TAROT- Den Store Arkana

«Den som ikke tror og ikke håper, men gjennom egen innsikt ser det uskapte,

som bryter ut av kretsløpet og ikke lar seg forlede, han er den største blant mennesker.»

-Buddha-

 Den Store Arkana


En Tarotstokk består av 78 kort. 22 kort i Den Store Arkana, 40 kort i de fire fargene/elementene, samt 16 hoffkort. Kortene fra de fire elementene og hoffkortene blir også kalt Den Lille Arkana. Vi begynner vår gjennomgang av Tarotstokken med å se nærmere på Den Store Arkana.

 

Arkana betyr hemmelighet. Symbolrikdommen i Den Store Arkana kan forvirre nybegynnere. Ofte er det blandet inn ting som astrologi, runer, I Ching og lignende, så det kan rett og slett bli litt vel mye å fordøye i første omgang. Etter hvert lærer man at alt henger sammen og at man utvider horisonten ved å ta til seg kunnskap.

Til å begynne med holder det med å lære seg hovedbetydningen av kortene. Etter hvert får man kanskje lyst å lære seg litt om runer, litt om astrologi… Litt om ditt og litt om datt, men ingenting haster. Finn din egen rytme.

 

I Den Store Arkana er det 22 kort.

Disse kortene er:

 

Narren – Magikeren – Yppersteprestinnen – Keiserinnen – Keiseren – Paven – De Elskede – Vognen – Styrken – Eremitten – Hjulet – Rettferdighet – Den Hengte Mann – Døden – Balansen – Djevelen – Tårnet – Stjernen – Månen – Sola – Dommen – Universet

 


 

Narren:

Narren er kortet med en "O" som tall. Narren signaliserer en ny begynnelse på sitt beste. Det er noe ungt og friskt over dette kortet. Optimismen stråler nærmest av Narren som danser ubekymret fremover. Ungdommens pågangsmot? Ungdommens overmot? Døm selv… For, det er en fare med Narren og det er at man tar for lett på situasjonen. At man er nonchalant og tror at bare man tenker positivt nok så går det meste over og at bare man tenker positivt så blir alt positivt.

 

Denne "narraktige" tankegangen har dessverre blitt for gjengs innen den alternative verden i dag. Vel, vurder situasjonen med våkent blikk. Er det pågangsmot eller dårskap du ser i kortets posisjon?

 

Magikeren:

Dette er kort ”1” i stokken. Dette kortet viser en "Magiker" som ser ut til å beherske alle element. Ild – handling, symbolisert med en stav. Jord – innsats/resultat, symbolisert med en mynt. Luft – tankestyrke, symbolisert med et sverd og Vann – følelser, symbolisert med et beger. Magikeren forteller om en karismatisk person som kan trollbinde sitt publikum. Er man selv en Magiker har man virkelig en stor "aura". Man trollbinder sitt publikum i denne perioden.

 

Er det situasjonen som er representert ved "Magikeren" kan dette bety berømmelse og anerkjennelse. Strengt tatt et godt kort, men skulle dette kortet komme negativt opp – for eksempel Magikeren + Djevelen er det ikke umulig at en psykopat sniker i kulissene.

 

Yppersteprestinnen:

Yppersteprestinnen er kort nummer "2". Hun sitter mellom søylene Boaz og Jakin (Jachin), la meg fortelle deg litt om disse søylene. I det første tempelet i Jerusalem sto disse to søylene reist i tempelet. Boaz sto på venstre siden og navnet betyr Styrke. På høyre siden sto Jakin. Jakin betyr Grunnlegger. Altså, Jakin må forstås som et fundament, som noe å bygge på. Når man ser på tarotkortet vil man legge merke til at søylene har byttet plass. Boaz er nå plassert på høyre side. Yppersteprestinnen sitter som en "Sofia" (Visdom) mellom søylene. Når dette kortet viser en person er dette gjerne en kvinne med makt og mye kunnskap om akkurat denne situasjonen. Betyr hun noe positivt for den det legges på så er hun er verdifull hjelper. Betyr hun noe negativt, så ikke undervurder henne – hun har makt.

Yppersteprestinnen kan også vise til en klarsynt kvinne.

 

Som situasjonskort rådes man til å søke råd hos en kvinne som besitter innsikt og visdom.

Noen ganger kan kortet fortelle at en mor med makt er inne i bildet, for eksempel svigermor.

Keiserinnen:

Kortet er nummer ”3” i stokken. Dette kortet viser en kvinne som ser ut til å ha alt hun måtte ønske seg akkurat her og nå. Hun er tilfreds med livet og hun nyter det naturen byr henne. Dette kortet kan varsle en graviditet, en sterk morsrolle eller rett og slett en kvinne som "har alt". Som situasjonskort er dette er kort som lover materiell overflod og et sinn som er tilfreds. Det er noe sjenerøst over kortet. Enkelte ganger viser dette kortet at en person vil være sjenerøs i sin hjelp. Kortet kan også vise til mennesker som jobber i et omsorgsyrke.


Kortet er svært moderlig, så tenk "mor" når dette kortet kommer opp. Stort sett et godt kort, men i aller verste betydning kan dette kortet vise en kvinne som er så tilfreds i sin morsrolle at hun ikke vil eller makter å se at det er på tide å slippe taket litt i morsrollen og la andre personer slippe inn i varmen.

Keiseren:

Keiserens kort er nummer "4" i stokken. Dette kortet viser til en person med en maktfaktor som er aktuell for den som blir spådd. Det kan være en farsfigur, en sjef eller en annen person med mye makt. Av og til kan dette kortet vise til et farskap, som at vedkommende er en blivende far eller at det er planer om eller muligheter for familieforøkelse. Men – ofte viser kortet til en person med maktfaktor.

 

Man kan ikke ignorere Keiserkortet, personen som blir representert med dette kortet er en person man ikke bør overse. Enten "Keiseren" er en hjelper eller en fiende. Dette er en person med makt på et eller annet felt, kort og godt.

 

Stjernetegnet Væren kobles opp mot Keiseren

Paven:

Pavens nummer i kortrekken er "5". Dette kortet vise ofte til en person som har makt på det åndelige området. Det kan være en åndelig veileder eller en lærer. Det er noe klokt og kunnskapsrikt over kortet Paven. Personen kortet gjerne viser til er et klokt menneske, et menneske som konsentrerer seg om "verdslige" problemer og personen har veldig god bakkekontakt.

 

Som situasjonskort viser Paven gjerne til en sammenkomst av "åndelig slag" som barnedåp, bryllup og videre i den gaten der. Man kan bli invitert til en slik sammenkomst eller man kan stelle i stand en slik sammenkomst selv. På sitt aller verste kan dette kortet varsle en person som er eldre (Pavene er sjeldent unge) og litt vel sta.

 

Tyren har altså blitt tildelt kortet Paven.

 

De Elskende:

Dette er kort nummer "6" i Tarotstokken. Det keltiske begrepet: "Anam Cara" betyr rett og slett en sjelevenn av virkelig åndelig type. Aristoteles beskrev vennskap som en sjel i to legemer. Ens anam cara er en slik venn. En ekte sjelevenn. Kortet De Elskede kan vise til en sjelevenn eller en kjæreste. (En kjæreste trenger ikke å være ens sjelevenn like lite som en sjelevenn er en kjæreste). Når kortet De Elskede kommer inn i et legg varsler det at man blir elsket for den man er eller at man selv er villig til å elske en annen uansett hva den andre er. Kjærligheten faller jo like lett på en lort som på en lilje, sies det. Som sagt, er dette en person er det snakk om å elske eller bli elsket. Man kan finne en kjæreste eller en sjelevenn. Det kan også være duket for et forhold som baserer seg på gjensidighet.


Varsler kortet en situasjon, er situasjonen gunstig. Man møter velvillighet, blir inkludert og betraktet som en venn. Det er sjelden dette kortet varsler noe negativt, men det kan jo advares mot at man kan bli så oppslukt av et annet menneske at man ikke vil se klart det som skjer rundt ens person.

Dette kortet tillegnes stjernetegnet Tvillingene.

Vognen:

Dette kortet er nummer "7" i rekken. Kortet viser et menneske i en rustning, dette mennesket ser først ut til å være klar til kamp, men dyrene som trekker vognen ligger helt i ro. Ser man nærmere på kortet ser man at personen er fokusert og kontrollert. Jeg forbinder faktisk dette kortet med å være kontrollert. Her kan dette kortet vise til et menneske som har satt på seg en "rustning" og har bestemt seg for å være kontrollert.


Som situasjonskort viser dette kortet til en situasjon som absolutt trenger å bli kontrollert. Det hender at dette kortet viser til en reise (gjerne langs landeveien) eller en flytting.

 

Dette er Krepsens kort.

 

Styrke:

NB! I noen kortstokker er dette kort nummer "8", mens det i andre stokker dukker opp som kort nummer "11".

 

Kortet viser hva indre styrke virkelig kan utrette. Her er det ”den rene styrken” som møter villdyrets rå styrke. Den indre, rene styrken vinner. Engelen på dette kortet ser jeg på som et varsel om at det skal finnes et menneske i situasjonen (legget) som har en svært god åndelig balanse. Føttene er godt plantet på jorden, men det overjordiske skinner sterkt av denne personen. Dette er en person hvis gjerning er velsignet ”fra oven”. Man kan selv få denne styrken når man går på den rette veien og har den rette innstillingen. Jeg vil mene at det er lite som kan gå feil der dette kortet er plassert. Er dette kortet i posisjonen for "håp/frykt" er det gjerne nok viljestyrke tilstede for å komme seg gjennom hva det måtte være.


Kortet tilegnes stjernetegnet Løven - og en virkelig balansert og hjertevarm Løve har både mot og viljestyrke nok til å temme villdyr.

Eneboeren:

Kortet som er tildelt nummer "9" i rekken er Eremitten. Kortet ser kaldt og uvennlig ut ved første øyekast, men tar man seg litt tid til å studere dette kortet ser man at kortet viser et menneske som har funnet sjelefred. Hvis kortet viser til en person er dette et menneske som har vært med en stund, som har opplevd nok til å våge å trekke seg tilbake fra verdens jag og kav. Dette mennesket er fokusert på "lyset i lampen". Lyset i lampen løftes opp slik at andre skal se lyset og finne veien ut av mørket. Personen kortet viser til er et menneske som virkelig kan komme med verdifulle råd og som kan se lyset (håpet) i situasjonen.

 

Henspeiler kortet på en situasjon, bør man gjerne trekke seg vekk fra kaos og verdens hektiske jag for en stund og søke i seg selv etter hvilke muligheter (lyset kan også være mulighet) man faktisk har i den situasjonen vedkommende står oppe i. Gi lyset plass - og lyset er: muligheter, håp, gode råd, fornuftig adferd.

Dette er Jomfruens kort.

Skjebnehjulet:

Den som tror at forandringer ikke vil komme vil få seg en god del overraskelser. Er man i en vidunderlig situasjon, endringer vil komme... Er man i en vanskelig situasjon, endringer vil komme. Forandringer kan virkelig fryde, men forandringer kan virkelig skremme også. Hjulet varsler at det vil komme forandringer. Dette kortet viser stort sett til situasjoner der endringer vil inntreffe.

Skulle dette kortet vise til en person, så viser dette kortet en person som virkelig er i stand til å gjennomføre forandringer. Personen er dynamisk. Personer kommer gjerne opp i forbindelse med hoffkort sammen med dette kortet. Eks: Begerdronning + Hjulet kan vise en driftig dame.

 

Stort sett er dette et positivt kort. Det mest negative som kan sies om dette kortet er at det kan varsle endringer når tidene er gode og da kan man si "intet nytt er godt nytt".


Rettferdighet:

Rettferdighet, dette kortet kan også dukke opp som kort nummer "8" i kortstokken.

Når dette kortet dukker opp og viser til en situasjon kan kortet varsle at her må advokater og rettsvesen inn på banen, eller kontrakter (juridisk forpliktende). Det kan altså være snakk om en juridisk tvist eller en kontrakt som skal forplikte. Det er heller ikke umulig at man etter lang tid med urettferdig behandling endelig får medhold og rettferdig behandling.

 

Dersom dette kortet viser til en person, viser kortet til en person som vil felle en dom i en sak. Det er ikke snakk om hvilken som helst sak, det er snakk om en sak som angår Spørrer. Det kan også vise til en advokat eller et "lovens menneske". Dersom yrke skulle være aktuelt i spørrers situasjon.

 

Stjernetegnet Vekten har dette som sitt kort.

 

Den Hengte Mann:

Tallet tolv kjenner vi fra mange sammenheng. Tolv disipler + Mesteren. Tolv stjernetegn og tolv måneder, bare for å nevne noen av tolvtallene. Tolv er et tall jeg forbinder med "nesten komplett". Her mener jeg at mannen som henger er på gang, han er "nesten komplett". Han søker noe og han venter på å finne dette "noe". Det er dette "noe" han mangler for å få situasjonen komplett. Hvis dette kortet viser til en situasjon kan det være et varsel om forsinkelser, det kan være at man må se saken fra en annen vinkel eller at man mangler opplysninger fra sitt indre - eller "oven" for å ta neste skritt. Viser kortet til en situasjon er det virkelig å smøre seg med tålmodighet og belyse situasjonen fra alle vinkler.

 

Viser dette kortet til en person er dette en person som ikke forhaster seg. Dette kan være en veldig god rådgiver.

Døden:

Kort nummer "13" - Døden.

Dette er et kort de fleste frykter. Dette kortet har ikke et sympatisk utseende, så jeg forstår denne frykten. "Forandring" tenker jeg, når jeg ser dette kortet. Forandring kommer enten vi ønsker det eller ei - noe må dø for at noe annet skal vokse frem. Vennskap kan dø, ekteskap kan dø - absolutt alt kan dø! Døden kan være smertefull, men tiden er kommet for å slippe taket.

 

"Karma" er et annet begrep som kommer til meg når dette kortet dukker opp. Ordet "karma" betyr handling. Her har man handlet og her høster man nøyaktig det man har sådd. Døden gjør ikke forskjell på "fattig og rik", karma gjør heller ikke forskjell på noen. Det du har sådd, det skal du høste. Trenger det å være dårlig frukt? Man høster også det gode man har gjort. Så her er spørsmålet: "Hva har du sådd"?

 

Er dette en person, varsler kortet at det er en hard, men rettferdig person.

Her er det ikke noe dilldall, her er en person som skjærer rett igjennom.

Stjernetegnet Skorpionen har fått tildelt dette kortet.


Måtehold/Balanse:

Kortet er nummer "14" i kortstokken.

Vi trenger alle en balanse i livet vårt. Vi er rett og slett ikke skapt for å være "effektive", vi er skapt for å være i balanse. Når dette kortet dukker opp i et legg er det gjerne for å minne oss på at det er viktig med balanse. Engelen har ikke føttene godt plantet på bakken slik engelen i Styrken har sine føtter. Balansens engel har en fot ute i vannet og man ser at det er et forsøk på å balansere to begre og strømmen mellom disse to. Rett og slett en henvisning til at man bør balansere sine følelser og sitt liv. Har det vært ufred en periode vil nå harmonien opprettes.

 

Viser kortet til en person, er dette en harmonisk og balansert person.

 

Stjernetegnet Skytten har dette som sitt kort.

 

Djevelen:

Djevelen er plassert som nummer "15" i rekken.

Dette kortet har virkelig et usympatisk utseende. Situasjonen er som "behersket av en demon". Når dette kortet viser seg er det uvennskap, besettelser, uvennlighet og negativitet i situasjonen. Dagene er tunge og følelser er forurenset. Situasjonen er ikke lett der Djevelen regjerer. Lenkene man ser på bildet symboliserer at freden og friheten er tatt vekk, man stamper på et sted og føler at man kommer ingen vei.

 

Viser dette kortet et menneske er dette gjerne et menneske som føler seg fanget av en situasjon eller besatt av noe/noen. Vedkommende kan også være en djevel. Men, husk nå på: dette kortet tilhører Steinbukken og det hender at kortet forsøker å fortelle at en Steinbukk er på banen. Dersom det er utelukket at en Steinbukk er på banen bør man gå vekk fra den personen som beskrives som en djevel.


Dersom situasjonen beskrives som "Djevelen" må man straks søke løsninger - og husk da at de aller fleste djevler er kun produkter av vår egen fantasi.

Tårnet:

Dette kortet er nummer "16".

Ingen skal si at Tårnet ser ut som et sympatisk kort. Tårnet er et kort som kommer inn med en brak og går ut med... Ja, noe nytt - på godt og vondt. Som situasjonskort er dette et kort som "slår ned som et lyn" og skaker om hele ens tilværelse. På sitt beste kan dette kortet varsle at en god ide kan komme som "lyn fra uklar himmel" eller en nyhet. Tårnet sender sjelden gode nyheter inn i Spørrers liv... Men, noen ganger kan nyheten sette i gang en prosess som er nødvendig for å få klarhet inn i ens liv.

 

Hvis dette kortet viser til en person, så er dette gjerne en person som kommer med en sjokkerende uttalelse. Stålsett deg.

Kortet kan også vise til "hovmod står for fall". En hendelse kan rive folk ned fra "sin høye hest" (tårn). Det skjer alltid noe der Tårnet viser seg. Til Tårnets forsvar kan jeg si at Tårnet kommer som oftest inn når forandringer skal tvinges frem og disse forandringene er virkelig nødvendige.

 

 

Stjernen:

Stjernen er kort nummer "17".

Dette er et fredelig kort. Man ser på dette og man ser harmonien i kortet. Det er natt på kortet og kvinnen jobber uforstyrret under stjernelys i nattens stillhet. Natt viser ofte til ens underbevisthet. Når jeg ser dette kortet tenker jeg også på karma. Frøene er sådd her, nå vannes de av denne kvinnen (vår sjel) og innhøstingen kommer en gang i fremtiden. Nå spørs det bare hvilken frø som er sådd... Ser dere på kortet vil dere se åtte stjerner og legg merke til at den store stjernen har åtte tagger. Åtte er i de fleste tarotstokker tallet til "Styrke". Fremtiden ligger her og i fremtiden ligger styrken - er det en engels styrke som er i fremvekst eller et villdyrs? Tenk litt over hva slags fremtid du planlegger her og nå.

 

Viser dette kortet til en person, så er det en person som er fredelig og fokusert på fremtiden kortet viser til.

 

Vannmannen har blitt tildelt dette kortet.

 

Månen:

Månen er kort "18" i rekken.

Dette kortet har noe forvirrende over seg. To hunder, det vil si, en hund og en ulv - en hummer/kreps(?) som kikker opp av vannet. Fullmånen som skinner og skaper den kanskje månegalskap? To søyler en vei... Nei, man føler forvirring rundt dette kortet og man vet ikke helt om man liker dette kortet eller om man bare skal riste på hodet og tenke "forvirring". Kortet handler om forvirring. Når dette kortet viser seg, er ofte situasjonen forvirrende. Man vet ikke helt hva man skal tro om noe eller noen og man jager rundt i tankene. Ofte kan dette stresset produsere mareritt og kan lett miste nattesøvnen. Men, dette kortet er også et kort som kan varsle kreativitet. Kunstnere med sin kreativitet og (ofte) svært forvirrede følelsesliv kan meget godt representeres av dette kortet. Kanskje trenger man denne forvirringen for å utøve sann kreativitet?

 

Viser kortet til en person, er det snakk om en kreativ person eller (OBS!) en svært forvirret person.

Stjernetegnet Fiskene er representert i dette kortet.

Sola:

Dette kortet er tildelt nummer "19".

Sola er en av de kortene med mest positivt utseende i stokken. Man blir ofte glad av dette kortet. Kortet i en situasjon kan henvise til utlandet. At man skal ha et opphold i utlandet eller annet som har med utlandet å gjøre. Er utlandet ikke et tema i ens situasjon viser kortet gjerne til livsglede, frihet og et ubekymret liv.

 

Beskriver dette kortet en person kan personen være av utenlandsk opprinnelse eller ha stor livsenergi i "sin aura". I noen få tilfeller kan dette kortet beskrive en litt barnslig og useriøs person, men absolutt en positiv og glad person.

 

Det hender i situasjonslegg at dette kortet kan varsle at en barn er inne i bildet eller at en graviditet er i gjære.

Kommer kortet opp som en advarsel, er det vare for at man har sett for lyst på en situasjon og at man bør sette føttene på bakken for en stund. Men, som sagt, som regel er dette et svært positivt kort.


Dommen:

Dommen er kort nummer «20».

 

Med blanke ark og fargestifter til...


Ja, dette kortet minner meg om den sangen der vi skulle få en dag i mårrå. Dette kortet varsler at nå kommer "dommedag". Man opplever tilgivelse for gamle synder, at man blir tatt til nåde, man opplever at sykdom slipper taket (folk står opp - fra "døden" - på bildet) Man opplever en befrielse. Et par som har hatt store problemer i sitt forhold, kan her oppleve en gjenforening basert på en dypere forståelse enn de hadde før. Er dette et situasjonskort er befrielsen her.


Viser kortet til en person er dette en tilgivende person. Jeg har opplevd at kortet har vist til en Healer, så jeg tar med denne faktoren også. Først og fremst er dette et kort som signaliserer ut "tatt til nåde".     


Vi kan fleipe med om at det røde korset på bildet er som at vårt "Røde Kors - hjelpen" er her. Du kan puste lettet ut. Du er befridd. :-)

Verden:

Verden er kort nummer "21" og er det siste av Tarotkortene i Den Store Arkana.

 

Skulle jeg beskrive dette kortet med ett ord, ville jeg sagt "fullbyrdelse". Når dette kortet ligger i et utlegg er en syklus over og noe nytt er på gang. Man avslutter et kapittel og man snur arket og begynner på et nytt. Dette kortet varslet ikke noen ubehagelig eller uønsket avslutning, dette kortet viser en vennlig og moden avslutning. Det kan være at man legger en uvane bak seg (bra!), det kan være at man avslutter et arbeidsforhold. Vel, hva nå enn man avslutter - denne avslutningen er ikke ille. Syklusen dette kortet representerer har modnet, nå er det på tide å gå videre.

 

Skulle "Verden" komme opp som et svar på et spørsmål om en examen, er dette et kort som viser til at det går veldig, veldig bra.