VESTLIG ASTROLOGI

"A child is born on that day and at that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with his individual karma."

-Sri Yukteswar-

Vestlig Astrologi


I dag har vi fire hovedretninger innen astrologi. Vi har vår vestlige astrologi, som er bygget på et tegn for hver kalendermåned (sånn ca) og som har hovedtyngden på soltegnet vedkommende er født i. Dette er den astrologien vi behersker best.

 

Den vediske astrologien er den eldste av de fire hovedgrenene. Den praktiseres hovedsaklig i India og baserer seg veldig på karma. Denne kalenderen følger året og månedene, men både Ascendanten og Månen er viktigere enn Solens tegn.

 

Så har vi den kinesiske, den tar for seg året man er født i og vektlegger dette mest.

 

Til slutt er det Maya - astrologien som så vidt begynner å bli kjent i vår del av verden. Mayaene la mest vekt på det åndelige i et menneske. Mayaene vektlegger dagen man er født på. Det er tyve dagstegn.

 

Men, i denne omgangen skal vi konsentrere oss om vår vestlige astrologi. Vi starter med energien i tegnet og skiller dette litt fra Solens tegn.

Vi vil be deg innstendig om å ta deg litt tid og lære tegnene. Når du har forstått tegnenes energi blir det lettere for deg å forstå planetenes adferd og husene + aspektene. Astrologi tar tid å lære og det vi legger ut på nettsidene er bare en liten flik av astrologien, men vi håper jo at du skal få såpass innsikt i dette emnet at du søker videre på egen hånd. Stjernene snakker et fantastisk språk og det er virkelig verdt strevet å lære seg astrologi.

 

I vår vestlige astrologi vektlegger vi Solen, Månen og Ascendanten som horoskopets skjelett. Vi starter altså med en liten presentasjon av selve tegnet og går så på soltegnet.

 

Vi håper du føler du får en «stjerne-opplevelse» :-)


 

 

Væren

Periode 21/3 - 20/4

Værens tegn: Dette tegnet er et travelt tegn. Hastverk er et varemerke, det er ikke lastverk, mener Væren og passer på at det meste går fort i svingene. Vel, det meste blir påbegynt, men om det blir fullført, det er en annen historie... Værtegnet er ikke redd for å overlate sine påbegynte prosjekter til et mer tålmodig tegn.

 

Værsolen: Solen i Værens tegn oppfordrer til å være entusiastisk og la energien strømme rimelig fritt. Væren har kommet til verden for å starte mest mulig. Verden trenger skapere og det er her Væren har sin plass. I yngre år går Væren rett på oppgaver uten å tenke så grundig gjennom planleggingen. «Det ordner seg», tenker Væren. Hvis det ikke skulle ordne seg dveler ikke Væren ved fiaskoer, den trekker på skuldrene og går videre til neste prosjekt. Stort sett ordner det seg for Væren. Det er nemlig noe dette tegnet kan og det er å begeistre. Folk får lyst til å gjøre ting sammen med den energiske Væren.


Værens styrke er: Smittende entusiasme, pågangsmot og fryktløshet.

Svakheter er: Tankeløshet, irritabilitet og kaotisk.

Tyren

21/4 - 21/5

Tyrens tegn: Her er det så mye tålmodighet at det kan nesten bli litt for mye av det gode. «Jeg er ikke sta! Jeg bare venter på at alle andre skal gi opp!», sier Tyren... Hver eneste planet som befinner seg i Tyrens tegn har tålmodighet, selv de utålmodige planetene. Tyrens tegn er sterk, solid, langsom og bekymret. Tegnet bekymrer seg for det meste og vil gjerne føle trygghet. Så jobber det for å sikre seg materielt og for at alle i dens flokk.


Tyrsolen: Med langsomme skritt og grundighet i blikket beveger Tyren seg gjennom livet. Væren har oppdaget åkeren, Tyren rydder og pløyer. Tyrsolen identifiserer seg med kvalitet. En harmonisk Tyrsol vil ikke forbindes med dårlig utført arbeid eller slendrian på noe vis. Men – vi skal heller ikke glemme at Tyrsolen er en sol som setter stor pris på fysiske gleder etter endte arbeidsdag. Den koser seg med mat, med bekvemme klær og bekvemme møbler. Man må jo hvile etter et godt måltid, slik at man har det bekvemt før man mekker vafler. Ja, vafler er en del av dette som bare er så koselig.

 

Tyrens styrke er: Utholdenhet, styrke, lojalitet og overbærenhet.

Svakheten er: Unødvendig frykt for fravær av materiell komfort og en viss hang til å kontrollere folkene rundt seg.

 

Tvillingene

Periode 22/5 - 21/6

Tvillingenes tegn: Hver eneste planet i Tvillingenes tegn vil komme til å befatte seg med kommunikasjon. Om Tvillingen selv kommuniserer eller om den lytter, det går ut på et. Kommunikasjon skal ikke være enveis. Tvillingens tegn vet instinktivt at mennesket utvikler seg via kommunikasjon. Man knyttes sammen av kommunikasjon. Siden dette tegnet har det like travelt som Væren har ikke tegnet tid til å stoppe opp så lenge om gangen – derfor befatter dette tegnet seg med «lettere» kunnskap. Barne- og ungdomsskole er feltet for Tvillingenes tegn. Det er de kortere reisene også.


Tvillingsolen: Når man har Solen sin plassert i Tvillingens tegn er kommunikasjonen en av de viktigste feltene i ens liv. Man vil føle at man har som oppgave å binde mennesker sammen via kommunikasjon. Tvillingenes tegn blir kjent med folk og presenterer folk for hverandre. Telefoner, Internett – Tvillingens favoritt-oppfinnelser. Den harmoniske Tvillingsol vil etterstrebe kommunikasjonens edle kunst. Tvillingsolen har mange bekjente, men få venner. Det er dette med å ta seg tid til å bli kjent med noen. Det holder med noen få venner, man har ikke tid til alle. Det er aldri lett å bli kjent med Tvillingsola. Får man tid kommer man under skinnet på den, men så var det dette med tid...


Tvillingens styrke er: Sosial, utadvendt, fleksibel, mangesidig.

Svakheter er: Rastløs, overfladisk, problemer med å holde på hemmeligheter.

 

 

 

 

 

Krepsen

Periode 22/6 - 23/7

Krepsens tegn: Det er alltid noe svært lukket med dette tegnet. Man vil virkelig ha problemer med å komme inn på dette tegnet hvis man ikke blir invitert inn i varmen. Krepsens tegn er det mest moderlige av alle, man skal ikke tvile på dette når man har kommet inn i den innerste sirkelen. Det er før man blir invitert inn man tviler på den påstanden. Familie er et annet tema for dette tegnet.

Alle planeter i Krepsens tegn vil befatte seg med familie på et eller annet nivå. Er Krepsen ikke direkte involvert i egen familie engasjerer den seg i andres familiesaker. Tre ord beskriver Krepsen: Familie, omsorg og lukkethet.


Krepsesolen: Denne solen vil føle seg veldig hjemme blant familien. Det vil alltid føles naturlig å ta i et tak for familien. Det snakkes ofte om hvor sårbar Krepsen er. Dette er et sårbart tegn, men man må ikke glemme at Krepsens skall er veldig skuddsikkert. Når Krepsen har kommet seg inn i skallet er det lite som går inn på dette tegnet. På den ene siden er dette tegnet det mest varme og inkluderende av alle tegn. På den andre siden er dette tegnet det mest lukkede og avvisende av alle tegn. Ikke lett å bli klokt på, men det er verdt å investere tid i dette tegnet. Kommer man inn i varmen er man garantert omsorg inntil døden skiller en ad.

 

Krepsens styrke er: Intuisjon, omsorg og familieorientert.

Svakheter er: Emosjonell, lunefull og nærtagende.

 

 

 

 

Løven

Periode 24/7 - 23/8


Løvetegnet: Man vil legge merke til alle planeter i Løvens tegn. På et eller annet vis vil disse planetene klare å bemerke seg. Det er nettopp dette Løvetegnet kan – bemerke seg. Tegnet er oppmerksomsykt, det er temmelig kreativt og det er glitrende. Man legger alltid merke til slike faktorer, ikke sant? Løvetegnet er tegnet som virkelig tar seg av barn og kreativitet. Man forbinder ofte Løvetegnet med undervisning og læreryrket. Man vil oppdage at de planetene man har i Løven vil like å undervise, på et eller annet nivå.


Løvesolen: Solen er Løvens egen planet og man merker at folk med Løvesol hurtig utvikler kontakt med Soltegnet sitt. Nettopp derfor er det lett å kjenne igjen Løvene. Det glitrer rundt en Løvesol. Tegnet er like sosialt som Tvillingenes tegn, men Løven har mer behov for å bli sett enn noen andre tegn. Behovet for oppmerksomhet kan bli litt infantilt, men man tilgir så gjerne Løvene når man får tenkt seg om. Noen må da komme inn i verden og lære oss verdien av å kreve å bli sett og hørt! Så er jo Løvetegnet så sjenerøst at man blir nesten overveldet av hvor mye sjenerøsitet dette tegnet har i seg.


Løvens styrke er: Sjenerøsitet, underholdende, sosial innstilling til livet.

Svakheten er: Selvsentrert, oppmerksomsyk og påståelig.

 

 

 

 

 

Jomfruen

Periode 24/8 - 23/9

Jomfruens tegn: Det er viktig for dette tegnet å analysere og det er viktig for dette tegnet å holde orden. Hvis tegnet ikke holder husmororden, så ikke bli overrasket. Myten om den perfekte Jomfru – husmor er... ja, bare en myte. Der Jomfruens tegn befinner seg i våre horoskop, der vil vi legge inn ekstra energi på å holde orden. Rett og slett fordi orden = oversikt. Planeter vi har i dette tegnet vil være kritiske i sine analyser og de vil stille kritiske spørsmål. Jeg beskriver ofte Jomfruens felt som «der du har ditt bullshit – filter». Man godtar ikke hva som helst, der man har dette filteret.


Jomfrusolen: Denne Sola liker å ha et organisert liv. Det vil si, man kan godt møte en Jomfru som er kaotisk, men da trives ikke Sola og da er det noe feil i utviklingen av identiteten. Igjen er det viktig å huske på at dette går ikke på husmorarbeidet, men på livet generelt. Jomfrusola klarer godt å følge klokka, utføre arbeidet til alles tilfredsstillelse og vite hvor alt er, til nesten en hver tid. Et kritisk blikk ligger naturlig for Jomfruen. Det er en myte at Jomfruen er kritikksyk. Hvis en Jomfru kritiserer er det fordi den vil hjelpe. Kritikksyken ligger eventuelt, i personligheten ikke i soltegnet.


Jomfruens styrke: Organiseringsevne, analytisk, godt blikk for detaljer.

Svakheter er: Tåler ikke kritikk, "Isj - tankegang", krevende.

 

 

 

 

 

Vekten

Periode 24/9 - 23/10

Vekttegnet: Der vi har Vektens tegn i vårt horoskop, der ønsker vi fred, vennskap og toleranse. Det samme ønsker Vektplanetene. Mange forbinder Vektens tegn med romantikk og tosomhet, dette med tosomhet er Vektens styrke, men romantikken er ikke mer utpreget for en Vekt enn andre tegn. Vekten ser og formidler verdien av tosomhet. Man kan ikke være bare romantisk og se hele verden gjennom rosa briller i tosomheten. Man må også kunne se egne feil og man må også kunne være fleksibel og med denne innstillingen vil man kunne bygge et forhold. Vektens tegn er ikke redd for å ta kontakt med andre, bli kjent, beholde eller forkaste.


Vektsolen: Dette er en Sol som foretrekker fred og fordragelighet. Den skadede Vektsol går til krig, den harmoniske søker fred. For en Vektsol vil det gjerne stå øverst på agendaen: «Skape balanse».

Vektens sol vet at den må være i balanse for å fungere optimalt. Når denne sola er i balanse skaper den skjønnhet, den megler frem fred og den er vennlig og inkluderende i sin filosofi. Ser den noe vakkert setter den pris på dette. Ser den ikke noe vakkert søker den å skape noe vakkert. Den trives i tosomhet, rett og slett fordi den vet at den som ikke står alene, den står sterkere. Vektsola mener at man kan hjelpe hverandre og få frem det beste i hverandre.


Vektens styrke: Vil ha det vakkert, er diplomatisk og fredselskende.

Svakheter er: For ettergivende/holdningsløs, uselvstendig, konfliktsky.

 

Skorpionen

Periode 24/10 - 23/11

Skorpiontegnet: En hver planet eller punkt i Skorpionens tegn skal ha et behov for å søke foredling. Skorpionfaktoren får med seg alt! Absolutt alt! Dette tegnet har et imponerende syn og en imponerende hørsel, for ikke å snakke om radaren. Så spørs det – vil Skorpionfaktoren gå for det gode og se muligheter for foredling eller vil denne faktoren bli dramatisk og krisemaksimere det negative? Meningen er at dette tegnet skal foredle. Hemmeligheter kan fortelles til en harmonisk Skorpion, der er hemmeligheter trygge. Ikke fortell noe til den disharmoniske Skorpionene, den vil bruke dine hemmeligheter mot deg eller bruke dem for å gjøre seg selv interessant for en stakket stund. Det er mye styrke i Skorpionens tegn, vi får håpe at styrken brukes positivt.


Skorpionsolen: Solens behov for å være effektiv merker man svært godt i Skorpionens tegn. Dette tegnet får ting gjort. Det som starter denne Sola er foredling eller – o' skrekk – forverring (dersom den er disharmonisk). Ingen helbreder bedre enn denne Sola og ingen skader mer. Skorpionens sol er handlekraftig eller den kan fremstille seg som dønn hjelpeløs. Skorpionsola elsker å kontrollere, selv når den later som at den ikke kontrollerer. Når den har sugd inn alle detaljene og plassert disse i riktig lys... da handler denne solen. Den avventer ofte, for det er ikke hastverk som kjennetegner akkurat denne solen.


Skorpionens styrke er: Lojalitet, foredlingsarbeider og helbreder.

Svakheter er: Manipulerende, skadende, sårende, selvrettferdig.

 

 

 

Skytten

Periode 24/11 - 21/12

Tegnet Skytten: En hver planet i Skyttens tegn vil søke etter muligheter for å utvide sin horisont. Skyttens tegn er opptatt av filosofier og de søker både hjemme og ute i den store verden etter kunnskap om livet. Tegnet er nysgjerrig så det tar fort kontakt med andre for å se hva de har å fare med. De liker diskusjoner og de liker å utveksle erfaringer. Skytter pleier ikke å ha så mange svar, med de har spørsmålene. Så fort de har tilegnet seg kunnskap deler de så gjerne, hvis de har tid. Dette er et tegn som ikke har så mye tid til overs. De må rekke å oppdage verden – ja, hele verden skal oppdages. Der man har tegnet Skytten der vil man alltid søke etter eventyr. Ikke nødvendigvis på annet plan enn tankeplanet, men eventyr skal skapes. Skytter er vandrere av natur og trives ikke dersom de blir fratatt friheten.


Skyttesolen: Denne Solen identifiserer seg med å være verdensborger. Den trives der den er og skulle den ikke trives, så går den videre. Skytten er likevel alltid på farten, hvis ikke fysisk, så psykisk. En del Skytter tilegner seg såpass mye kunnskaper på et felt at man kan kalle dem «Mestere», men dessverre er det mange Skytter som sprer seg på så mange felt at de aldri helt får taket på noe. Deres stadige trang til å utforske gjør at de sjelden stopper opp lenge nok til å bli rotfestet. Dette går ut over både vennskap og forhold. Skyttene har sjelden tid til å bli lenge i noens liv. Idealister, men de har også en lei tendens til å være naive.


Skyttens styrke: Åpen for andres meninger, lærevillig, fleksibel og idealistisk.

Svakheter er: Snakker før den tenker, overfladisk, naiv.

 

 

Steinbukken

Periode 22/12 - 20/2

Tegnet Steinbukken: I vårt mest synlige felt, det tiende huset, regjerer Steinbukken. Steinbukken styrer det som har med samfunn å gjøre. Hva er vel mer synlig enn samfunnet? Steinbukkens tegn liker ikke å være synlig, sånn egentlig – men, tegnet liker å bygge samfunn, delta i samfunn, ha orden i samfunnet. Steinbukken er litt «ordenspoliti» og alle planeter som er i Steinbukken vil reagere på uorden. Disse planetene er veldig opptatt av lover og regler. Uroligheten rundt Steinbukken bunner i frykt for at alt ikke skal fungere etter boka. Steinbukkens tegn blir veldig oppskaket dersom noe går galt. Tegnet frykter kritikken som kan komme. Et personlig tegn er ikke dette tegnet, men det er et tegn som følger med på fellesskapet og i fellesskaper fremstår dette som et vennlig tegn.


Steinbukksolen: Det er aldri lett å være født i Steinbukkens tegn. Ofte føler man så mye ansvar for det som skjer rundt en at en kan bukke under av alle byrdene og da kan alt skli ut. Steinbukkens tegn tar oppgavene sine på alvor, så den legger ned mye arbeid i hver oppgave den tar fatt på. Det hender det blir for mye, rett og slett. Men, den Steinbukksola som klarer å sette grenser og som klarer å få omgivelsene til å forstå at en Steinbukksol må også ha litt fritid, det blir en hardtarbeidende, men lun og små-humrende sol. Den harmoniske Steinbukksolen er virkelig kjent for sin vennlige humor. Svært mange Steinbukker blir bare yngre og yngre med årene.


Steinbukkens styrke: Setter seg realistiske mål og når disse. Ansvarsbevisst. Byggende/skapende.

Svakheter er: Blir lett deprimert. Ignorerer andres følelser. For opptatt av hva andre mener.

 

 

 

Vannmannen

Periode 21/1 - 18/2

Tegnet Vannmannen: Dette er, i likhet med Steinbukken, et tegn som er opptatt av samfunnet – men, Vannmannens tegn er opptatt av hva som kan gjøres for å forbedre samfunnet i fremtiden. Steinbukken ser bakover, Vannmannen ser fremover. Vannmannen skaper opprør, Steinbukken kjemper mot opprørere. En hver planet som befinner seg i Vannmannens tegn vil søke etter muligheter for å skape litt «opptøyer». Vannmannens planeter liker at noe skjer og hvis det som skjer provoserer – kjempefint. Tegnet Vannmannen liker å samle grupper slik at menneskene kan dele interessene sine med hverandre. Vannmanntegnet er flink til å skape kontakt mellom menneskene, men Vannmannen selv er ikke så veldig opptatt av å være nær folk. Kan Vannmannens tegn få bestemme vil alle være mest mulig abstrakte og minst mulig konkrete.


Vannmannsolen: Det å utvikle identiteten til Vannmannsolen krever litt innsats. Vi mennesker liker å ha nære relasjoner til hverandre, på godt og vondt – men, Vannmannsolens handlekraft går ut på å kunne distansere seg slik at man ikke blir for påvirket av følelser og derigjennom kunne ta nøytrale avgjørelser. Vannmannens sol skal ikke like klamring og den skal ikke være uselvstendig. Denne Solen skal våge å gå på tvers av alle andre, noe den stort sett gjør. Vannmannsolen trenger kontakt med grupper og den er like avhengig av Internett som hva Tvillingens tegn er.


Vannmannens styrke: Selvstendig tankegang. Uavhengig. Knytter mennesker sammen. Nøytral.

Svakheter er: Skråsikker. Bastante meninger. "Verbalt grusom". Lever mye i hodet.

 

 

 

 

 

 

Fiskene

Periode 19/2 - 20/3

Tegnet Fiskene: Dette er det siste tegnet. Når man når dette tegnet har man høstet en mengde erfaringer gjennom tidligere tegn. Nå gjenstår bare en kontakt med noe som er større enn en selv. Noen planeter i Fiskenes tegn vibrerer ut grenseløs kjærlighet, noen planeter i dett tegnet surrer og er selvutslettende. Det er ikke lett å vite hvor grensen går i dette tegnet. Kaos kan lett følge Fiskenes tegn, derfor har dette tegnet fått dårlig rykte. Kan Fiskene få skape ikke – fysisk kjærlighet gjennom å skape poesi, kunst og religion er Fiskenes tegn lykkelig. Kan tegnet få frihet til å svømme litt rundt trives tegnet. Dette tegnet liker ikke regler, men det lager ikke opptøyer slik Vannmanen gjør – det tier i sin ulykkelighet. Et vennlig tegn, men ofte litt forvirrende.


Fiskesolen: Alle soltegnene vil trekke oppmerksomheten mot sitt ego, men hva soltegnene forbinder med sitt ego – det er ymse. Fiskene vil at man skal se deres nestekjærlighet og deres uendelige godhet for alt som lever. Dette tegnet vil skape noe ikke-fysisk og så lenge det får befatte seg med ikke – fysisk godhet trives dette tegnet. Det er når tegnet får rettet krav om å være konkret det blir stresset og ulykkelig. En ulykkelig Fisk har lett for å ty til rus eller virkelighetsflukt. En annen fare for denne solen er at den kan brenne seg ut i sin idealisme. Da blir den deprimert eller angripende og sur.


Fiskens styrke: Et oppriktig ønske om å elske alt og alle. Nestekjærlig. Ivaretakende.

Svakhet er: Illusorisk, vag, eskapist. Tar for lite fatt i praktiske oppgaver. Drømmer. Humørsjuk.