TAROT - Begerkort

 "Medfølelse er å ønske at alt levende skal være fri fra lidelse.

Kjærlighet er å ønske at alt levende skal være lykkelige"

       -H.H. Dalai Lama-

Begerkortene..

..viser til relasjoner og følelser - på godt og vondt!

 

Begeresset:

To Beger:

Tre beger:

Fire Beger:

Fem Beger:

Seks Beger:

Sju Beger:

Åtte Beger:

Ni Beger:

Ti Beger:

I likhet med de andre essene kommer en hånd ut av skyen. Her er det Begeresset som åpenbares. Legg merke til de fem små bekkene som renner ut av Begeret og ned i dammen under. Dette er våre fem sanser som beriker dammen (det underbevisste). Våre sanser er en kilde til berikelse. Vann handler om følelser og følelsene i dette kortet er glade. Essene varsler en ny start og her går man inn i en god følelsesmessig syklus. Noe helt nytt kan skje på følelsesfronten og det som skjer er gledelig.

 

Begeresset kan vise til årstiden våren.

Her skåler man i fred, vennskap, harmoni - og kanskje romantikk?


Etter tøffe tak på en front er det godt å se dette kortet komme inn i legget. Uvennskap blir til fornyet vennskap og tilgivelse. Ufred i partnerskap legges til side og følelser blomstrer opp igjen. Dette er et svært godt kort med harmoniske og gode følelser – og gjerne en dose forelskelse i luften. Nyt denne perioden!


 

Tre venner skåler og er glade. Kortet viser en overflod man ofte ser når det er fest. Det spares ikke i dette kortet, heller ikke på de glade følelsene. Når dette kortet kommer inn i et legg er det glede i sikte. Kanskje blir man invitert inn i et lystig lag. Kanskje er det en feiring av noe? Eller noe skjer som gjør at man får lyst til å feire.

Nyt dette kortet, det varsler noe gledelig.

 

Skulle jeg ha beskrevet dette kortet med ett ord kunne det vært fristende å bruke ordet ”bortskjemthet”. Personen på bildet ser rett og slett bortskjemt og utakknemmelig ut. Men, dette kortet er ikke primært om bortskjemthet. Ofte er dette et ensomt menneske som lengter etter kjærlighet og venners nærvær. Mulighetene er der, men personen ser ikke hånden som strekkes ut. Hvem eller hva (og ikke minst hvorfor) er det Spørreren overser i sine omgivelser? Eller, er dette en bortskjemt person..?

Dette er det første av begerkortene som ikke har et "sympatisk" utseende. Her er det nedstemthet i situasjonen og en tung følelse av at en depresjon er under oppseiling. Man er rimelig tom for følelser. Vennskapens tre beger er veltet og tomme. Romantikkens to beger står oppstilt, men tømte bak personen. Det er fravær av harmoniske følelser her og person er hylet inne i en svart kappe. I denne situasjonen trenger man et løft ut av tristheten. Fatt mot og gjør ditt beste for å finne igjen livsenergien.


 

Det hender temmelig ofte at dette kortet viser til barn. Enten egne barn eller noe positivt rundt et barn. Enda oftere viser dette kortet til innhøsting av et godt karma. Man kan ha gjort noen en tjeneste i fortiden og denne tjenesten gjengjeldes nå. Man kan treffe igjen en barndomsvenn og fornye vennskapet. Det kan også være at barndommens kjæreste dukker opp i ens liv igjen.

Ser man dette kortet og det ikke er snakk om et barn, så er det gjerne noe positivt fra fortiden som kommer tilbake

Stort sett viser dette kortet til en urealistisk person og illusjoner. Man ser ikke forskjell på fantasi og virkelighet eller man jager fantasier så desperat at man havner langt ute i Forvirringens Tåke. Når dette kortet kommer inn i et legg er det ofte lite realisme i situasjonen. En håpløs kjærlighet dyrkes som guddommelig, en illusjon løftes høyt opp og man er høy på villfarelser. Noen ganger viser kortet et begjær av uheldig sort. Man kan begjære en man ikke skal ha/kan få.

Her ser man begrene står oppstilt og en person er på vei bort fra begrene. Her er følelsene sortert og det er ingen uklarhet rundt ens følelser. Personen vet nok ikke hvor han er på vei, men han er på vei vekk fra de følelsene som nå er ryddet opp i. Kortet sier at der det før har vært kaos, illusjoner og klamring, der er det nå orden og oppbrudd fra tidligere forhold. Noen ganger kommer kortet inn i et legg kun for å gi beskjeden: Rydd nå opp og gå videre.

Dette kortet burde hatt tittelen "Selvtilfredshet". Se på personen på dette bildet. Snakk om å fylle seg selv fra halebein til tungespiss! Ofte er personer som representeres av dette kortet både selvtilfredse, dekadente og litt arrogante. Situasjoner kan beskrives på samme måte. Man er kanskje for selvtilfreds og arrogant.

 

Noen ganger, i et legg rundt ens helse, kan dette kortet varsle at det er på tide å endre livsstil.

 

Her ser man ekte lykke samlet i et kort. Generasjoner sees på kortet. Mor, far, barn… og alt er såre vel. Regnbuen som sees på bildet er som Bifrost, regnbuen som danner en bro fra gudenes til menneskenes rike. Lykken man ser på dette bildet er guddommelig. Dette er et av de beste kortene man kan få i et kjærlighetslegg. Her er det snakk om grunnlag for en ”kvalitetslykke”. To Beger lover romantikk, mens Ti Beger lover et mer langvarig forhold.

 

Et kort som man virkelig nyter synet av!