TAROT - Myntkort

«Menneskelig lykke og tilfredshet må til syvende og sist komme fra ens eget indre. Det er galt å forvente at det kan komme noen endelig tilfredstillelse fra penger eller en datamaskin.»                                                                      --H.H.Dalai Lama-

         Myntkortene ..

 .. gir innsikt i arbeid, strukturer og verdier.

Myntesset:

To Mynter:

Tre Mynter:

Fire Mynter:

Fem Mynter:

Seks Mynter:

Sju Mynter:

Åtte Mynter:

Ni Mynter:

Ti Mynter:

Jeg har allerede nevnt at essene er indikatorer på at noe nytt skal begynne. Myntesset forteller om en rikdom som er på vei inn i livet ditt. Det kan være alt fra økt materiell rikdom til en berikelse i form av et nytt menneske som entrer livet ditt. Vi har ulike verdisyn, så det du føler som en berikelse trenger ikke alle andre å være enig i. Ikke sant? Det er en glede å se Myntesset i folks legg for dette esset forteller at noe positivt er i gjære.

Årstiden Myntesset varsler er høsten.

Her ser man et menneske som strever for å balansere to mynter. Det meste går i bølger i dette kortet. Myntene, vannet og skipene. Kanskje må du belage deg på å streve litt for å få balansert økonomien, kanskje er det to arbeidsplasser som varsles? Dette kortet kan betraktes som en advarsel om at dersom ikke forsiktighet utvises nå, så kan det bli økonomisk trange tider fremover.

Det kan også være et valg som må bli tatt. To verdier man ikke kan kombinere, men må veie opp mot hverandre.

Den som får tre mynter inn i et legg vil ganske sikkert høste anerkjennelse for godt utført arbeid. Det er som om ens arbeid er velsignet - men, det hender også at kortet signaliserer håndverkere. Særlig om dette kortet kommer opp i forbindelse med Fire Staver eller andre kort som indikerer et hjem. I den sammenheng har det lett for å bli en del utgifter. Vurder hele legget generelt for å se hva kortet har å fortelle.

Det kan også være at man tar på seg et verv. Tenk: ros for godt utført arbeid/lønnspålegg – håndverker – verv.

Skulle kortet komme som et svar på et spørsmål om din økonomi, trenger du ikke bekymre deg for fattigdom. Men pass på at det er du som styrer dine materielle verdier og ikke omvendt.

Dette kortet kan indikere en kontrollerende person som ikke lett gir slipp på noen verdier. Vær litt oppmerksom når dette kortet kommer opp i forbindelse med et av hoffkortene. Ellers kan dette kortet også vise til myndighetene. Myndighetene liker jo å ha kontroll på sine borgere, og myndighetens kan ofte virke svært gjerrige. Så, der det ikke er snakk om en kontrollerende og "gnien" person, der er det gjerne snakk om myndigheter.

Dette kortet er et av de minst populære i hele kortstokken, forståelig nok. Her varsles det trange økonomiske tider, stort sett. Noen få ganger er det snakk om en følelse av hjemløshet eller frykt for hjemløshet. Personene på bildet har det vanskelig og kirkevinduet det lyser så varmt ut av… Ja, det er nesten så man begynner å tenke på ”Den Lille Piken Med Svovelstikkene”.

Selv om dette kortet svært ofte viser til økonomiske problemer, kan det allikevel komme opp rundt mennesker som er materielt sett svært godt stilt. Da forteller kortet som regel om en "åndelig fattigdom".

Ta deg god tid til å granske hva dette kortet varsler.

Den som får Seks Mynter inn i sitt utlegg ser rett på hjelpsomhet, sjenerøsitet og veldedighet. Her får man hjelp uten å anstrenge seg for mye. Hold ut i den situasjonen du er i, nå er hjelpen på vei. Ja, dersom du ikke legger dette kortet bak deg da.

Det hender en gang i blant at dette kortet viser til mennesker som jobber innenfor sosialfag eller en eller annen idealistisk organisasjon.

Hvis dette kortet viser til en person er det snakk om et sjenerøst og hjelpsomt menneske.

Her stopper arbeidet opp. Man føler seg frustrert og man føler at man ikke får til sine gjøremål . Det man bør gjøre i en slik situasjon er å trekke seg litt tilbake og vurdere nye ideer eller oppsøke folk som gir gode råd. Gjerne energiske folk med litt boblende energi. Noen ganger hjelper det å ta noen fridager og puste ut litt. Det kan jo hende at man ikke ser skogen for bare trær i arbeidet?

Føler man at Syv Mynter rett og slett forteller at man får for lite lønn i forhold til innsats, vurder da å ta en samtale med sjefen eller finn nytt arbeid.

Her går arbeidet som en lek. Mannen som vises på bildet ser ikke ut til å ha en eneste bekymring. Han jobber lekende lett og resultatene er hengt opp på treet. Dette kortet forteller at ens arbeid føles slik – lekende og lett. Det kan også varsle arbeidsglede eller nytt arbeid.

Dersom dette kortet viser til en person er dette gjerne et arbeidsomt menneske. Dyktige mennesker vises ofte via dette kortet. Folk som utdanner seg til spesialister innen sitt fag kan også vises via dette kortet.

Dette kortet har lett for å komme opp i følgende situasjoner: En etterlengtet graviditet, når man har overflod av materielle goder eller ved pensjonistalderen. Det er fred og fryd i dette kortet. Man har til og med fred på seg og tid for å høre fuglen synge. Kortets navn kunne gjerne vært Tilfredshet. Det er ingen materielle bekymringer i dette kortet, strengt tatt kan man ikke se noen bekymringer her i det hele tatt. Dette er en god tid.

I yrkesmessig sammenheng kan kortet ofte vise til en person som arbeider som selvstendig næringsdrivende.

Dette er det kortet som viser mest markant til familien, og Ti Mynter kommer da også gjerne opp i forbindelse med familierelaterte begivenheter som barnedåp, konfirmasjon, bryllup, åremålsdager, osv..

Her samles generasjoner og her er det også fred og harmoni. Man kan unne seg avslapning og man kan ta seg tid til samvær med både venner og familie. Hvilke problemer du enn har hatt, dette kortet vil feie vekk problemene.

I likhet med Ni Mynter signaliserer dette kortet tilfredshet og velstand, men dette kortet viser mer til rikdommen i et nettverk som venner og familie.

"Meningen med livet, er et liv med mening."