ulykker dersom du ikke ser deg for. Runen kan også varsle at ting slett ikke går slik man hadde tenkt. Noen få ganger forteller runen at du bør trekke deg vekk for en stund og tenke over livet ditt. På tide med fornyelser på en del områder av livet?


Hagtorns personligheter: kan fremstå som temmelig skremmende. De er feminine, selv menn med denne personligheten er feminine. De har ikke en fjollete femininitet, men det feminine ligger i dem såpass kraftig at den skinner igjennom. Er du i familie med Hagtornen eller venn, så blir du beskyttet. Er du ikke på innsiden av hekken er det best du passer deg. Det er ikke slik at du nødvendigvis blir angrepet av Hagtornen, men se deg for – ikke tråkk for tett innpå deres territorium.

 

 

 

Eik/Duir:


Hvis elgen er skogens konge må eika sies å være skogens keiser. Eika er så imponerende at man kan ikke unngå å se på dette majestetiske treet med ærefrykt. Det er et majestetisk og vakkert tre. Eik og pil sloss på popularitetsbarometeret i min krets. Eik ligger et lite hakk fremfor piletreet fremdeles. Man sier dette om eika: ”Eika vokser i 500 år, eika lever i 500 år og eika dør i 500 år”. For et tre! Jeg vet at eika sies å være solas tre, men jeg kan ikke fri meg fra å tenke på Jupiter i samme slengen. Treet minner meg for mye om Jupiter til at jeg vil ignorere dette. Jupiter er den største av planetene i vårt solsystem og den er kunnskapsplaneten. Eika står også og samler kunnskap. Ordet druide kan oversettes med ”eike – vis” og betyr den som kjenner eika. Eika deler kunnskap med den som søker dens visdom. Når kristendommen kom ble eikelundene ofte brent ned. Det var jo dit paganistene gikk når de skulle ofre til sine naturguder og ånder.


Duir – runen: Duir lover deg styrke, medgang og utholdenhet. Det kan hende du må ta på deg rollen som leder i situasjonen, kanskje skremmer lederskapet deg akkurat nå, men Duir hjelper deg å komme deg gjennom dette ansvaret. Du har ingenting å frykte i denne situasjonen, Duir fyller på det du trenger.


Eikens mennesker: Dette er de fødte lederne. De er majestetiske og de er så markante at det er aldri noen tvil hvem som er lederen der disse menneskene viser seg. De tar seg all den nødvendige kunnskapen de trenger i en situasjon og de ser etter dyktige mennesker de kan skape noe sammen med. Eikens folk eier ofte den bedriften de leder. Disse folkene har akkurat den tålmodighet og den styrke man trenger for å lede. Imponerende mennesker, men de kan være vanskelige å få i tale dersom de ikke ser hvilken nytte de kan ha av deg akkurat her og nå.

 

Kristtorn/Tinne:


Kelterne oppfattet kristtornen som en svært nær slektningen av eika. Nærmest som en ”tvilling”. Imidlertid var det aldri snakk om at eika og kristtornen hadde akkurat de samme kvaliteter. Kristtornen var treet (kristtorn kan faktisk bli et riktig stort tre som strekker seg 15 meter opp i luften) som sto for rettferdighet og balanse.Dette treet ble brukt mot ondskap, sinne og hat. Den som hadde ondt i sinnet ville vike unna kristtornen. I våre dager ser man helst kristtorn ved juletider og dette vakre treets bladverk og bær assosierer man lett med julen.


Tinne - runen: Når man trekker denne runen er det en oppfordring om at man skal være rettferdig og at man skal søke balanse i sjelen. Det kan også være et løfte om at man vil finne balanse og at man blir møtt med rettferdighet. Har man oppført seg pent er ikke en rettferdig behandling noe å frykte.


Tinne - personligheten er jevn i humøret og vennlig av vesen. Man trives i disse menneskenes selskap og man blir behandlet med respekt og omtanke. Tinnes mennesker ønsker harmoni og man er ikke lenge i deres selskap før man føler en fred sive inn i sjelen. De har varme i stemmen og snakker så fredelig at man nesten blir døsig. Nettopp fordi de har en så sterk rettferdighetssans vil negative mennesker svinge unna Tinnemenneskene. Lyset og mørket kan ikke blandes, som det sies.

 

Hassel/Coll:


Hassel er et tre som ble høyt verdsatt av kelterne. Hasseltreet hadde mange myter og sagn knyttet opp til seg. Det mest kjente av disse sagnene fortalte om en kilde som var omgitt av ni hasseltrær.

Når nøttene fra trærne faller ned i vannet skapes en guddommelig vakker musikk. Fem strømmer (våre fem sanser) flyter fra denne kilden og kilden er Kunnskapens Kilde. Skal man bli et vist menneske må man drikke fra denne kilden. Jeg mener at vi kan øke vår visdom dersom vi lærer oss å lytte til og vi lærer oss å bruke våre fem sanser.

Når man plantet en hassel tett ved huset var det for å beskytte huset mot lynnedslag. I likhet med mange andre tresorter tilhørte også hasselen guden Tor. Et råd var at dersom man ble overrasket av et tordenvær skulle man krype under et hasseltre. Slett ikke et dumt råd fordi dette treet er såpass lavt i forhold til andre trær. Det er sjeldent et hasseltre strekker seg over fem meter.


Coll - runen: Når du trekker denne runen er det en oppfordring til at du skal ta i bruk den kunnskapen du har og at du skal fylle opp med mer kunnskap eller erfaring på dette feltet. Ofte varsler Coll at du kan bli megler i en konflikt, dersom det er en konflikt rundt deg.


Hasselens mennesker er diplomatiske og vennlige. De har god selvinnsikt og de hjelper andre til selvinnsikt. Ofte er disse menneskene lærere eller terapeuter. De setter stor pris på fred så de unngår å uttale seg på en bastant og skråsikker måte i saker. Helst vil de selv se saken fra flere sider og de håper andre vil gjøre det samme. Hasselens mennesker er ikke personligheter som ruver, de er som små gårdslykter som lyser stillferdig. Man merker ikke så godt at de er der, men man merker det godt når de ikke er der.

 

 

Eple/ Querit:


I vår del av verden forbinder vi epletreet med syndefallet, Adam og Eva. Bibelen nevner ikke et ord om noe epletre, men av en eller annen grunn ser vi for oss at Adam forsynte seg med et eple. En annen europeisk myte er at splidens gudinne Eris en gang kastet et eple av gull inn i et rom. På dette skinnende eplet sto det: ”Til den vakreste”. Athene, Afrodite og Hera begynte å krangle om eplet og denne krangelen fikk store konsekvenser, blant annet falt Troja som følge av denne striden. Eris’ eple var altså spliden og stridens eple. Men, folk er veldig glad i både epler og trærne de vokser på. Epletrærne har kontakter med ”den andre verden” og epletrærne i hagen gjør at man husker sine forfedre. Eplene var kilden til sjelens evigunge kraft.  Et eple om dagen holder doktoren borte, sier ordtaket.


Querit - runen: Dersom du har vært syk varsler denne runen at du nå kommer til å kvikne til. Er det noen rundt deg som har hatt dårlig helse og denne helsen har gitt deg bekymringer – så kan runen være et varsel om at denne personen nå kvikner til. Runen kan også varsle hyggelig samvær med kjære venner. Dette er en sosial og vennlig rune. En sjelden gang kan runen varsle at man luller seg vekk i dagdrømming og fantasier – at man må være på vakt mot den slags forvirring.


Querit - mennesker er familiekjære og vennlige. De foretrekker familiens selskap fremfor venners, men også venner får en kopp kaffe når de kommer på døren. Epletreets mennesker vil helst ikke gå inn i konflikter, de viker unna og kan av og til oppfattes som feige. Queritfolket har en livlig fantasi. Brukt på riktig måte kan denne fantasien være en kilde til inspirasjon. Brukt på feil måte kan disse menneskene bli håpløse dagdrømmere som ikke oppnår noe i livet.

 

Vinranke/Muin:


Vinranken er i flittig bruk i keltiske symboler. Dette er litt pussig tatt i betraktning av at vinranken ikke fantes i Irland på kelternes tid. Men, vi må ikke glemme at kelterne bebodde varmere strøk, som Spania og Frankrike – og det er nok herfra ”irske keltere” hentet vinranken. Men, jeg kan ikke fri meg fra å tenke at kanskje var det ikke vinranken irske keltere tenkte på… Kanskje var det morbærtreet de hadde på denne plassen? Desto mer jeg jobber med morbær, desto mer overbevises jeg om at morbærstien ser ut til å føre frem på kunnskapsstien. Men, jeg holder meg fremdeles til vinranken.

Vinranken var symbol på velstand, hygge og overflod. Et lite snev av dekadanse finner man i vinranken. Morbæren, for å ta med den har flere helsebringende effekter, som stabilisering av blodsukker hos diabetes II – pasienter og rensing av leveren. (Man trenger ofte å rense leveren hvis man hygger seg for mye med vinrankens frukt og man utvikler gjerne diabetes II av å ha det for dekadent ved matbordet…


Muin - runen: Alle problemer du har for tiden har startet inne i deg selv. Sliter du med helsen er det din livsstil som er årsaken, er du i konflikter er det sannsynlig at du har startet disse. Men, dette vet du – sånn egentlig. Løft blikket og se deg rundt etter en rådgiver. Følg de gode rådene du får, deretter kan du søke indre fred og harmoni.


Muin - menneskene er ofte nytelsessyke mennesker som ikke tar plikter og oppgaver på alvor. Når kaoset ikke lenger kan overses blir de forvirret og nedtynget av alle problemene de har rundt seg. Ofte har de blitt kraftig bortskjemte av velmenende foreldre slik at de ikke helt forstår livets alvor. Andre ganger er dette sjeler som kommer til verden i en bortskjemt tilstand. Enkelte er da flinke til å skjemme bort seg selv. Man får bare håpe at disse sjelene møter på en god rådgiver som kan lede de inn på riktig vei. Dette er ikke slemme mennesker, de er bare forvirret… :-)

 

 

 

Bergflette/Gort:


Bergflette kalles også eføy, bare så det er opplyst.

Denne planten var Dionysos’ plante. Dionysos var vingud nummer en. Ingen kunne feste og ture slik som han. Skulle man i selskap i det gamle Hellas tok man ofte på seg en krans av eføy på hodet, for å beskytte seg mot vinens uheldige virkninger. Dionysos var også en gud for fruktbarhet og i senere tider ble han også kunstens gud.  En annen gud som hadde eføyen som sin plante var guden Attis. Den som er spesielt interessert bør lese om Attis og kulten rundt Attis – dyrkningen. Bergfletten sies å være en feminin plante. Den bærer lojalitet i seg, hengivenhet og den er beskyttende i sin omsorg. Planten kan brukes i magien for å binde ens elskede til seg, men slik magi skal man være forsiktig med. Eføyen er også planten for gjenoppstandelse til livet. Dionysos døde på høsten og sto opp på våren. Noe dør, noe fødes.


Gort - runen: Når man trekker denne runen er det ofte i forbindelse med en allianse. Man inngår et forhold til et eller annet menneske. Det kan være et samboerskap, et vennskap eller en arbeidsallianse/et prosjekt der man får et langvarig forhold til et annet menneske. Av og til kan denne runen varsle at man begir seg inn i et prosjekt som vil ta tid eller være innviklet. Studier er typisk prosjekt for denne runen.


Gort - mennesket: Disse menneskene er mennesker som ikke kan fordra å være alene. De vil alle helst ha en tosomhet. På mange måter minner disse menneskene meg om stjernetegnet Vekten. Gort har Svanen som sin fugl og svanens trofasthet mot sin partner viser seg i disse menneskene. Gorts yrke er smedens yrke – det utholdende i arbeidet og den styrke Gort viser når den utfører noe kan lett assosieres med smeden. Av og til kan disse menneskene oppfattes som uselvstendige i følelseslivet og ha en litt klengete og klamrende personlighet – men, ikke undervurder deres utholdenhet og indre styrke.

 

Takrør/Ngetal:


Takrør er et imponerende gress som kan bli opp til tre meter høyt. Dette gresset kan vokse i våtmark, det vokser i nærheten av innsjøer og hav. Takrør krever lite næring og er en hardfør plante. Det hevdes at dette gressets aks ble brukt som tak i Midtøsten og at sumerne brukte takrør som konstruksjonsmateriale allerede 3.000 år før vår tidsregning. Takrør symboliserer foreningen av to elementer og viser oss hvor viktig det er å være fleksibel når stormene raser rundt oss. Takrør bøyer seg lett i vinden og reiser seg opp når det stilner. Pans fløyte er laget av takrør. Er man rastløs og har ønske om å roe seg ned bør man bære på seg tre takrørs ”fliser” lagt i en eske. På den måten fikk man fred i sjelen. Det samme gjelder for dem som ønsker seg en permanent bolig. Grav ned en eske med frem ”fliser” fra takrør utenfor døren til huset du vil bo i.


Ngetal – runen: Den som trekker denne runen får beskjed om å være fleksibel i den situasjonen man befinner seg i. Det er ingen god tid å føre krig på. Det beste er å være tro mot seg selv, men likevel legge seg flat i denne stormen. Det er ingen fornuft å hente fra motparten akkurat nå.Runen kan også varsle at du nå kan nå dine mål ved hjelp av kløkt, utholdenhet og diplomati.


Takrør – mennesker er ofte litt tafatte i fremtoningen. Man legger ikke lett merke til dem, men de er behagelige å omgås. Ofte fødes, vokser opp, lever og dør disse menneskene på samme plassen. De har sjeldent noe å ønske om å se verden. Nettopp derfor er de fornøyd om de har en hytte å feriere på. Imidlertid er dette mennesker som er flinke med hendene sine og de kan virkelig holde orden rundt seg. Boligene deres er godt vedlikeholdt. De passer godt på det de har.

 

Slåpetorn/Straif


Slåpetorn er det treet man misbruker mest i svart magi. Har noen svært negative tanker og vil skade andre, så er det slåpetorn man bruker (les: misbruker) i trolldommen.  Den som skal utøve negativ magi bør selv sørge for å bli beskyttet av slåpetornen. Man bør da lage seg en kjepp som man bruker til å trekke opp en beskyttende mur rundt seg. Helt personlig synes jeg ikke det er noe skummelt med slåpetornen. Jeg synes den ”busken” ser ut som hvilken som helst busk. Kan det være fordi jeg ikke har en plan om å bruke denne busken? Jeg vet ikke. Jeg har rett og slett ikke utviklet et forhold til slåpetornen.


Straif – runen: Trekkes denne runen er det en advarsel om at noe er ute av kontroll i ditt liv. På en eller annen måte kontrolleres du utenfra. Noen i dine omgivelser manipulerer deg og vil ha en viss makt over deg. En sjelden gang i blant er det en selv som er manipulerende. Det beste man kan gjøre med denne runens kraft er å snu det negative til noe positivt. Hva som enn er negativt i livet ditt, snu det.


Straif – mennesker: Mennesker som samler Straif rundt seg eller tiltrekkes av Straif har ofte en mørk side og de kan være litt lumske. Tilsynelatende vennlige, med myke stemmer, men de har en svært mørk side som fort kommer frem dersom de føler seg truet. De er manipulerende og de nøler ikke med å misbruke den makten de får over folk, når de har behov for den andres ressurser.  Dette er ikke enkle mennesker, men de kan være interessante – til en viss grad. Jeg holder meg unna slike mennesker, hvis det er mulig.

 

Svarthyll/Ruis:


Svarthyll er et tre som kan bli opp til fem meter høyt. Dette er ikke tre som ruver for mye i terrenget, men det er et vakkert tre. Skulle jag kun hatt et tre i min hage er det ikke umulig at valget ville ha falt på svarthyll. Før i tiden plantet man ofte svarthyll ved porten, det skulle stoppe onde krefter og folk som hadde ondt i sinnet. Man måtte ikke plante svarthyllen for nær huset, da kunne man få hodepine. Mens kelterne ikke hadde særlig nært forhold til dette treet var svarthyllen et svært populært tre i andre deler av Europa. Nede ved Middelhavet var folk overbevist om at dette treet hadde en egen ånd som bebodde treet. Man kunne få strenge straffer for å skade en hyll. Folk som reiste mye pleide å plante en hyll hjemme slik at treets ånd kunne beskytte både hjemmet og den reisende.


Ruis - runen: Denne runen står for positive endringer, gledelige nyheter langveisfra eller en begynnelse på noe nytt av svært positiv art. Varsler runen at man skal flytte, så er det nye stedet bedre enn det gamle. Begynner man på en ny jobb er den nye jobben bedre enn den gamle. I det hele tatt, det er lite som kan gå feil når denne runen trekkes.


Ruis - mennesker har en veldig positiv utstråling. De er karismatiske og det gnistrer ofte rundt dem.

Disse menneskene har en livlig sjel. De flytter ofte og liker å bevege på seg. Det er først i eldre år disse menneskene stopper opp og bestemmer seg for å bli bofaste. Siden disse menneskene har mye overskuddsenergi er de ofte både empatiske og hjelpsomme. De har et godt lag med mennesker og dyr. Selv om Ruis – runen er en sterk healingrune er det ikke healing disse folkene er mest opptatt av. De trives best når de får betrakte omgivelsene, hente inn kunnskap og dele kunnskap. Litt rastløse. De blir sjelden lenge i livet ditt. Forsøker du å holde dem fast forsvinner de som ånder i fillehaugen.

 

 

 

Gran/Ailm:


Diskusjonen går høyt blant Ogham – tilhengerne. Er det alm eller gran som er Ailm? Det får være opp til leseren å vurdere hvilket tre de føler er det rette. Jeg, på min side, er overbevist om at det er gran det er snakk om. Grantreet er over alt og det er så alminnelig. Ja, det er så alminnelig at man nesten overser treet. Det er litt som spurven, hverdagslig og søtt. Den største berømmelsen et grantre kan få, det er nok å bli et juletre. Stakkars tre. Men, jeg liker nå dette hverdagslige treet som står så grønt året rundt. Attis, guden som kunne sammenlignes med Dionysos, ble forvandlet til et grantre av gudinnen Kybele. Granen kan derfor knyttes opp til Attis.


Ailm - runen: Positive endringer er på vei inn i både livet ditt og sjelen din. Hva som enn har vært kranglete vil nå bli bedre. En sjelden gang i blant er runen et varsel om at du vil treffe et klokt og innsiktsfullt menneske du bør lytte til. Runen ønsker at du skal finne veien som leder frem til kunnskapen om å leve et balansert liv.


Granmennesker: Vennlige mennesker, men de signaliserer ofte ut at de har nok med seg og sitt. Høflige, korrekte, men ikke inkluderende. Disse menneskene er ofte sterke både fysisk og psykisk, selv om de ser veldig slanke og litt bleke/veike ut. Man kan bli forbløffet over hvor seige de faktisk er. En svakhet er at de kan bli litt låst i tankegangen, men de er aldri uvillig til å lytte til andre. Dette er virkelig høflige mennesker.

 

 

 

 

Gulltorn/Onn:


Gulltorn er en busk som kan bli opp til to meter høy. I dag plantes gulltorn langs kysten for å gi litt beskyttelse mot vind og for at fugler og dyr kan søke ly bak buskene. Folk kan plante disse buskene i hagen for å beskytte seg mot naturånder som kan sende alt fra snegler inn i hagen din til hagl – hvis de er i grettent humør. En kvist fra gulltorn vil den smarte bruden ha i buketten. Det garanterer henne et godt liv. Gulltornen er veldig populær å bruke i pengemagi. Blomster fra planten legges i en liten hvit silkepose og posen skal bæres i lommen for å tiltrekke seg penger. Man får bare det man trenger og ikke noe mer. Så, ikke legg for store planer.


Onnrunen: Nå skal du samle inn fruktene fra din innsats. Det meste går din vei. Du vandrer fremover med lette skritt for en periode. Rett deg opp og smil. En sjelden gang i blant varsler denne runen at du blir befridd fra depresjon. Har humøret vært svart, så lysner dette nå.


Gulltornens mennesker er kunnskapsrike og smilende. De deler så gjerne sin kunnskap med deg. Som regel har disse menneskene et rikt bokutvalg og de er bokormer. Alle gulltornmennesker må passe seg slik at de ikke blir litt for teoretiske og litt vel lite praktiske. De må også passe seg slik at de ikke blir for oppslukt av å tilegne seg kunnskap slik at de nære og kjære rundt dem kan gå for lut og kaldt vann. Disse menneskene beriker ens liv, men de kan lett bli ”nerder”.

 

 

Lyng/Ur:


Det er mangt å fortelle om lyngen, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Lyng dreier seg om følelser. Lyng er hat og kjærlighet. Lyng kan dreie seg om å være besatt og lyng kan være lidenskap. Det er mange følelser rundt lyngen. Den hvite lyngen beskytter deg mot ondskap. Den røde lyngen skaffer deg morsomme venner og den rosa lyngen trekker romantikk inn i livet ditt. Tørker man lyngen og bruker den som røkelse jager den vekk negativitet.


Ur – runen: Når denne trekkes er det snakk om lidenskap, romantikk og følelser. Du vil bli forelsket eller ”besatt” av noe som interesserer deg. Det kan være at du påbegynner en hobby som plutselig blir en nærmest besettende lidenskap.


Lyngens mennesker: Dette er dramatiske personligheter på et eller annet nivå. Enten er de hektet på følelser eller så er de i en evig forelskelse. De kan også være så oppslukt av en hobby at du vet ikke om de kan kalles ”normale”. Dette er mennesker som gjerne har ti tusen sølvskjeer… bare fordi de elsker sølvskjeer. Eller tusener av filledukker. Om de er normale? Ja, de er det – lyng er bare sånn.

Det er også disse menneskene som fortaper seg helt i dagdrømmer og det kan lett bli mye prat om alt de skal utføre, mens resultater lett uteblir. Drømmere og svermere, men underholdende.

 

 

 

 

Asp/Edad:


En asp kan faktisk bli tusen år gammel. Den alderen fascinerer meg. Legg merke til at aspen er et sosialt tre. Man ser ikke en ensom asp. Ser man en asp ser man straks flere. De står aldri langt unna hverandre, med mindre en ensom asp er plantet et sted. (Det tar ikke lang tid før det dukker opp flere asper) Tresorten ble, stort sett, brukt til å lage fyrstikker. Dette høres veldig puslete ut for et så stort tre, men saken er den at aspens virke er mykt og det er så lett å kløve og det er ikke sterkt nok til å tåle alskens påkjenninger. Asp står og strutter i solen og treet elsker å feste seg på lyse sletter der lyset virkelig kommer til. Skjelvingen i bladverket lager en behagelig ”musikk” som en gang inspirerte bardene (en variant av druidene) til å lage musikk.


Edad - runen: Det er når du trekker denne runen du må vurdere å møte din frykt. Det finnes noe du frykter, men finn din indre styrke og møt denne frykten. Dette er en gunstig tid å gå ut i kamp.


Edad - mennesker er mennesker som er både vennlige, myke og litt engstelige. De kan fremstå som store og sterke, men de sliter ofte med mye frykt. Musikk er noe de setter stor pris på. Ofte bruker de musikk for å roe ned sine indre spenninger. Det er sjeldent at disse menneskene ikke spiller et instrument. Solens varmende effekt virker som balsam på deres ofte litt stive kropper.Dette er mennesker som har lett for å gi opp når de møter på motgang, men klarer de å vekke sin indre kriger klarer de lett å sno seg fremover og skape seg et godt liv. Dette er ikke ”fightere”, de er ”lovers”.

 

 

 

Barlind/Idad:


Dette er den siste av oghamrunene, dette er rune nummer tjue og vi har kommet til slutten på våre magiske trær. Men, en slutt betyr gjerne begynnelsen på noe nytt. Var det derfor man gjerne plantet barlinder på kirkegårder? Barlinder og rognetrær skulle begge holde spøkelser vekke. Barlinden ble omtalt som en virkelig ”spøkelsesjager”. Jeg tror at det er noe feil når noen går igjen. Når folk dør bør de gå videre til… Ja, der de skal gå. De har ikke lenger noe blant oss levende å gjøre. Det samme mener jeg gjelder når man har avsluttet noe. Man bør gå videre og slutte med klamringen til fortiden. Slipp og gå… Ikke sitt og tvær på det som har vært, se fremover eller se på det du har her og nå.


Idad - runen: Når denne runen trekkes så vil du oppleve at noe dør. Slipp taket og gå fremover. Det er på tide å lukke døren bak seg og åpne en ny dør. Det du har lært og erfart, det tar du med deg. Minnene skal også være med, men det å være sentimental, det har ingen hensikt.


Idad - mennesker er ofte gamle sjeler i vitale kropper. De er glimrende terapeuter og rådgivere og de velger ofte slike yrker. Idad – mennesker er også engasjerte i alle yrker som har med avslutninger å gjøre. Det kan være at de jobber med døende mennesker eller med døde mennesker. Disse yrkene, ved siden avterapeutyrker og rådgiverroller virker forlokkene på disse menneskene. Presteyrket likeså. Det sikreste kjennetegnet på et Barlind – menneske er dette gammelmodige som ligger rundt dem eller det at de er gamle sjeler i vitale kropper.