TAROT - Hoffkort

- En person med voldsomt sinne opplever mest lidelse.

- En person som er sløv kan ikke forstå dharma.

- En person med intens stolthet kan ikke lære etisk adferd og har mange fiender.

- En person med sterkt begjær kan ikke holde løfter og blir utsatt for mye sladder.

- En person med sterk misunnelse er ærgjerrig og fryder seg over intriger.

Ikke hig etter disse sinnsgiftene. De fjernes ved at du frigjør deg fra dem i det øyeblikk de oppstår.

-Buddha-

   HOFFKORTENE

Hoffkortene er gjerne de kortene man sliter mest med å "få tak på". Dette kommer nok av at hoffkortene viser til mennesker eller sider i mennesker som bør hentes frem, justeres eller korrigeres. Det kan også være at hoffkortene viser til et stjernetegn eller elementet personen beherskes av i den gitte situasjonen                                                                                               

Stavkortene er ildens kort og kan vise til mennesker som er født i Værens, Løvens eller Skyttens tegn. Stavene kan også vise til handlekraftige mennesker som gjerne tar i et tak. De “typiske” Stav-menneskene er mennesker som er sosiale, handlekraftige, energiske og entusiastiske. Noen ganger kan Stav antyde personer som bor i hjemmet. Stavkonge, mannen i huset. Stavdronningen, kvinnen i huset, Stavprinsessen er husets datter og da kan Stavprinsen være husets sønn.

Stavprinsessen:

Stavprinsen:

Stavdronningen:

Stavkongen:

Stavprinsessen kan være husets datter, et aktivt barn, en person født i ildtegn eller et sosialt, utadvendt menneske med et ungt sinn. Prinsesser kan også vise til en person som er yngre en den personen som spør kortene. Kommer Stavprinsessen opp i et kjærlighetslegg kan det være at den kortene oppfatter som Stavprinsesse er utålmodig eller rastløs. Man får tenke etter hva Stavprinsessen sier i det aktuelle legget. Ung? Ungdommelig? Sosial? Rastløs? Dersom Stavprinsessen tilsynelatende ikke passer inn i utlegget er det på sin plass å tenke på den utlegget gjelder. Kan det være at vedkommende trenger å puste litt liv i sin indre Stavprinsesse eller justere henne?

Stavprinsen kan være husets sønn, et aktivt guttebarn, en mann født i et ildtegn eller en utålmodig, karismatisk person med stort behov for å bevege på seg. Noen ganger kan kortet vise til en flytting eller en kortere reise. Tenk etter hva utgangsspørsmålet for utlegget egentlig er. Det kan også være en yngre mannsperson eller en person født i, eller preget av ildtegn. I et kjærlighetslegg kan det være at forholdet preges mye av begjær, men lite av ømme følelser. Hvis kortet viser til Spørreren av utlegget kan det være at denne personen får et råd om å skru opp tempoet eller dempe ned utålmodighet. I et helseutlegg kan kortet råde vedkommende til mer fysisk aktivitet.

Stavdronningen kan være hjemmets dronning, en handlekraftig eller sosial dame eller en kvinne født i et ildtegn. Dette kan også være en kvinne i et kreativt yrke. Stavdronningen er en dronning man lett legger merke til. Hun kommer, hun ser og blir sett. Det skjer noe der hun viser seg. Hun kan kalle sammen til selskaper, hun kan være en som er med i "styre og stell" og hun tar gjerne initiativ når noe må  gjøres. I et kjærlighetslegg styres hun sjelden av følelser, hun må like det hun ser ellers fatter hun ikke interesse. Viser kortet til den som spør forsøker ofte kortene å oppmuntre vedkommende til "å flamme litt mer opp" og vise seg litt mer frem.

Stavkongen kan være en mann som er hjemmets mann, Stavkongen kan være en handlekraftig mann som under en rolig overflate har mye å fare med. Ilden kan brenne rolig og skape både varme og hygge, men er den ute av kontroll kremmeres omgivelsene. Dette kortet kan også gi råd til spørrer om å ta mer fatt i seg selv eller omgivelsene. Bevege seg mer, vise handlekraft eller kontrollere seg selv. For mye og for lite er ikke bra for noen. Stavkongens kort, mer enn andre hoffkort, viser til viktigheten av den gyllne middelvei.

En sjelden gang kan dette kortet vise til en forfremmelse på jobben. Man blir da gjerne forfremmet til en ledende stilling.

Myntkortene viser til stjernetegnene: Tyren, Jomfruen eller Steinbukken. Personen som vises i kortet er gjerne fredelig, jordnær, stabil og omsorgsfull.

I negativ betydning kan personen være materialist eller litt tung til sinns. Myntens mennesker elsker det sikre, det forutsigbare og de har en tendens til å sette pris på det komfortable og på fysisk nytelse.

Myntprinsessen:

Myntprinsen:

Myntdronningen:

Myntkongen:

Myntenes prinsesse kan vise til et fredelig barn, en yngre kvinne som er opptatt av å ta til seg kunnskap, en yngre kvinne født i et jordtegn eller en yngre kvinne som er praktisk anlagt. En sjelden gang i blant viser kortet til en kvinnelig person som er litt vel opptatt av materielle verdier. Dersom det er grunn til å tro at kortet henvender seg til Spørreren selv vil nok kortet be Spørrer om å roe litt ned og være realistisk i forhold til seg selv. Kanskje mener Myntprinsessen at Spørrer overvurderer seg selv? Eller undervurderer seg selv? Myntprinsessen liker at vi setter pris på de nære tingene og at vi roer oss ned.

Myntenes prins kan være født i et jordtegn, han kan også være en fredelig gutt eller en fredselskende yngre mann. Man kan heller ikke se vekk fra latskapen som kan følge myntene. Late, unge menn kommer gjerne opp som Myntprinser, men det gjør også matglade prinser. Det fysiske er svært viktig for Myntenes prins. Han setter pris på å bli oppvartet og der han blir godt behandlet. I kjærlighetsutlegg er han den av prinsene som setter størst pris på nytelse. Kortet kan også råde Spørrer til å slappe mer av og nyte livet. I et arbeidsutlegg viser Myntprinsen ofte til et kurs eller at man kommer i en ny situasjon i arbeidslivet, som et skifte av arbeid.

Myntenes dronning viser enten til en kvinne født i et jordtegn eller preget av dette tegnet. Trauste, jordnære kvinner viser seg ofte som Myntdronninger. Den moderlige kvinnen er ofte en Myntdronning. Kortet råder gjerne den som spør til å roe ned livet sitt, til å nyte situasjonen hun befinner seg i eller rett og slett sette føttene godt på bakken. Det materielle i spørsmålet kan også være svært aktuelt å se nærmere på. Myntdronningen kan ha et så sterkt ønske om materiell trygghet at hun kan finne på å ofre ekte lykke til fordel for materiell sikkerhet. Morsrollen kan også være viktig der Myntdronningen viser seg.

Hvis Myntdronningen kommer opp som en løsning er hun gjerne en rådgiver, gjerne i praktiske eller økonomiske spørsmål.

Myntenes konge kan være en mann født i et jordtegn. Han kan også være preget av et jordtegn og da er han gjerne en praktisk mann med bakkekontakt. Menn med fysisk styrke kan også vise seg som Myntkonger. Myntkongen kan be deg skaffe deg oversikt over situasjonen og han kan be deg om at du ikke foretar deg noe før du har fått oversikt. Han ber deg tenke før du handler og han ber deg vise ansvar. Ansvar er noe man bør se på der denne kongen dukker opp. Han er veldig opptatt av ansvar. Kan det være at du har tatt på deg for mye ansvar? Eller, er du rett og slett ansvarsløs?

Som rådgiver er Myntkongen gjerne en økonomisk rådgiver - eller en lege. Myntkongens praktiske sans kan altså også innebefatte din fysiske tilstand.

Sverdkortene viser til elementet luft som tar for seg tanker, ideer, analyser, samtaler og vurderinger. Sverdets hoffkort kan vise til personer født i lufttegn, Tvillingene, Vekten eller Vannmannen. Mennesker som er preget av luftens element liker å lytte, se, vurdere og kommunisere. Mange synes luftens mennesker tenker litt vel mye med hodet og gir for lite plass til hjertet og dette kan nok kritikere ha rett i, men luftens element er ikke uten hjerte, de liker bare så godt å bruke hodet.

Sverdprinsessen:

Sverdprinsen:

Sverddronningen:

Sverdkongen:

Sverdprinsessen kan være et barn som liker å lage lyd. Kanskje en snakkesalig jente som slett ikke lar seg avlede så lett? Det kan også være en yngre kvinne som er i opposisjon til det meste. Skal man skape forandringer må man protestere, mener Sverdprinsessen og løftersverdet sitt. Hun tar gjerne en ordduell og meningene kan være sterke, ikke alltid så gjennomtenkte, men i alle fall er hun ikke redd for å ytre seg. Dette kortet kan også vise til en yngre kvinne født i et lufttegn. Sverdprinsessen kan også gi råd om å snakke ut i situasjonen. Hun kan advare om tankeløs tale, men hun er i alle fall motstander av taushet. Ofte kommer hun inn i et utlegg der man absolutt bør åpne munnen og synge ut. I visse tilfeller viser hun til at det er for mye tankeløshet i talen Spørrer eller andre fører.

Sverdprinsen kan vise deg et barn som er mentalt rastløs, denne prinsen kan også vise deg en yngre mann som stadig er på jakt etter opplevelser. Personer som viser seg som Sverdprinser sliter ofte med stress. De har stresset inne i seg og det man har i sitt indre, det forplanter seg gjerne utover. Dette stresset kan oppleves som negativt, men det kan også være svært positivt. Her skjer det noe. Her føres det samtaler, her skapes det forbindelser og avtaler. I sjeldne tilfeller kan Sverdprinsen advare en mot ryktespredning og verbale konflikter. Som rådgiver ber Sverdprinsen deg lytte mer. Sverdprinsen kjenner verdien av å lytte for å lære.

Sverddronningen kan vise til en kvinne som kan være født i et lufttegn. Hun kan også være snakkesalig som en Tvilling, sosial som en Vekt eller analytisk som en Vannmann. Sverdets kvinner er preget av at de liker å kommunisere og tenke. De kan være sosiale eller plaprete. De kan være tenkende og de kan være grublende. Analytiske eller overanalytiske. Den som spør kortene kan få et råd av Sverdets dronning om å kjøle ned følelsene sine og tenke over situasjonen vedkommende befinner seg i. I en konflikt kan Sverdets dronning ha en skarp tunge og være en nådeløs motstander, men hun kan også være en rettferdig kvinne som kun ønsker å se klart i en uklar situasjon. Klar tanke = klar tale, for en Sverddronning i balanse.

Sverdkongen kan vise til en mann som er født i et lufttegn. Denne kongen kan også være en person som er preget av luftens element der det er god plass til tanker. Sverdkongen liker å se, lytte og analysere. Kanskje kommer han frem til noe helt annet enn hva de fleste andre har gjort før han? Dette kan være en mann hvis tanker settes pris på eller kanskje er han for opptatt av å tenke. Han kan være mentalt rastløs og han kan være like kjølig som is. Som partner setter han pris på de gode samtalene og han er svært verbal.

Sverdkongen kan i likhet med dronningen være en hard motstander i en konflikt, men han skal være rettferdig. Han kan også ha kommet inn i legget for minne deg om at du må være rettferdig. Som rådgiver er denne kongen kjapp til å sette seg inn i situasjonen og god til å trekke konklusjoner.

Begerkortene tilhører vannets element. Stjernetegnet Krepsen, Skorpionen og Fiskene er vanntegn. Vannet viser til følelser og Begerkortenes mennesker er preget av følelser. Det fleksible med vannet er at det går gjerne rundt en hindring, vannet vet å styre utenom. Vann kjøler og vann gir vekst. Det stille vannet trekker mennesker til seg, mens det opprørte vannet skremmer. Ørkenen blomstrer når vannet kommer, men sørpe, gjørme og flom er resultatetnår det blir for mye vann. Igjen manes det til “akkurat passe”. Slik er det med følelser, for lite gir tørrhet og ufruktbarhet. For mye av dem kan lett gi drukning og bølger.

Begerprinsessen:

Begerprinsen:

Begerdronningen:

Begerkongen:

Begerprinsessen kan vise til et svært følsomt barn som trenger mye omsorg. Kortet kan også vise til en yngre kvinne som er enten født i et av vanntegnene eller er styrt av vanntegnets behov for å føle, sette ord på følelser, som elsker poesi og dagdrømming. Kvinner som er henfalne til dagdrømmer viser seg ofte som Begerprinsesser. Det kan også kvinner og menn gjøre dersom de er svært opptatt av kulturelle aktiviteter, som ballett, dans, poesi og kunst. Hvis prinsessen kommer inn i et kjærlighetslegg er det svært sannsynlig at hun ber vedkommende være mer fleksibel og følsom. Kortet kan også advare mot urealistiske følelser og naivitet i situasjonen.

Begerprinsen kan være familiekjær som Krepsen, full av følelser som en Skorpion eller romantisk og drømmende som en Fisk. Han kan være et følsomt barn eller en yngre mann som styres av følelser. Begerprinsen kan også varsle at en hyggelig beskjed er på vei. Dette kan være et varsel om alt fra invitasjon til et selskap, et frieri eller rett og slett en beskjed om at ting går din vei. Du får medhold dersom det har vært en tvist, du kan bli bedt om tilgivelse eller forsoning. Begerprinsen er, stort sett, et hyggelig kort. Kommer denne prinsen som en advarsel, ber han deg være på vakt mot grenseløshet. Ikke vær grenseløs i din adferd, sier prinsen.

Begerdronningen kan være en kvinne som er født i et vanntegn eller preget av dette. Hun er preget av følelser, hun skal ha empati og vilje til å løse de fleste situasjoner på en fredelig måte. Hennes styrke er hennes evne til å forstå følelser, hennes svakhet er at hun ofte styres for mye av følelser. Kommer hun inn i et utlegg som en advarsel er det fordi hun vet at her trenges det mer følelser, i noen tilfeller forteller hun at her er det alt for mye følelser. I et kjærlighetslegg kan hun være den beste av dronningene, mens hun i et økonomisk spørsmål helst vil minne om at fornuft er på sin plass. Denne dronningen kan også be deg gå i terapi dersom hun trer frem som et råd i et helselegg. Det psykiske er denne dronningens spesialfelt.

Begerkongen er også preget av vannets følelser. Han er på et eller annet plan et menneske som styres av følelser. Av kongene er det gjerne begerkongen som har størst innsikt og forståelse når det gjelder menneskenes følelsesmessige reaksjoner og behov. Begerkongen er intuitiv, slik vannets mennesker er. Det han eventuelt mangler av handlekraft tar han igjen med ømhet og omsorg. I noen få tilfeller kan en begerkonge vise seg å være uten ryggrad og svært hjelpeløs. Han er den beste kongen i alle legg som går på følelser, men i mer praktiske spørsmål er han nok den kongen som stiller svakest. Han kan advare mot holdningsløshet og han kan råde deg til å løsne på slipset og tillate å føle følelsene.