TAROT - Sverdkort

"Tanken manifesterer seg i ordet.

  Ordet manifesterer seg som handlingen.

  Handlingen utvikler seg til vanen.

  Vanen størkner som karakteren.

  Karakteren avføder sjebnen.

  Derfor, betrakt dine tanker med omhu.

  La dem ha sitt utspring i kjærlighet.

  Født i respekt for alt som lever."

Sverdkortene ..

.. forteller om tanker, konflikter og mentale prosesser.

Sverdesset:

To Sverd:

Tre sverd:

Fire sverd:

Fem Sverd:

Seks Sverd:

Sju Sverd:

Åtte Sverd:

Ni Sverd:

Ti sverd:

Dette kortet, mer enn noen andre, viser en åndelig oppvåkning. Hånden kommer ut av skyen, med sverdet løftet som et seierstegn. Seks flammer (Yods) henger over hånden. Seks er tallet for harmoni og kunnskap. Sverdkortene representerer ofte kamp og slit, men dette kortet viser sverd i harmoni. Tankeklarhet er den viktigste faktoren i fred. Man tenker klart, man ser klart og man snakker med klarhet og renhet. Sverdesset kommer med klarhet og harmoni.

Hvis dette kortet viser til en årstid, er det vinteren Sverdesset peker på.

 

Når dette kortet kommer inn i et legg er det gjerne snakk om ”valgets kvaler”. Man føler seg ikke nødvendigvis presset i situasjonen, men man vet at her må man foreta et valg. Kortet har fred og harmoni skrevet over hele seg, så stresset og presset som ofte opptrer i valgsituasjoner bør være fraværende her. Kortet oppfordrer sterkt til at man skal sette seg ned, lukke øynene og tenke nøye igjennom den situasjonen man befinner seg i. Når tankene er ordnet kan valget foretas.

Kortet varsler hjertesmerte eller trekantdrama. Følelser som at noen har stukket en kniv i ens hjerte er ikke usannsynlig. Man kan høre om utroskap eller at man har blitt bedratt og sveket. Det kan også være en krangel der man blir tredje part i et drama. Dette er alt annet enn et hyggelig kort. Situasjonen er vanskelig og det beste man kan gjøre er å fokusere på hva man kan gjøre for å komme seg ut av denne situasjonen eller hva man kan gjøre for å forebygge den.


 

Dette kortet kan varsle en midlertidig pause på grunn av sykdom.

Dette kortet kan også bety at man tar seg et avbrekk fra hverdagens forpliktelser og unner seg noen hviledager. Av og til kan kortet varsle at man foretar en kontemplasjon. At man rett og slett trenger litt fred rundt seg for å finne igjen sin spiritualitet. Tre sverd er ikke stukket i et hjerte på dette kortet, sverdene henger pent på veggen, det fjerde sverdet ligger som et symbol på en ide ved knektens side. Fredelige dager er i gjære.


 

Fem Sverd er et kort som varsler en kamp der seieren er svært tvilsom. Man ser et menneske stå tilsynelatende tilfreds tilbake med sverdene mens to mennesker er på vei bort fra kamparenaen. Det er en aura av hånlighet rundt seiersherren. Vel, er du i en kamp nå kan du vinne en svært tvilsom seier eller du kan bli overvunnet av en tvilsom seierherre. En annen ting som ofte viser seg rundt dette kortet er negativitet. Negativ tankegang som forpester luften.


Som personkort kan dette vise til et menneske som er preget av arroganse og nedlatenhet.


 

Ser du vannet på høyre siden av båten er dette vannet urolig, mens det på venstre siden er et blankt og rolig vann. Dette kortet forteller at du vil kunne gli rolig vekk fra uroligheter som har vært. Ikke direkte en flukt, men en mulighet til å komme seg vekk fra kamparenaen. Av og til kan dette kortet vise til en reise med familien eller en reise som tar en vekk fra en stresset hverdag. Man kan få en velfortjent hvil og muligheter til å roe ned sinnet og muligheter til å hente seg inn igjen.


Når Seks Sverd kommer opp i et legg sammen med Fire Staver, er det svært sannsynlig at flytting er på gang.

Dette kortet viser ofte til en situasjon der man opplever å bli frastjålet noe. Det kan være et tyveri av materiell verdier, det kan også være tyveri av energi eller selvtillit. En eller annen form for tyveri kan ligge i luften. En sjelden gang i blant er dette kortet et varsel om at noen trekker seg vekk fra en konflikt. Man sniker seg vekk eller noen andre sniker seg vekk. Det er to ord du bør tenke på når du ser dette kortet: tyveri eller sniking.


Skulle f.eks. kortet komme opp sammen med Tre Mynter, er det fare for at noen vil stjele dine ideer. Hvis det ikke da er du selv som er den snikende tyven..!! :-)

Kortet viser et menneske som er bundet til åtte sverd. Når dette kortet viser seg i et legg er man gjerne bundet fast i et negativt tankemønster. Man har sett seg blind på en situasjon og vet verken ut eller inn. Det er som om friheten til å handle og velge er borte. Man ser ut til å være overlatt til andres nåde. Det hender man blir fange av andres feil. At man blir handlingslammet og at man ikke se sine muligheter. I slike situasjoner er det ikke annet å gjøre enn å søke råd, roe ned og så handle.


Dette kortet kan også vise til en geografisk avstand mellom to mennesker, eller et menneske og en situasjon – der avstanden skaper uro eller virker svekkende.

Ni Sverd er et kort man slett ikke liker utseende på. Kortet viser et fortvilet menneske der nattesøvnen er borte. Det er ikke noe tvil om at denne personen har det vondt. Man føler angst, det er beksvart og man skimter ingen lysning, og man har en knugende følelse av at man ikke har noe håp. Situasjonen vedkommende befinner seg i føles svært vanskelig.     Heldigvis viser det seg gang på gang at situasjonen er forbigående. At man likevel har håp og at man likevel kommer seg ut av dette. Hold ut, det verste er snart over.


 

Ulikt Åtte Sverd befinner ikke sverdene seg i omgivelsene. Her er sverdene stukket direkte i personens kropp og personen ser virkelig "ferdig" ut. Det er ikke tvil om at dette kortet sier: "Du har tapt". Det kan være en konkurs, det kan være et kjærlighetsforhold – spørsmålet og helheten i legget vil fortelle hva det dreier seg om, men her er det noe som avsluttes - enten man vil eller ei.

Men, det er en soloppgang som demrer i bakgrunnen. "Tapet" er et faktum, men nå er det på tide å gå videre. Nå er det på tide å slippe mørket og vende seg mot lyset.