TAROT - Stavkort

"For du er din egen frelser, din fremtid former du selv.

I den grad du selv gjør det onde vil du forsøple deg selv.

I den grad du lar det onde bli ugjort foredler du deg selv.

Renhet og urenhet bor i deg selv, ingen kan gjøre en annen ren."

-Buddha-

           Stavkortene..

 .. dreier seg om livsenergi, kreativitet og aggressjon.

Stavesset:

To Staver:

Tre Staver:

Fire Staver:

Fem Staver:

Seks Staver:

Sju Staver:

Åtte Staver:

Ni Staver:

Ti Staver:

På alle av Essenes kort ser man en hånd som kommer med elementets gjenstand. På Stavessets kort ser man en hånd komme ut av skyen og rekke frem en stav. Staven, når den blir påtent, blir en fakkel.

Alle ess varsler at noe nytt er i ferd med å vokse frem. Stavesset er det mest markante av disse varslerne.

En gang i tiden var det kun gudene som hadde ilden. Nå har menneskenes også ild, her får man en gjenstand for å vedlikeholde ilden. Stavesset varsler gjerne at man kommer til å starte opp et nytt prosjekt, der det trengs ild/energi. Man får en fornyet energi og man får pågangsmotet ”fra oven”.

NB! Det hender essene varsler årstider. Stavesset varsler da sommeren.

Ideen er født, men man trenger en samarbeidspartner. To sjeler har mer gnist enn en, ikke sant? Man ser personen stå vendt mot havet, men blikket ser ut til å være rettet mot jordkloden som blir holdt i høyre hånd. Venstre hånd holdes på staven, mens en stav står ledig og venter på en ledig og villig hånd. To må man være…

Om det er du som trenger en partner eller om du får et tilbud kan du lese ut av selve kortutlegget. Støttekort kan indikere eventuelt hvem som leter etter din arbeidskraft.

Skal du på kurs? Jeg har ofte sett dette kortet komme opp på folk som holder på med eller skal igang med kurs/opplæring/omskolering.

Dette kortet er, sier min erfaring, et svært skapende og kreativt kort. Jeg kaller ofte dette kortet for ”forfatter – kortet”. Svært ofte kommer dette kortet opp når noen er engasjert i et skriveprosjekt. Gjerne en stund etter at prosjektet er i gang. Det kan også være andre typer prosjekt som er i gang. Man høster resultater av sin innsats når dette kortet viser seg.

Hvis dette kortet dreier seg om Spørreren er vedkommende ofte oppslukt av et prosjekt. Dersom dette ikke er Spørreren, men noen i omgivelsene bør Spørrer se etter et kreativt og driftig menneske.

Dette kortet kan også vise til studier/lengre utdanning.

Dette kortet oppfatter jeg som det fremste av hjemmets kort. Når dette kortet viser seg i legget er det alltid noe med hjemmet som varsles. Stort sett er det positivt nytt. Enkelte ganger viser dette kortet at et nytt hjem skal etableres. Det er mye glede rundt hjemmet. Som regel er denne gleden berettiget, mens det i noen få tilfeller har vist seg at gleden ikke har vært den mest berettigede. Trekk gjerne støttekort for å se hva som varsles rundt hjemmet.

Dette er et konfliktkort, gjerne både indre og ytre konflikter.

Når dette kortet viser seg i et legg er det ikke tvil om at energien blir brukt feil. Her kaves det mer enn det arbeides. På kortet ser man unge menn (tankeløshet) kave med stokkene mot hverandre. Arbeidet man utfører er meningsløst eller man kaster bort energien på noe/noen uten å komme noen vei. Man kan si at dette kortet er litt som klokka: ”Man går og går og går, men man kommer aldri til døren!” Det beste er å trekke seg litt vekk fra denne situasjonen og ikke foreta seg noe før man har full oversikt.

Dette er utvilsomt et seierskort! Her ser man at energien har blitt brukt riktig, her ligger det seier skrevet over hele kortet. Før man kommer til dette seiersnivået er det virkelig viktig at man husker hvordan ilden/stavene skal brukes: ikke for mye av ild – da blir det ukontrollert og bortkastet. Ikke for lite – da dør flammen. Den som behersker ilden og vet å bruke den vil komme som en seiersherre på en hvit hest. Når dette kortet viser seg i legget er det svært sannsynlig at Spørrer har lært seg å bruke ilden riktig.

I likhet med Fem Staver er dette et frustrasjonskort. Her kommer seks staver mot et menneske som kjemper for å klare seg. Tidligere resultater/seire (Seks Staver) kan føles som en byrde. Man føler kanskje at man ikke har noe mer å komme med for tiden. Noen kan føle at dette kortet avslører deres irritasjon. For det er ikke tvil om at personen på kortet er irritert. Dårlig humør fordi man ikke får til noe er veldig typisk for situasjoner der dette kortet kommer inn. Man bør ta seg en pause og tenke over hva man egentlig driver med. Kanskje man trenger ny energi, en ny gnist?

Åtte Staver dreier seg ofte om kommunikasjon.

Et brev kan være på vei (eller sms/mail nå i våre dager), en telefonsamtale er like rundt hjørnet osv.. osv.. Min erfaring er at når dette kortet kommer inn i et legg er det ofte mye kommunikasjon eller for lite kommunikasjon.

Det kan være lurt å se litt grundig på hva slags kommunikasjon man har i Spørrers situasjon.

Noen ganger kan kortet antyde at en reise er på gang, en reise som går gjennom luften (Fly), eller at det omsider blir fortgang i en sak som har stått litt i stampe. Men åtte staver dreier seg altså som regel om kommunikasjon.

Dette kortet forbinder jeg med mistenksomhet, aggressiv energi og sinne. Når dette kortet viser seg kan det godt være et angrep på gang. Vær forsiktig med hvem du stoler på når dette kortet viser seg. Ikke ta det for gitt at alle rundt deg er snille og vennlige heller. På Fem Staver så man en gruppe som kjeglet. Syv Staver viste et menneske i kamp mot noe/noen (seg selv?), men her ser man det har vært kamp og det er lite vilje til fred. Kommer dette kortet inn, så følg godt med på menneskene rundt deg.

Ti staver kan gjerne kalles et "byrdekort". Der kortet kommer inn har det lett for å være et menneske som undertrykker seg selv og er litt for hjelpsom med andre. (Dørmatte). Situasjonen viser gjerne at folk rundt Spørrer er ikke flinke til å hjelpe til. Byrder lempes på Spørreren eller Spørrer lemper sine byrder på en annen. Ti Staver er for mye ubrukt energi som er samlet/pålagt et menneske. Her må man tenke over om det er urettferdig fordelig av byrdene eller om det er utnyttelse av et menneske som vises. Ideer om hvordan man bruker energien må omstruktureres.

Helsemessig kan kortet vise til mennesker som sliter med skuldre og/eller ryggsmerter. Og disse lidelsene har jo ofte sammenheng med nettopp slike (selv)pålagte byrder.